Ugrás a tartalomra

Egyéni hallgatói kérvény

Az osztatlan tanárképzésben, a rövid ciklusú tanári mesterképzésben, valamint a Tanárképző Központ által meghirdetett kurzusokon részt vevő hallgatók egyéni kérvényt adhatnak be a Tanárképző Központban. A gyakorlatokkal és a szakzárással kapcsolatos egyéni kérvények leadásának a határidői és a póthatáridők a Tanárképző Központ honlapján a megfelelő oldalon olvashatók.

Az egyéni hallgatói kérvényt (word, pdf) aláírva, szkennelve a kerveny@tkk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

Levél az ELTE hallgatói gyakorlatát támogató vezetőtanárok, mentorok, konzulens tanárok és a gyakorlóhelyek számára

Kedves Kollégák!

Köszönjük szépen, hogy a nehéz körülmények között is támogatják az ELTE hallgatóinak a gyakorlatvégzését. A következőket írtuk azoknak a hallgatóknak, akik a 2020. tavaszi félévben a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatukat végzik.

A 2020. tavaszi félévben esedékes szaktárgyi tanítási gyakorlatot és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat aktuális félévét befejezhetik a hallgatók azáltal, hogy bekapcsolódnak a gyakorlóhelyükön az iskola távoktatásába. Ez online szaktárgyi és nem szaktárgyi tevékenységeket egyaránt jelent. A gyakorlatot a felsőoktatási szünet alatt is folytathatják. Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb március 20-ig ímélben vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a vezetőtanárukkal, a mentorukkal, a konzulens tanárukkal, és egyeztessenek vele arról, hogy milyen módon vehetnek részt az iskola távoktatásában. A közreműködésnek változatos formái lehetnek: az online tanulással és tanítással, valamint az online szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok elvégzése, online tanulási egységek tervének és anyagainak az elkészítése, a gyerekekkel való online foglalkozás, online tanulói munkák támogatása és értékelése stb.

A gyakorlat teljesítését segítő további tudnivalókat március 23-ig publikáljuk. A TKK honlapján elindul a Digitális iskola című oldal, amelyet folyamatosan bővítünk a tanárok és a hallgatók ajánlásaival: https://tkk.elte.hu/category/digitalis-oktatas/

A koronavírus terjedésének lassítása megköveteli az állampolgárok közötti személyes kapcsolatok minimalizálását, ezért írta elő a Kormány a felsőoktatási hallgatók jelenléti tanulásának a felfüggesztését. Ezzel a rendelkezéssel van összhangban az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének az a döntése is, amely szerint a hallgatók nem jelenhetnek meg a tanulmányaikhoz kötődő gyakorlatokon. Erre való tekintettel a tanárképzésben tanuló hallgatók sem jelenhetnek meg az iskolában gyakorlatvégzés céljával, a tanárképzési gyakorlatokat csak online formában folytathatják.

Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az ELTE honlapján, valamint a Tanárképző Központ oldalán a hallgatóknak és a tanároknak szóló friss híreket:

https://tkk.elte.hu/frissinformaciok/

https://tkk.elte.hu/friss-hirek/

Ha van olyan online segédanyag, amelyet javasolnak megosztani a Tanárképző Központ Digitális iskola című oldalán, akkor kérjük, hogy küldjék el a kommunikacio@tkk.elte.hu címre, ezzel is a hallgatók gyakorlatát szeretnénk segíteni. Az e félévre szóló szerződéseket folyamatosan intézzük, kérjük a türelmüket. Köszönjük szépen az együttműködésüket.

Tisztelettel:

Antalné Szabó Ágnes
főigazgató

Küldemények

Kedves Hallgatók! 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének döntése alapján a Tanárképző Központban is szünetel a személyes ügyfélfogadás és munkavégzés. Kérjük, ne küldjenek postai úton, vagy az egyetem belső postáján keresztül (BTK A ép. fachja) küldeményeket a Tanárképző Központ munkatársai számára, mert ezek a jelenlegi helyzetben nem jutnak el munkatársainkhoz.

Utólagos jelentkezés a tanítási gyakorlatokra

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/2021-es tanév ősszel vagy tavasszal kezdődő tanítási gyakorlataira (szaktárgyi tanítási és összefüggő egyéni iskolai gyakorlat) 2020. március 23-tól 2020. április 6-ig van lehetőségük pótjelentkezést leadni. Ennek menete: a TKK honlapján megtalálható egyéni hallgatói kérvény elküldése a kerveny@tkk.elte.hu címre.

A kérvényhez nem kérünk semmit csatolni, csak pontosan töltsék ki, ne felejtsék ki belőle a jelentkezésük féléves és szakos adatait. A szaktárgyi tanítási gyakorlatnál nincs lehetőségük nem ELTE-gyakorlóiskola megnevezésére. Az összefüggő egyéni gyakorlatnál megnevezhetnek partneriskolát és nem partneriskolát egyaránt, az iskolától nem kérünk befogadónyilatkozatot. A Tanárképző Központ veszi fel a kapcsolatot az iskolával, és egyeztet vele a gyakolat szakmai, valamint adminisztratív feltételeiről.

Üdvözlettel:
a Tanárképző Központ munkatársai

Szakdolgozat leadása

Kedves Hallgatók!

