Ugrás a tartalomra

Friss információk

Köszöntő és hasznos információk az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgatónk! Szívből gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy a tanárképzésben folytatott tanulmányai során örömteli élményekkel, hasznos és a hivatásához nélkülözhetetlen tudással és értékekkel gazdagodjék.

 

Hasznos információk az osztatlan tanárképzésben tanuló hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgatók! Itt találják a honlapra frissen feltöltött hasznos információk, dokumentumok listáját.

 • Az ELTE Tanárképző Központjával kapcsolatban álló partnerintézmények listája (pdf) dokumentum (2019. augusztus 13.)
 • A 2019. augusztus 27-én és 28-án a szaktárgyi tanítási gyakorlatról tartott tájékoztató ppt-je. (2019. augusztus 28.)
 • A 2019. augusztus 27-én és 28-án az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról tartott tájékoztató ppt-je. (2019. augusztus 28.)
 • Meghívó az első évfolyamos tanárszakos hallgatók számára a Tanárképző Központ és az ELTE Hallgatói Önkormányzat közös tanévnyitó tanárképzési fórumára.
 • Az első évfolyamos tanárszakos hallgatók tanévnyitó fórumának tájékoztató ppt-je (2019. szeptember 6.)
 • A Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program 2019/20. tanévi működési szabályzata és pályázati felhívása elérhető a https://kk.gov.hu/klebelsberg-kepzesi-osztondij oldalon. A pályázat elektronikusan a http://osztondij.e-kreta.hu linken nyújtható be. Meghosszabbított benyújtási határidő: 2019. október 11.
 • A Nemzeti Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram kiírása. Pályázási határidő: 2019. október 9. (2019. szeptember 25.)
 • Meghívó a Bölcsészettudományi Kar Szakmódszertani Központja Tantárgy-pedagógiai diákkörének találkozójára, valamint a Pedagógusjelölt hallgatók digitális műhelyének megalakulása. Kérjük, hogy itt regisztráljanak a programra október 15-ig. (2019. október 10.)
 • A záróvizsga követelményei az osztatlan tanárképzésben. (2019. október 18.)
 • A záróvizsga követelményei a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben. (2019. október 18.)
 • A szakzárás általános menetrendje. (2019. október 18.)
 • Meghívó a szakzárásról szóló tájékoztatóra a 2019. tavaszi félévben záróvizsgázó hallgatók számára. (2019. november 4.)
 • A portfólió átvételi elismervénye docx és pdf formátumban.
 • Speciális szükségletű hallgatók a felsőoktatási gyakorlatokon: meghívó módszertani továbbképzésre gyakorlatvezető tanárok számára. (2019. 11. 16.)A 2019. augusztus 27-én és 28-án a szaktárgyi tanítási gyakorlatról tartott tájékoztató ppt-je. (2019. augusztus 28.)
 • A 2019. november 14-én a 2019 őszén tanári záróvizsgára jelentkező hallgatók számára tartott tájékoztató ppt-je. (2019. november 17.)

 

Aktuális hallgatói pályázatok, pályázati sablonok

Kérvény benyújtása a Tanárképző Központ számára: egyéni hallgatói kérvény (Wordpdf).
A 2020. tavaszi félévi szaktárgyi tanítási és összefüggő egyéni iskolai gyakorlati beosztással kapcsolatos hallgatói kérvények leadásának a meghosszabbított határideje a Tanárképző Központban: 2019. november 25.

Archív

Aktuális események

Az Aktuális események című oldalon a tanár szakos hallgatók és a tanárképzést támogató szakemberek számára foglaljuk össze az előző félévi, az aktuális, valamint a következő félévi főbb eseményeket a megfelelő időpontokkal és határidőkkel. Az oldalt folyamatosan frissítjük.

Kreditelismerés

Azon osztatlan tanárképzésben résztvevő hallgatók, akik korábban felsőoktatási intézményben folytattak tanulmányokat élhetnek a tanegységlistájukban meghatározott egy vagy több szakos vagy szabadon választott tárgy(ak) elvégzése alóli mentesítéssel.

Kollégiumok

​Az ELTE Egyetemi Kollégiumnak 12 tagkollégiuma van, ebből 5 szakkollégium. Az egyetemi kollégiumi férőhely odaítélésének szempontjai a szociális rászorultság, a tanulmányi eredmények, az állandó lakhely Budapesttől való távolsága, kiemelkedő tanulmányi, és sport teljesítmény.