Ugrás a tartalomra

Kelemen Veronika – TTK HÖK tanárképzési referens

Sziasztok!

Kelemen Veronika vagyok, 2015 óta tanulok biológia-kémia tanár szakon, az ELTE-n. Mindig is fontos volt számomra a hallgatói közélet, két évig tevékenykedtem mentorként, és 2017 decembere óta én töltöm be a Tanárképzési Szakterületi Koordinátor tisztséget a TTK-n. Fontos számomra, hogy mostani és leendő hallagatótársaim számára minél gördülékenyebben teljenek, és a lehető leginkább problémamentesek legyenek az egyetemi évek. Bármilyen kérdés, probléma merül föl bennetek, forduljatok hozzám bizalommal, remélem fogok tudni nektek segíteni! 😊

Feigl Erik – IK HÖK tanárképzési referens

A nevem Feigl Erik, 1994.09.22-én születtem Budapesten. Középiskolai tanulmányaimat informatika tagozaton a kőbányai Szent László Gimnáziumban végeztem. Jelenleg negyedéves osztatlan informatika-matematika tanárszakos hallgató vagyok az ELTE Informatikai Karán.

2014-ben elvégeztem az animátorképzést, 2018 február óta pedig Tanárképzési referensként képviselet a tanárszakos hallgatók érdekeit.

Ha szükségetek lenne segítségre, mert valamilyen információban bizonytalanok vagytok, akkor bátran írjatok a tanarkepzes@ikhok.elte.hu címre!

Albert Márton – BTK HÖK tanárképzési referens

Sziasztok!
Albert Mártonnak hívnak, a BTK HÖK tanárképzési referense vagyok. Tanulmányaimat 2015 őszén kezdtem meg nemzetiségi német és orosz nyelv szakpárral. 2017 tavasza óta tevékenykedem a BTK HÖK csapatában, eddig is és ezután is igyekszem folyamatosan a hallgatói közélet aktív résztvevője lenni; munkámmal szeretném mindenkinek megkönnyíteni a kiigazodást az olykor rögösnek tűnő egyetemi úton. Számomra nagyon fontosak a közösségek. Úgy gondolom, nekünk, leendő tanároknak is egy nagy közösséget kell alkotnunk, hiszen érdekeink és céljaink közösek. Nagy megtiszteltetés számomra, hogy képviselhetem a tanár szakos hallgatók érdekeit az egyetemen.

Amennyiben gondolatotok, ötletetek támad a tanárképzést illetően, vagy éppen kérdésetek merülne fel, úgy írjatok a tanarkepzes@btkhok.elte.hu címre.

Köszöntő és hasznos információk a gyógypedagógiai szakmai tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves Hallgatónk!

Szívből gratulálok gyógypedagógia-tanár szakos sikeres felvételijéhez és köszöntöm egyetemünk új polgáraként! Kívánom, hogy a szakmai tanárképzésben folytatott tanulmányai során örömteli élményekkel, hasznos és a hivatásához nélkülözhetetlen tudással és értékekkel gazdagodjék!

Tájékoztatom, hogy hallgatói jogviszonya az elektronikus és személyes beiratkozással jön létre (2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)). A személyes beiratkozás a képzést végző Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon (Ecseri út 3. fsz. 67) történik, melynek időpontja 2018. február 2. (péntek) 10 óra. A beiratkozás előtt a szak felelőse, Dr. Papp Gabriella a gyakorlati és képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes tájékoztatást tart a képzésről, ezt követően az elektronikus tanulmányi rendszer (Neptun) használatáról és a tantervről kapnak információkat.

A Neptunban 2018. február 11-ig kell a beiratkozást regisztrálni. A beiratkozáson abban az esetben is részt kell vennie, ha az első félévét kihagyással (passziválással) kívánja kezdeni. A 2017/2018. tanév időrendjéről az ELTE központi honlapján tájékozódhat.

A beiratkozással kapcsolatos további információkat a barczi.elte.hu weboldalon találja.

Felhívom a figyelmét, hogy a szorgalmi időszak 2018. február 12-én kezdődik. A szak konzultációs időpontjait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar honlapján érheti el.

Általános tájékoztató a gyógypedagógia-tanár mesterképzésről

A Tanárképző Központ által hirdetett új, 2018. februártól indítható rövid ciklusú szakmai tanári mesterképzés oktatása az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyik.

A képzés felépítése

A tanári mesterképzés ismeretköreinek kredit eloszlása és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul:

Képzési idő: 3 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 90.

A képzésben a szakterületi ismeretek aránya 50 kredit, a tanári felkészítés ismeretköre 35 kredit, mely tartalmazza a szakmódszertani képzést, az összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlatot és a portfóliót[1]. Ez utóbbit – mely a záróvizsga részét képezi – a képzés során szakdolgozat helyett kell elkészíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 5. Ezt tanulmányai során az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény bármely tárgyával/kurzusával teljesíthet.

Nyelvi követelmények a mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.)

A tanulmányi ügyintézés

A hallgatók tanulmányi ügyintézését (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) a karon, a Tanulmányi Hivatalban Tóth Krisztina kari tanárképzési referens végzi. Elérhetőségét a Tanárképző Központ és a kar honlapján is megtekintheti.

További fontos tudnivalók

Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen tanulmányozza át, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján is elérheti.

Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével tudja elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának elsajátítására, melyben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

Tanterv

A gyógypedagógia-tanár szak tantervét a kar honlapján (Oktatás/Mesterképzés/Tantervek alatt) találják. A tanügyi időrendről (mely a tárgyfelvétel idejét és a regisztrációs időszakot határozza meg adott félévre) a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapjának dokumentumok menüpontjában tájékozódhat.

Egyetemi tanulmányaihoz sok sikert és örömet kívánok!

Budapest, 2018. január 25.

Dr. Károly Krisztina s.k.

az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

 

[1] A portfólió egy a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, „amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.5.

Köszöntő és hasznos információk az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgatónk!

Szívből gratulálok sikeres felvételijéhez és köszöntöm egyetemünk új polgáraként! Kívánom, hogy a tanárképzésben folytatott tanulmányai során örömteli élményekkel, hasznos és a hivatásához nélkülözhetetlen tudással és értékekkel gazdagodjék!

Szeretettel meghívom a tanárképzés ünnepi tanévnyitó köszöntőjére és tájékoztatójára, amelyre 2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 10.00 órakor, a Trefort kerti campus „A” épületében található Kari Tanácsteremben (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. fszt.) kerül sor. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók tanulmányait és egyetemi életét minden lehetséges módon támogassa, és elősegítse, hogy olyan, magas színvonalú képzést kaphassanak, amely összhangban van igényeikkel, elvárásaikkal. Kérem ezért, segítse munkánkat azzal, hogy megosztja velünk a pályaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatos észrevételeit rövid kérdőívünk kitöltésével.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

Fontos tudnivalók

Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen tanulmányozza át, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján is elérheti. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának elsajátítására, melyben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

Tantervek (tanegységlisták)

A tanárszakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tanegységekből (meghatározása: ELTE HKR 4. §. (2) 100.) felépülő tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Általános tájékoztató a tanári mesterképzésről

A nyári szünet hátralévő idejére kellemes pihenést, egyetemi tanulmányaihoz pedig sok sikert és örömet kívánok!

Budapest, 2017. július 26.

Dr. Károly Krisztina s.k.

az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

Tanítási gyakorlatok az OTAK-ban – gyakran ismételt kérdések

Általános kérdések az OTAK gyakorlataival kapcsolatban

Milyen tanítási gyakorlatokat kell elvégeznem a képzés során?

Kétféle tanítási gyakorlatot kell teljesíteni, amelyek egymásra épülnek. Először mindkét szaktárgyából részt kell venni egy-egy szaktárgyi tanítási gyakorlaton (ezt szokták rövid gyakorlatnak is nevezni), ezek után következik az összefüggő egyéni gyakorlat egy tanéven keresztül (ezt szokták hosszú gyakorlatnak is hívni).

Milyen előfeltételei vannak a gyakorlatoknak?

A szaktárgyi tanítási gyakorlatnak minden szak esetében egyedi előfeltételei vannak, ezeket a tanegységlistában lehet ellenőrizni. Az összefüggő egyéni gyakorlatnak minden olyan tárgy előfeltétele, amely nem az ezt kísérő szeminárium és nem a szakdolgozathoz, portfólióhoz kapcsolódik.

Én választom ki az iskolát és a tanárt, akihez tanítási gyakorlatra akarok menni?

Mind a szaktárgyi, mind az összefüggő egyéni gyakorlat esetében a Tanárképző Központ feladata, hogy az adott szak(ok) módszertani oktatójával egyeztetve vezető- és mentortanárt biztosítson a hallgatóknak. Egyedi esetben lehetséges, hogy valaki egy adott intézménybe és tanárhoz kerüljön kérés alapján, de ehhez minden esetben szükséges a megalapozott indokon kívül a szakmódszertanos oktató(k) jóváhagyása.

Hol találok információt a gyakorlatokról? Hol találom a nyomtatványokat?

A Tanárképző Központ honlapján a Gyakorlatok menüpontban foglalkozunk a témával, ezen belül is külön a szaktárgyi tanítási gyakorlattal és az összefüggő egyéni gyakorlattal. Ezeken az oldalakon találhatók meg az adott félévre vonatkozó határidők, valamint a központi nyomtatványok is.

Pontosan milyen dokumentumokat kell leadni az egyes gyakorlatokhoz és ezekhez a formai követelményeket hol találom meg?

A szaktárgyi gyakorlatról a TKK számára a következő dokumentumokat szükséges leadni: tanítási ütemterv, jegyzőkönyv, minősítés, igazolólap. Ezeket a formanyomtatványokat a Tanárképző Központ honlapján a Gyakorlatok menüpontban találja meg.
Az összefüggő egyéni gyakorlatról a TKK számára a következő dokumentumokat szükséges leadni: bejelentő lap bemutatóóráról, foglalkozásról, jegyzőkönyv, igazolólap, értékelés. Ezeket a formanyomtatványokat a Tanárképző Központ honlapján a Gyakorlatok menüpontban találja meg.

Kihez tudok fordulni, ha kérdésem van a tanítási gyakorlatokkal kapcsolatban?

A Tanárképző Központ munkatársaihoz forduljon (gyakorlat@tkk.elte.hu), egyéni esetben a szakon felelős módszertani oktatóhoz, tanulmányi/adminisztratív kérdésekben pedig a kari tanulmányi előadójához.

Mikor van az ügyintézési idő a Tanárképző Központban? Mikor tudok bemenni Önökhöz?

