Ugrás a tartalomra
 

Bemutatkozás

Köszöntők

MB Kedves Olvasó!

Kérem, engedje meg, hogy néhány szóban bemutassam egyetemünk, e majd’ 400 éve működő szellemi központ egyik legfontosabb részét, a tanárképzést. Az Eötvös Loránd Tudományegyetem hosszú történelmének van néhány, korszakról korszakra változatlan alapértéke, melyek sarokkövei az egyetemi képzésnek. Ezek között is kiemelkedő jelentőségű a minőség mint karakterisztika. Valljuk: az ország legszínvonalasabbjaként számon tartott universitas esetében ez jóformán alapkövetelmény.

Az ELTE stratégiája a minőség stratégiája. Éppen ezért a jövő pedagógusainak oktatása-nevelése során célunk, hogy a tőlünk kikerülők egyidejűleg feleljenek meg a tudós tanár és a tanár tudós szerepekkel szemben támasztott elvárásoknak. Ilyen tekintetben támpontul és jelentős segítségül szolgálnak a tanárképzés 1700-as évekig visszanyúló hagyományai. E tradíciók pedig kiváló elegyet alkotnak a korszerű, nyitott, az európai értékek honi közvetítésében döntő szerepet játszó egyetem, az ELTE jelenével.

A 2013/2014-es tanévben ismételten bevezetett osztatlan tanárképzés hangsúlyait ennek megfelelően alakítottuk ki. Nagy öröm, hogy a régi-új struktúrában kiváló hallgatósággal működünk együtt. Reméljük, Magyarország méretében és kínálatában is legnagyobb tanárképző helyének gazdag szakmai palettája, oktatóink elkötelezettsége és emberközpontúsága, a 450 nemzetközi felsőoktatási intézménnyel ápolt partneri viszony és az ebből fakadó lehetőségek révén rászolgálunk a belénk helyezett bizalomra. Célunk, hogy a hallgatóbarát szemlélet, a számtalan kikapcsolódási formát kínáló egyetemi élet, a Tanárképző Központ és a tanárképzésben érintett karok együttműködéséből fakadó valamennyi előny egyértelművé tegye: megéri nálunk tanulni, megéri minket választani.

Dr. Mezey Barna
rektor

KK Kedves Olvasó!

Honlapunk az Eötvös Loránd Tudományegyetem osztatlan tanárképzésének szakmai, tudományos és szervezeti hátterébe nyújt betekintést. Könnyen áttekinthető formában, informatív módon ad képet a tanárképzés rangjának növeléséhez és tudományos beágyazásához kapcsolódó tevékenységeink páratlan sokszínűségéről, ezzel is segítve leendő hallgatóink választását és partnerintézményeink tájékozódását.

A minőségi tanárképzés szakmai, tartalmi, tudományos és szervezeti feladatainak összehangolására az Egyetem Szenátusa 2013. augusztus 1-jével hozta létre az ELTE Tanárképző Központját. Az új, osztatlan tanári mesterképzés a 2013/14-es tanévben indult először, az ELTE-n 26 tanári szakon. Akkor 444 hallgató kezdte meg tanulmányait, 79 különféle szakpáros képzésben. A Központ egyik legfontosabb vállalása a minőségi, kiváló jelentkezők létszámának növelése. Hagyományai révén Egyetemünkön folyik az ország legmagasabb szintű tanárképzése, és nálunk tanulnak az ország legkiválóbb hallgatói. Kiemelt figyelmet szentelünk ezért tehetségük kibontakoztatására, fejlesztésére.

A tanárképzés az Egyetem belül különleges helyet foglal el: nincs még egy olyan képzésünk, amely ennyi kar (Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar, Bölcsészettudományi Kar, Informatikai Kar, Pedagógiai és Pszichológiai Kar, Természettudományi Kar) és gyakorlóiskola szoros szakmai együttműködésében folyna. A tanárképzés sokszereplős volta miatt a Tanárképző Központ célja az érzékeny, összefogott szervezeti működtetés biztosítása, amely szem előtt tartja a karok önállóságát, érdekeit, és elősegíti ezek érvényesülését. A Központ főigazgatójaként „védnöki” feladatomnak tartom a képzés folyamatos tartalmi/szakmai fejlesztése mellett a kutatási tevékenység ösztönzését és elősegítését, valamint az eredmények visszavezetését a képzési tartalomba és struktúrába. Mindez elengedhetetlen ahhoz, hogy az ELTE be tudja tölteni példaértékű, regionális vezető szerepét a pedagógusképzésben.

Dr. Károly Krisztina
főigazgató

Az ELTE Tanárképző Központjának bemutatása

Az osztatlan tanárképzés szakmai, tartalmi, tudományos és adminisztratív feladatainak összehangolását, megszervezését az Egyetemen a Tanárképző Központ végzi. A Központ koordinálja ily módon az alkalmassági vizsgát, a felvételt, átvételt, kreditelismerést, a záróvizsga letételének folyamatát és szervezi, kíséri az iskolai gyakorlatokat. Legfontosabb feladata a tanárképzésben érintettek segítése, támogatása. A Központ ezért szoros együttműködésben dolgozik a tanárképzésben érintett karok tanárképzési referenseivel (a tanulmányi és adminisztrációs ügyekben) és szakmódszertani központjaival (a szakmai, tartalmi és tudományos területeken).

Az ELTE Tanárképző Központjának elérhetősége:

Cím: 1118 Budapest, Ménesi út 11-13. fsz./22-24.