Ugrás a tartalomra
 
2019. 05. 15.
Kedves Hallgatók! A Tanárképző Központ honlapján elérhető vált a tájékoztató a szakképzettség-választásról a 6. félévet végző hallgatók számára: http://tkk.elte.hu/category/hallgatoknak/. A szakképzettség-választásról az érintett hallgatók Neptun-üzenetben is tájékoztatást kapnak. Kérjük, hogy a tájékoztató figyelmes elolvasása után töltsék ki az Ügyintézés/Kérvények menüpontban található Osztatlan tanárképzés – szakképzettség-választás 3. éves hallgatóknak nevű kérvényt, ezzel jelezve, hogy a szakpár egyes tanári szakjain milyen szinten kívánják folytatni a tanulmányaikat. A kérvényt azoktól is kérjük kitölteni, akik mindkét tanári szakjukon ugyanazon a képzési szinten folytatják tanulmányaikat, mint amelyre felvételt nyertek. A kérvény leadásának a határideje a Neptunban: 2019. május 31. 17 óra.
2019. 04. 25.
Az ELTE TKK honlapján elérhető a portfólió átvételi elismervénye. A portfólió személyesen adható le az ELTE PPK Tanulmányi Hivatalában ügyfélfogadási időben, leadási határideje május 10., péntek. http://tkk.elte.hu/portfolio/
2019. 03. 25.
Kedves Hallgatók! A Tanárképző Központ április 1-én (hétfő) 16.30 órakor szakzáró tájékoztatót tart a 2019 tavaszán tanári záróvizsgára jelentkező hallgatók számára. Helyszín: ELTE Eötvös Collegium, 1118 Budapest, Ménesi út 11–13., földszint 26.
2019. 03. 22.
VI. TREFORT-KERTI BÖLCSÉSZ TANÁRI KONFERENCIA Az ELTE BTK Szakmódszertani Központja szakpedagógiai konferenciát szervez Tanárok tanulása – gyakorlat és megújulás címmel a bölcsész és művészetközvetítő tanárok, oktatók és hallgatók számára. Minden érdeklődőt szeretettel várunk! A konferencia időpontja: 2019. április 9. (kedd) 14.00–19:00 Helye: ELTE Bölcsészettudományi Kar, Budapest VIII. kerület, Múzeum körút 4. Program: http://metodika.btk.elte.hu/
2019. 02. 18.
2019. február 18-tól 2019. március 14-ig elérhetőek a 2019/2020-as tanév szaktárgyi és az összefüggő tanítási gyakorlatának kérvényei a Neptunban.
2019. 02. 18.
Az ELTE TKK honlapján elérhető a Tanárképző Központtal kapcsolatban álló partnerintézmények új, frissített listája.
2019. 02. 11.
A Tanárképző Központ a karokkal történt egyeztetés után tájékoztatja a hallgatókat, hogy az Egyéni szakdolgozati munka című tárgyat a 2015 előtt felvett hallgatóknak nem szabad felvenniük. A tárgy létrehozásáról szóló rendelet csak a 2015-től felvett hallgatókra vonatkozik. A 2015 előtt felvett hallgatók a szakdolgozatért járó 8 kreditet és a portfólióért járó 2 kreditet a záróvizsga után kapják meg.
2019. 02. 01.
Kedves Hallgatók! Az ELTE Tanárképző Központ február második felében külön tájékoztatót tart a végzős osztatlan tanári szakos hallgatóknak, amelyre az érintett hallgatók a meghívót levélben is hamarosan megkapják. Kérjük, addig is gyűjtsék össze a szakzárással kapcsolatos kérdéseiket.
2019. 01. 30.
Az ELTE TKK és az ELTE EHÖK tájékoztatót szervez az osztatlan és rövid ciklusú képzésben részt vevő első éves tanár szakos hallgatók számára.
2019. 01. 16.
Az ELTE karai az idei tanévben is nyílt napokon várják az érdeklődő diákokat, ahol a felvételizők információkat tudhatnak meg az induló képzésekről, a felvételi követelményekről, tájékozódhatnak a kollégiumi és ösztöndíj-, valamint nemzetközi lehetőségekről is. A lista folyamatosan frissül!
2018. 09. 19.
A Honismereti Szövetség a Péczeli József Komárom-Esztergom Megyei Honismereti Egyesülettel közösen szervezi az V. Országos Hon- és Népismeret Konferenciát 2018. október 26-28-a között. A konferencia témája: Iskolai kirándulások, helytörténeti táborok, erdei iskolák szervezése, lebonyolításuk, utóéletük.
2018. 09. 18.
A Tehetséggondozási Tanács kiírta az új utazási pályázatát, benyújtásának határideje 2018. október 15. (éjfél).
2018. 09. 03.
Meghívó a 2018 őszén összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot végző, osztatlan képzésű hallgatók számára
2018. 09. 03.
Meghívó a 2018 őszén külső gyakorlóhelyen (nem a gyakorlóiskolákban) szaktárgyi tanítási gyakorlatot végző, osztatlan képzésű hallgatók számára
2018. 08. 27.
Felkerült honlapunkra a 2018-ban osztatlan tanárképzésre felvett, különböző szakpárokra bejutó hallgatók szakképzettség-választásáról szóló tájékoztató.
2018. 04. 27.
Tájékoztatásul jelezzük a 2018. évi általános felvételi eljárásban felvételizők számára, hogy a TKK e-mailben kiküldte a pályaalkalmassági vizsgálat behívóleveleit azoknak, akik feltöltötték, elküldték a motivációs levelüket és az ELTE-t jelölték meg első helyen a tanárképzés kapcsán. Aki esetleg nem kapta meg az üzentet, kérjük jelezze a felveteli@tkk.elte.hu címen.
2018. 04. 04.
A 2018/2019-es tanévben zajló szaktárgyi és összefüggő gyakorlatokra 2018. április 3. és 30. között tudnak az osztatlanos hallgatók jelentkezni a Neptunban megjelenő kérvényen keresztül. Ha bárkinek technikai problémája akad, keressen minket (gyakorlat@tkk.elte.hu) és igyekszünk megoldást találni minden felmerülő kérdésre, ahogyan eddig is. A gyakorlatokhoz kapcsolódó leggyakoribb kérdések és válaszok:http://tkk.elte.hu/tanitasi-gyakorlatok-az-otak-ban-gyakran-ismetelt-kerdesek/ A szaktárgyi gyakorlat: http://tkk.elte.hu/szaktargyi-tanitasi-gyakorlat/ Az összefüggő gyakorlat: http://tkk.elte.hu/osszefuggo-egyeni-iskolai-gyakorlat/
2018. 03. 02.
A programban a micro:bitek használatáról lesz szó az informatika, a matematika és a fizika, illetve a művészeti tárgyak oktatásában.