A Tanárképző Központtal e-mailben tudja elintézni az ügyeit. A gyakorlat@tkk.elte.hu e-mail-címen keresse munkatársainkat, akik igyekeznek minél hamarabb válaszolni a kérdésekre. Amennyiben mindenképpen személyesen szeretne beszélni munkatársunkkal, a honlapon található mellékeken érheti el őt.

Hogyan történik a gyakorlatok értékelése?

A szaktárgyi tanítási gyakorlatnál a vezetőtanár, az egyéni összefüggő gyakorlatnál a mentortanár a gyakorlat végén értékel (osztályzattal és szövegesen), a hallgatónak a teljes folyamat során mutatott teljesítményeit figyelembe véve, a képzési és kimeneti követelményeken alapuló szempontrendszer alapján.
A gyakorlat értékelésében szerepe van a bemutatóórának is, amelyet a jelenlévők (pl. egyetemi oktató, iskolai kollégák, vezetőtanár, hallgatótársak) közösen elemeznek.

Milyen hosszú a gyakorlat?

A szaktárgyi tanítási gyakorlat hossza szaktól függő, de általában körülbelül másfél hónap alatt teljesíthető. Az összefüggő egyéni gyakorlat ideje egy teljes iskolai tanév.

 

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

Miből áll a gyakorlat és ezekből mennyit kell teljesíteni?

A szaktárgyi tanítási gyakorlat szaktárgyaként 2 kredit (60 hallgatói munkaóra). A 60 hallgatói munkaóra (2 kredit) felosztása a következő: maximum 45 kontaktóra, amely magába foglalja legalább 15 tanóra (vagy foglalkozás) megtartását, legalább 8 óra szaktárgyi hospitálást, valamint óramegbeszéléseket. A fennmaradó órakeretet a tanárjelölt egyéni felkészülésre használja. A hallgatók 15 órányi tanóra kötelezettségének tekinthető tanórai vagy azon kívül végzett szaktárgyi tanítási – tanulási folyamat irányítása (szakkör, projekt, vagy tématervi elem stb.), továbbá óra- és foglalkozásrészek is, valamint a párban, vagy kiscsoportban tartott tanóra/foglalkozás is.

Pontosan hány órát kell hospitálnom a szaktárgyi tanítási gyakorlatom alatt?

A gyakorlat során legalább 8 óra szaktárgyi hospitáláson kell résztvenni.

Hogyan kell jelentkezni a szaktárgyi tanítási gyakorlatra?

Az adott tanév szaktárgyi tanítási gyakorlatára az előző tanév tavaszán tud jelentkezni a Neptunon keresztül. A Neptunban megjelenő kérvények között, amint teljesíti a követelményeket, megjelenik a szaktárgyi tanítási gyakorlatra jelentkezés űrlap, amelyen be tudja állítani, hogy melyik félévben melyik szaktárgyából kívánja teljesíteni a gyakorlatot. A kérvény leadásán kívül a gyakorlat sikeres teljesítéséhez szükséges a szaktárgy tantervében található kurzus (Szaktárgyi tanítási gyakorlat) felvétele is, hiszen a gyakorlat jegyét így tudják majd rögzíteni az oktatók.

Mikor kapok értesítést arról, hogy hova megyek tanítási gyakorlatra?

Az őszi félévre jelentkezők július végéig kapnak visszajelzést arról, hogy megvannak-e az előfeltételeik a gyakorlat megkezdéséhez, ezek után pedig szeptember közepéig kapják meg a gyakorlat helyszínére vonatkozó információkat. A tavaszi félévben kezdők számára február elején tudunk visszajelzést küldeni az előfeltételekről, és február közepén kapják meg a beosztást.

Már elvégeztem a szaktárgyi tanítási gyakorlatomat, mégis látom a kérvényt. Ez hiba?

Nem, ez nem hiba, a rendszer automatikusan megjeleníti minden olyan hallgatónál a kérvényt, aki jogosult annak kitöltésére.

Mit tudok tenni, ha későn jutott eszembe jelentkezni szaktárgyi tanítási gyakorlatra?

Írjon egy hivatalos levelet a gyakorlat@tkk.elte.hu címre, melyben jelzi ezt a problémát számunkra, valamint adja meg Neptun-kódját és azt is, hogy melyik szakjából melyik félévben kíván gyakorlatra menni. Az utólagos jelentkezés díjáról e-mailben tájékoztatjuk.

Mit kell tennem, ha jelentkeztem, de nem megyek tanítási gyakorlatra?

Írjon egy hivatalos levelet a gyakorlat@tkk.elte.hu címre az aktuális vizsgaidőszak lezárásáig, melyben jelzi számunkra, hogy nem kíván részt venni a tanítási gyakorlaton. Vegye figyelembe, hogy minden tanévben csak áprilisban nyílik alkalma jelentkezni a gyakorlatokra.

Muszáj a két szaktárgyam gyakorlatát egymást követő félévekben elvégezni?

Nem. Azok, akik valamilyen okból a következő tanévben csak egy gyakorlatot végeznek, csak ezt az egyet kell, hogy bejelöljék és egy évvel később tudnak a másik szakjuk szaktárgyi gyakorlatára jelentkezni.

El tudom-e végezni mindkét szaktárgyam gyakorlatát egy félévben?

