Ugrás a tartalomra

Szakdolgozat

A tanári szakdolgozat az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményei által előírt tartalmú, a tanári végzettség érdekében folytatott tanulmányok lezárásakor írt dolgozat.

Záróvizsga

Az osztatlan tanárképzésben a záróvizsga a következő részekből áll: a szakdolgozat bemutatása és védése, a portfólió bemutatása és védése, a két tanári szakhoz kapcsolódó szakpedagógiákból szóbeli felelet tételsor alapján.

Portfólió

A képzés során minden hallgató készít portfóliót. Ez a hallgató tanári felkészülése kapcsán született munkáiból összeállított célirányos gyűjteménye, valamint a hallgató saját reflexiói, amely kiegészülhet a másoktól (oktatóktól, gyakorlatvezető tanártól, hallgatótársaktól stb.) kapott reflexiókkal is.