Folyamatban van az egyeztetés a tanári szakdolgozat és a portfólió leadásának a határidejéről. Kérjük a türelmüket, mert erről a Tanárképző Központ egyedül nem dönthet. Egyrészt minden karral egyeztetni szükséges, másrészt az általános szabályokhoz is kell igazodnunk, ezek most készülnek erre a félévre vonatkozóan. A szakdolgozat leadásának az időpontja befolyásolja a bírálati és a záróvizsga-időszakot is. Olyan megoldásra törekszünk, amely figyelembe veszi a körülményeket. Kérjük a türelmüket, amint megtehetjük, részletesen tájékoztatjuk Önöket.

A gyakorlatokkal kapcsolatban 23-ig publikáljuk a tudnivalókat.

Üdvözlettel:
Antalné Szabó Ágnes

Tájékoztató

Kedves Hallgatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELTE-nek az a rendelkezése, amely alapján a hallgatók március 12-től nem vehetnek részt hallgatói jelenlétet igénylő kurzusokon, a köznevelési intézményekben végzendő gyakorlatokra is vonatkozik. Tehát március 12-től ne jelenjenek meg gyakorlatvégzés céljával a köznevelési intézményekben, sem az ELTE gyakorlóiskoláiban, sem a partneriskolákban, ez ellenkező rendelkezésig érvényben marad. Arról, hogyan teljesíthetik a gyakorlatot ebben a félévben, a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást, erről Önöket és a gyakorlóhelyeket is értesítjük.
Kérjük, kövessék figyelemmel az ELTE és a TKK honlapját.
Tisztelettel:
Antalné Szabó Ágnes
főigazgató

Szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
  • A Tanárképző Központ már dolgozik azon a javaslaton, hogy a hallgatók hogyan teljesíthetik online megoldásokkal a 2020. tavaszi félévre beosztott gyakorlatokat. Március 23-ig közzétesszük a javaslatot, és erről értesítjük a hallgatókat, a gyakorlóiskolákat és a partneriskolákat.
  • A már leadott, de még meg nem tartott bemutatóórákat nem szabad megtartani. Automatikusan töröljük őket, nem szükséges ezt ímélben jelezni. A bemutatóra helyettesítésének a módjáról is március 23-ig adunk tájékoztatást. 
  • A Tanárképző Központban is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Március 23-ig közzétesszük a Tanárképző Központ honlapján, hogy mely idősávokban és mely ügyekben mikor tudnak online kommunikálni a TKK munkatársaival. 

Tanári szakdolgozati témabejelentő

A tanári szakdolgozati témabejelentőnek a 2020. tavaszi félévben aktuális határidejét a Tanárképző Központ meghosszabbította 2020. október 14-ig. Most arra kérjük Önöket, hogy ha még nem adták le, akkor egyelőre ne küldjék el a tanári szakdolgozati témabejelentőt a Tanulmányi Hivatalba.

Közösségi gyakorlat

Tisztelt Hallgatók!

Ezúton tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. március 13-ai tájékoztatójának II.5. pontja alapján (https://www.elte.hu/dstore/document/4606/ELTE-JOKT-2020-03-12.pdf) az osztatlan tanári képzésben futó Közösségi gyakorlat sem végezhető visszavonásig.
Kérjük Önöket, hogy a gyakorlati tevékenységet azonnali hatállyal függesszék fel, és kérjük, erről tájékoztassák a gyakorlatot befogadó intézmények kapcsolattartóit is.
A gyakorlat teljesítésének lehetőségeiről a későbbiekben (a kialakult helyzet alakulásától függően) tájékoztatjuk Önöket.
Felhívjuk figyelmüket az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testület 2020. március 13-ai tájékoztatójának XVIII.1. pontjára, mely szerint a megfogalmazott intézkedések kötelező jellegűek.

Együttműködésüket ezúton is köszönjük,
Dr. Rónay Zoltán, oktatási dékánhelyettes
Czető Krisztina, a közösségi gyakorlat felelős oktatója

Az ELTE Tanárképző Központ közleménye a gyakorlatok folytatásáról

Kedves Hallgatók!

A 2020. tavaszi félévben esedékes szaktárgyi tanítási gyakorlatot és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat aktuális félévét befejezhetik azáltal, hogy bekapcsolódnak a gyakorlóhelyükön az iskola távoktatásába. Ez online szaktárgyi és nem szaktárgyi tevékenységeket egyaránt jelent. A gyakorlatot a felsőoktatási szünet alatt is folytathatják. Kérjük, hogy legkésőbb március 20-ig ímélben vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a vezetőtanárukkal, a mentorukkal, a konzulens tanárukkal, és egyeztessenek vele arról, hogy milyen módon vehetnek részt az iskola távoktatásában. A közreműködésnek változatos formái lehetnek: az online tanulással és tanítással, valamint az online szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok elvégzése, online tanulási egységek tervének és anyagainak elkészítése, a gyerekekkel való online foglalkozás, online tanulói munkák támogatása és értékelése stb.

A gyakorlat teljesítését segítő további tudnivalókat március 23-ig publikáljuk, erről ímélt is küldünk mind a hallgatóknak, mind az iskoláknak. A TKK honlapján elindul a Digitális iskola című oldal, amelyet folyamatosan bővítünk a tanárok és a hallgatók ajánlásaival.

Tanárképző Központ