Igen, van rá lehetőség, de ez igen megterhelő lehet. Aki mégis valamilyen oknál fogva szeretné mindkét gyakorlatát egy félévben végezni, az e kérését a megjegyzés rovatba írja be, hogy így kerüljön majd beosztásra. Amennyiben azonban a következő tanévben végzi az összefüggő egyéni gyakorlatát, akkor ne felejtsen el arra is jelentkezni. Figyeljen arra, hogy a két gyakorlat nem kerülhet egy félévbe!

11 féléves hallgató vagyok, jövő tavasszal tudom elkezdeni a szaktárgyi tanítási gyakorlatomat, nekem is előtte tavasszal kell jelentkeznem?

Igen, mivel a következő tanév tanítási gyakorlataira mindig tavasszal van lehetőségük jelentkezni. Természetesen, aki csak a következő tavaszi félévben megy gyakorlatra, annál az őszi félév végén kerül sor az előfeltételek vizsgálatára. Aki két tanévben végzi a szaktárgyi tanítási gyakorlatát, annak két tanévben kell rá jelentkeznie.

11 féléves hallgató vagyok, jövő tavasszal tudom elkezdeni a szaktárgyi tanítási gyakorlatomat, nekem is előtte tavasszal kell jelentkeznem?

Igen, mivel a következő tanév tanítási gyakorlataira mindig tavasszal van lehetőségük jelentkezni. Természetesen, aki csak a következő tavaszi félévben megy gyakorlatra, annál az őszi félév végén kerül sor az előfeltételek vizsgálatára. Aki két tanévben végzi a szaktárgyi tanítási gyakorlatát, annak két tanévben kell rá jelentkeznie.

 

Összefüggő egyéni gyakorlat

Hogyan és mikor kell jelentkezni az összefüggő egyéni gyakorlatra?

Az adott tanév összefüggő egyéni gyakorlatára az előző tanév tavaszán tud jelentkezni a Neptunon keresztül. A Neptunban megjelenő kérvények között, amint teljesíti a követelményeket, megjelenik az összefüggő egyéni gyakorlatra jelentkezés űrlap, amelyen be tudja állítani, hogy melyik félévben szeretné elkezdeni a gyakorlatot: a következő tanév őszi vagy tavaszi félévében. Amennyiben ebben a következő tanévben fejezi be a szaktárgyi tanítási gyakorlatát is, akkor ne felejtsen el arra is külön jelentkezni. Figyeljen azonban rá, hogy a két gyakorlat nem kerülhet egy félévbe! A kérvény leadásán kívül a gyakorlat sikeres teljesítéséhez szükséges a tantervekben található kísérő kurzusok felvétele is.

Mit tehetek, ha nem tudom leadni a kérvényt a Neptunban (pl. hibaüzenetet kapok, nem látom a kérvényt, pedig megfelelek a követelményeknek)?

Ebben az esetben készítsen egy képernyőképet a hibaüzenetről és juttassa el a gyakorlat@tkk.elte.hu címre a körülmények leírásával (volt-e korábban hasonló problémája, többször előfordult-e a hiba stb.). A TKK munkatársa felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel és visszajelez Önnek, amint elhárult a hiba.

Ha már leadtam egy kérvényt, tudok azon változtatni a gyakorlat megkezdéséig?

Csak nagyon indokolt, egyedi esetben van erre lehetőség. A változtatás pontos okának leírásával és indoklásával együtt írjon egy hivatalos levelet számunkra a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

Van-e arra lehetőség, hogy én válasszam meg az iskolát, ahol az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatomat elvégzem?

Igen, van. Ehhez a következőkre van szükség: A választott intézménytől kérni kell egy befogadó nyilatkozatot, mely tartalmazza azt, hogy fogadják Önt az összefüggő egyéni gyakorlatra, továbbá azt, hogy az intézmény vezetője mely kollégáját bízza meg a mentortanári feladattal. Amennyiben a mentor szakpárja nem azonos a hallgatóéval, be kell vonni egy konzulens tanárt is a másik szak miatt, a nyilatkozatnak az ő nevét is tartalmaznia kell (alapvetően a mentortanár a gyakorlat felelőse). A befogadó nyilatkozat beszerezése után kérnie kell a hallgatónak a szakmódszertanos oktatója jóváhagyását. Amennyiben ő ehhez hozzájárul, el kell juttatni a TKK-ba az iskola nyilatkozatát és a szakmódszertanos oktató támogató nyilatkozatát, hogy a Központ munkatársai felvehessék hivatalosan a kapcsolatot az iskolával és a mentorral, konzulenssel.

Pontosan miből áll a gyakorlat és ezekből mennyit kell teljesíteni?

Az összefüggő egyéni gyakorlat tevékenységeit a következő táblázat foglalja össze:
összefüggő eloszlás

Jár fizetés az összefüggő tanítási gyakorlatra?

Az EMMI biztosított a 2018-as évre támogatást az OTAK-ban résztvevő hallgatók számára. Az előirányzat célja a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult tanárképzés (kizárólag tanárképzés) egy éves gyakorlatának hallgatói támogatása. Érintettek köre:
– 2017/18. tanév tavaszi félévében: akik a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult 10 féléves tanárképzésben vesznek részt; akik a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult 11 féléves tanárképzésben vesznek részt;
-2018/19. tanév őszi félévében: akik a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult 11 vagy 12 féléves tanárképzésben vesznek részt;
-2018/19. tanév őszi félévében: akik a 2014/2015. tanév őszi félévében elindult 10 féléves tanárképzésben vesznek részt;

Fábián Fanni – PPK HÖK tanárképzési referens

Sziasztok!

Fábián Fanni vagyok, a PPK tanárképzési referense. Tanulmányaimat 2016 őszén kezdtem pedagógia szakon. Első évesként elvégeztem a kari animátor és delegált képzést, így aktív résztvevője vagyok a hallgatói közéletnek. 2017 júniusában kerültem be a Hallgatói Önkormányzatba tanárképzési referensként. Pedagógia szakosként rálátásom van a pedagógiai és pszichológiai tárgyak tartalmi és szervezeti egységeire, így ha bármilyen problémátok, kérdésetek akad, írjatok bátran a tanarkepzes@ppkhok.elte.hu e-mail címre! :)

Általános felvételi tájékoztató

Alábbiakban az osztatlan tanárképzésről szóló felvételi tájékoztatónkat olvashatják. A 2018. év szeptemberében induló tanári mesterképzés hasonló tájékoztatója INNEN érhető el.

Tájékoztató a 2018. évi általános felvételi eljárásról az ELTE osztatlan tanárképzésének vonatkozásában

A felsőoktatási felvételi eljárás szabályait és a felsőoktatási intézmények 2018. szeptemberében induló képzéseinek felvételi hirdetményeit a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, mely elektronikusan a www.felvi.hu weboldalon jelent meg 2017. december 22-én, kiegészítése 2018. január 31-én.

Az alábbi tájékoztató a 2018. szeptemberében induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztatója alapján készült, az ELTE osztatlan tanárképzésére vonatkozó információk kiemelésének céljából. A Felsőoktatási Felvételi tájékoztató részletes megismerését azonban nem helyettesíti.

Az ELTE Tanárképző Központjának 2018. évi őszi félévére meghirdetett osztatlan tanárképzési szakjai ITT tekinthetőek meg. .  A hivatalos kiegészítés, mely az új meghirdetéseket is tartalmazza ITT érhető el. A megjelent változtatásokat és az aktuális információkat az alábbi ismertető tartalmazza.

A felvételi eljárásban azon osztatlan tanárszakok esetében (angoltanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, matematikatanár, némettanár, történelemtanár), amelyeken általános és középiskolai tanári végzettség is szerezhető – technikai okokból – kizárólag az általános iskolai szakra lehet jelentkezést benyújtani. E szakok mindegyikén van az ELTE budapesti tanárképzésben érintett karain középiskolai tanári szak is, ezért az általános iskolai tanári szakra felvettek, ha úgy kívánják, tanulmányaik hatodik félévében átjelentkezhetnek a középiskolai tanárszakokra.

A szombathelyi osztatlan tanárképzésben a legtöbb szakon (angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár (egészségtan), fizikatanár- földrajztanár, magyartanár, matematikatanár, testnevelő tanár, történelem és állampolgári ismeretek tanára) általános- és középiskolai tanári szakképzettség is szerezhető. Ez alól egyedül a kémiatanár szak képez kivételt, ahol kizárólag általános iskolai tanári szakképzettség szerezhető.

2017-től az érettségire épülő osztatlan tanárképzésben, már alapfokozat birtokában is szerezhető tanári szakképzettség. Az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő tanári szakon legalább 100 kreditet, a második tanári szakhoz megszerzett ismeretekből 50 kreditet kell elismerni a szakterületi ismeretek részeként a felvételt követően.

Felhívjuk az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezők figyelmét, hogy a tanulmányaikban való előrehaladás a szak mintatanterve alapján történik. Ezért a korábbi tanulmányok alapján elismert kreditek beszámítása, nem feltétlenül jár együtt a képzési idő lerövidülésével.

A felvétel feltételei az osztatlan tanárképzés tekintetében:

 • érettségi bizonyítvány vagy megfelelő felsőfokú oklevél,
 • az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredmény a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint),
 • részvétel az előírt kizáró jellegű vizsgán (pl. pályaalkalmassági vizsgálat, gyakorlati vizsga stb.),
 • a felvételi összpontszámnak el kell érnie a 305 pontos, jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási tv. § (4)).

 

A felsőoktatási felvételi eljárás részletei: menetrendje, határidejei

A jelentkezés módja

A felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu honlap E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Az eljárás során díjmentesen 3 képzés megjelölésére van lehetőség, legfeljebb 6 jelentkezési hely erejéig. A jelentkezési helyek száma abban az esetben lehet 6, ha ugyanazt a 3 képzést állami ösztöndíjas és önköltséges formában is megjelöli. A további jelentkezési helyekért kiegészítő díjat (2000 Ft) kell fizetni az Oktatási Hivatalnak. A jelentkezési sorrenden (jelentkezési határidő után) egy alkalommal lehet módosítani 2018. július 11-ig.

A pályaalkalmassági vizsgálatnak és a gyakorlati vizsgáknak külön eljárási díja (4000 Ft) van az ELTE osztatlan tanárképzésén, melyet átutalással kell kifizetni a behívólevélben megadott határidőre. A külön eljárási díj befizetésének elmulasztása, a felvételi eljárásból való kizárással jár.

A külön eljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!

Abban az esetben, ha a jelentkezőnek pályaalkalmassági vizsgálaton és gyakorlati vizsgá(ko)n is részt kell vennie a külön eljárási díj nem duplázódik, azaz összesen 4000 Ft.

Csatolandó dokumentum: motivációs levél, felsőfokú oklevél

A motivációs levél az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának kötelező részét képező pályaalkalmassági vizsgálat lefolytatásához szükséges egyetlen dokumentum. Ezen előzetesen megküldött levél alapján történik a „beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.” (www.felvi.hu)

A motivációs levelet február 15-ig kérjük a felvi.hu-ra feltölteni. Elmulasztása esetén ki kell, hogy zárjuk a felvételi eljárásból. A motivációs levél megírásához ITT talál segítséget.

A felsőfokú oklevél csatolása kizárólag az alapszakos eredménnyel jelentkezőkre vonatkozik.

Pontszámítás módja, többletpontok

Általában kétféle pontszámítási mód alkalmazható:

 1. a tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi pontok (max. 200 pont) összege, hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont), vagy
 2. az érettségi pontok kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont).

Amennyiben az első és a második pontszámítás is alkalmazható, akkor a jelentkező számára a kedvezőbb összpontszámot adó számítást kell alkalmazni. (A pontok kiszámítását az Oktatási Hivatal végzi e képzésben.)

Azon osztatlan közismereti tanárképzés esetében, ahol legalább az egyik szakképzettségre (ének-zene tanárszak, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, rajz- és vizuáliskultúra tanár) történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A vizsgán összesen maximum 200 pont szerezhető a vizsgaeredmény duplázásával.

Felsőfokú oklevél alapján számított pontszám

Az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezőket az intézmény a 2018. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és egyes szakok esetében további érettségi és/vagy nyelvi követelmények (az egyes szakoknál olvashatók) alapján rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett alapszakos oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 370 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 310 pont.

Pályaalkalmassági vizsgálat

A vizsgálattal kapcsolatos tájékoztató a Felvételizőknek menüpont alatt ITT olvasható.

A szombathelyi alkalmassági- és gyakorlati vizsgák részletes felvételi követelményei

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók a www.sek.elte.hu/felveteli oldalon, a Felvételizőknek menüpont alatt tekinthetők meg.

A budapesti ének-zene, média és rajz gyakorlati vizsga

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók a Felvételizőknek menüpont alatt ITT olvashatóak.

 

A ponthatár-megállapítás, a besorolási- és a felvételi döntés

A jelentkező felvétele a megjelölt jelentkezési helyre az ott meghatározott ponthatártól és a felvételiző általa elért felvételi összpontszámtól függ. Az a jelentkező, aki jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül egyik képzés esetében elérte a felvételi ponthatárt, besorolást, illetve felvételt nyert, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.

„Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a ponthatárt. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását! …

Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.” (www.felvi.hu)

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, amelyről elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2018. augusztus 5-ig.

 

Keresztféléves felvételi tájékoztató

Tájékoztató a 3 féléves gyógypedagógia-tanár mesterképzési szakról

(Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar)

Mi a célja az új, a 2017/18. tanév tavaszi szemeszterében induló mesterképzésnek?
A képzés célja a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettségre (BA) alapozva

 • a nevelési-oktatási intézményekben az inklúziót segítő utazó gyógypedagógusi hálózatban,
 • az iskolai rendszerű, illetve az iskolarendszeren kívüli szakképző iskola (szakgimnázium, szakközépiskola, szakiskola) Országos Képzési Jegyzékben meghatározott szakképesítés megszerzésére felkészítő szakaszainak évfolyamain,
 • a felsőoktatásban és
 • a felnőttképzésben

a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismeretek tanítására, segítő szakemberek képzésére, az élethosszig tartó tanulás pedagógiai feladatainak végzésére, illetve a pedagógiai kutatási, tervezési és fejlesztési feladatokra képes gyógypedagógia-tanárok képzése, továbbá a tanulmányaik doktori képzésben való folytatására történő felkészítése.

Kinek a jelentkezését várjuk?

Olyan, a gyógypedagógia alapképzés keretében szerzett gyógypedagógus alapvégzettséggel (BA) rendelkező szakemberek jelentkezését várjuk, akik a köznevelés, a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés különböző területein, intézményeiben gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket szeretnének tanítani; akik jó kommunikációs, szociális és kreatív képességekkel, készségekkel, valamint együttműködő, kapcsolatteremtő képességgel, felelősségtudattal, önismerettel rendelkeznek, és magas szintű szakmai felkészítésben szeretnének részt venni. A képzés eredményeként megszerezhető gyógypedagógia-tanár mestervégzettség (MA) a pedagógusok előmeneteli rendszerében a bértábla szerinti mestervégzettséghez (MA) tartozó bérbesorolásra jogosít.

A szakra való belépéshez szükséges végzettség: a gyógypedagógia alapképzés keretében bármilyen szakirányon szerzett gyógypedagógus alapvégzettség (BA), vagy korábban bármely szakon, szakterületen, szakágon szerzett főiskolai szintű gyógypedagógiai tanári vagy gyógypedagógus oklevél.

Milyen ismereteket sajátíthat el?

Az első két félév alatt a képzés fókuszában a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításához szükséges ismeretek állnak. A hallgatók megismerik a szakképzés, a felsőoktatás és a felnőttképzés intézményrendszerét, szabályozását, a különböző képzési programok (ide értve a pedagógus- és szociális továbbképzési programokat is) akkreditációjának lépéseit, a felnőttképzés módszertanát. Megismerik továbbá azon célcsoportoknak (tanulóknak, hallgatóknak, képzések résztvevőinek) az életkor-specifikus jellemzőit, akiknek gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteket fognak tanítani. Ismereteket szereznek a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi tartalmú tárgyak, ismeretek tanítása-tanulása során fejlesztendő speciális kompetenciákról; a gyógypedagógiai és fogyatékosságügyi ismereteknek a tanulók, hallgatók és felnőttek személyiségfejlődésében, a környezet átalakításában betöltött szerepéről és lehetőségeiről. Megismerik a gyógypedagógiai és a fogyatékosságügyi ismeretek tanításának céljait, feladatait; képessé válnak reflektíven, önállóan, etikusan állást foglalni a fogyatékos embereket érintő szakmai kérdésekben.

A képzés harmadik féléve összefüggő szakmai gyakorlat, melyet olyan köznevelési, szakképzési, felsőoktatási vagy felnőttképzési intézmény(ek)ben, szervezeteknél, pedagógus- vagy szociális továbbképzés keretében kell eltölteni, ahol gyógypedagógiai és/vagy fogyatékosságügyi ismeretek tanításában lehet gyakorlatot szerezni, ilyen képzési programok, tanegységek tartalmi kidolgozására vagy akkreditáltatására, tananyag fejlesztésére nyílik lehetőség. A köznevelés területén kiemelt cél az utazó gyógypedagógusi hálózatban a többségi pedagógusokkal való együttműködés keretében szervezett gyakorlat megvalósítása. Ilyen képzés pl. a szakképzés keretében a pedagógiai, a szociális (gyermekvédelmi) vagy az egészségügyi szakmacsoportokba tartozó, OKJ szerinti szakmákra történő felkészítés. A felsőoktatásban ide sorolható pl. a pedagógusképzési (pl. óvodapedagógus, tanító, gyógypedagógia), a bölcsészettudományi (pl. pedagógia, pszichológia) vagy a társadalomtudományi (pl. szociális munka, szociálpedagógia) képzési területen szervezett felsőoktatási szakképzés, alap- és mesterképzés, szakirányú továbbképzés vagy a felnőttoktatás keretében akkreditált és gyógypedagógiai/fogyatékosságügyi tartalmú képzés.

Hol lehet elhelyezkedni gyógypedagógia-tanár mestervégzettséggel?

Magyarországon a gyógypedagógiai, fogyatékosságügyi ismeretek oktatására – az Országos Fogyatékosságügyi Programban rögzített célok szerint – gyakorlatilag valamennyi olyan köznevelési helyzetben, illetve szakképzési, felsőoktatási és felnőttoktatási képzési programban szükség lehet, amelyek célja olyan szakemberek kibocsátása, akik közvetve vagy közvetlenül fogyatékos gyermekekkel, tanulókkal vagy felnőttekkel kerülhetnek kapcsolatba; akik számukra terveznek vagy szerveznek szolgáltatásokat, terveznek vagy forgalmaznak árukat.

Hogyan számítjuk a felvételi pontokat?

A felvételi eljárás során maximálisan 100 pont szerezhető. Az egyes jogcímeken szerezhető pontok részletes meghatározását, illetve az igazolás módját az ELTE Hallgatói Követelményrendszer 4. sz. melléklete szerinti Felvételi Szabályzat és a felvételi tájékoztató tartalmazza.

1.) Többletpontok: max. 10 pont

az előnyben részesítés alapján maximum 5 pont adható:
a) hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 1 pont;
b) fogyatékkal élő jelentkezőnek: 5 pont;
c) gyes/gyed/gyet/tgyás folyósításban részesülőnek: 1 pont.

nyelvtudás alapján maximum 5 pont adható:
a) felsőfokú (C1) nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 5 pont

 1. b) középfokú (B2) nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 3 pont
  Egy nyelvből csak egy nyelvvizsga vehető figyelembe.

OTDK/TDK részvételre maximum: 2 pont

kutatási és publikációs tevékenységre: 2 pont

tudományos konferencia részvételre: 2 pont

– pedagógusképzési területen szerzett szakirányú továbbképzésben szerzett oklevélre: 2 pont

2.) Hozott tanulmányi eredmény: max. 80 pont

– jeles, kiváló, kitüntetéses minősítés: 80 pont

– jó minősítés: 64 pont

– közepes minősítés: 48 pont

– elégséges minősítés: 32 pont

3.) Szakmai gyakorlat: max. 10 pont.

– egy tanév (10 hónap) legalább 50%-os munkaviszonyban eltöltött idő esetén: 5 pont

– két vagy több tanév (legalább 2×10 hónap) legalább 50%-os munkaviszonyban eltöltött idő esetén: 10 pont

A rendelkezésre álló, a pontszámításhoz szükséges dokumentumok (oklevél, oklevél minősítésről szóló igazolás, szakmai gyakorlat igazolása, többletpontokat igazoló dokumentumok) felvi.hu-ra történő feltöltési határideje: 2017. november 15., a póthatáridő (az ezt követően megszerzett dokumentumokra vonatkozóan): 2018. január 11. A csatolandó dokumentumok megadott határidőre történő feltöltésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után.

Megszerzett szakmai gyakorlaton a gyógypedagógiai, illetve a fogyatékosságügy szakképzés, felsőoktatás, felnőttképzés vagy más területen történő oktatását kell érteni. Szakmai gyakorlatnak számító munkakörök: a nemzeti köznevelésről szóló 2011. évi CXC. törvény szerinti együttnevelést segítő pedagógus, gyógypedagógus középfokú oktatásban, szakoktató vagy szaktanár középfokú oktatásban, felnőttképzésben; oktató vagy tanár a felsőoktatásban.

A megszerzett szakmai gyakorlatot munkakör betöltéséről szóló igazolással kell igazolni, mely tartalmazza a munkaviszony időtartamát.

Többletpont számításához szükséges dokumentumok:

 • aláírt szakmai önéletrajz, mely tartalmazza:
 • a kutatási és publikációs tevékenységet igazoló listát,
 • a tudományos konferencián való részvételt, melyhez vagy csatolni kell a konferencia előadás absztraktját vagy az előadást tartalmazó publikáció bibliográfiai adatait,
 • bármely felsőoktatási intézményben végzett 2-4 féléves pedagógusképzési területen szerzett szakirányú továbbképzés oklevelének másolata.

Képzés munkarendje: levelező.

A levelező munkarendű képzésben az érintett hallgatókkal kötött megállapodásnak megfelelően a hallgatók tanórái pénteki és szombati napokon lesznek.

Finanszírozási forma: A gyógypedagógia-tanár mesterképzési szak állami ösztöndíjas és önköltséges formában egyaránt indul.

Az önköltség összege 2018. februártól: 325.000.- Ft/félév.

Felvételi irányszám

Állami ösztöndíjas képzésben: minimum 15, maximum 25 fő.

Önköltséges formában: minimum 1, maximum 5 fő.

A képzésben megszerzendő kreditek száma: 90 kredit

Az oklevélben szereplő szakképzettség megnevezése: okleveles gyógypedagógia-tanár (teacher of Special Needs Education)

A szak felelőse: dr. Papp Gabriella habil. főiskolai tanár

A kari tanárképzési referens: Tóth Krisztina (elérhetőségei itt találhatóak)

 

Általános tájékoztató a tanári mesterképzésről

Az új, 2017 szeptemberétől indítható rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) tanári mesterképzés képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a választott szak célja. Az ELTE-n a tanári mesterképzési kínálat kizárólag egyszakos.

A Tanárképző Központ által hirdetett 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterszakok oktatása az ELTE Bölcsészettudományi, Tanító- és Óvóképző, Természettudományi, Informatikai, valamint Pedagógia és Pszichológia Karán folyik.

A tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését az ELTE Tanárképző Központ (TKK) biztosítja. A tanári mesterszakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar, a Természettudományi Kar (TTK), valamint egyes szombathelyi tanárszakok esetében a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), így szakmai kérdésekben és a tanári mesterszakos hallgatók tanulmányi ügyintézésében (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) is e karok az illetékesek.

A hallgatók tanulmányi ügyintézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

A tanári mesterszakok és a hallgatók karok szerinti besorolása

A tanári mesterképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar 2, 4 és 5 féléves tanári mesterszakok
Bölcsészettudományi Kar ·         angol nyelv és kultúra tanára
·         bolgár nyelv és kultúra tanára
·         ének-zene tanár
·         filozófiatanár
·         finn nyelv és kultúra tanára
·         francia nyelv és kultúra tanára
·         holland nyelv és kultúra tanára
·         horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
·         kínai nyelv és kultúra tanára
·         könyvtárostanár
·         latin nyelv és kultúra tanára
·         lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
·         magyartanár
·         művészettörténet-tanár
·         olasz nyelv és kultúra tanára
·         portugál nyelv és kultúra tanára
·         román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
·         spanyol nyelv és kultúra tanára
·         szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
·         szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
·         szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
·         ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
Informatikai Kar ·         informatikatanár
·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár – bármilyen más tanárszak1
Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő tanár1
·         gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár1
Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra-tanár1
Természettudományi Kar ·         biológiatanár
·         fizikatanár
·         földrajztanár
·         kémiatanár
·         matematikatanár
·         természetismeret-környezettan tanár
1 A jelzett tanári mesterszakok kizárólag a szombathelyi campuson indulnak és ügyintézésük is ott történik.

 

A tanári mesterképzések után a tudományos pályát választókat több doktori iskola várja, a tanári pályát megkezdők pedig később a tanártovábbképzések rendkívül gazdag kínálatából választhatnak.

A tanári mesterképzések felépítése

A korábban felsorolt érdeklődői kör alapján a tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul az ELTE-n:

A) Tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: a szak által meghatározott (a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétett) egyetemi vagy mesterszintű diploma.

A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi és a hosszú összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót[1] kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

 

B) Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés

Képzési idő: 4 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 120.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 6.

 

C) Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai szintű általános iskolai tanári szakképzettséget igazoló oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

 

D) Tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanári mesterképzés

Képzési idő: általános iskolai szakképzettség esetén 4 félév, középiskolai szakképzettség esetén 5 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit.

A szakra való belépés feltétele: alapszakos tanító oklevél, továbbá nyelvszak esetén a szükséges nyelvtudás megléte a megfelelő szinten (az adott szak által elvárt nyelvtudás a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban kerül közzétételre).

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki (középiskolai szakképzettség esetén ez még nagyobb) a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai rövid szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 4 féléves képzésben 5 kredit, 5 féléves képzésben 6 kredit.

Nyelvi követelmények a mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.)

[1] A portfólió egy a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, „amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.5.)