Ugrás a tartalomra
 

Felvételi tájékoztató

Alábbiakban az osztatlan tanárképzésről szóló felvételi tájékoztatónkat olvashatják. A 2017. év szeptemberében induló tanári mesterképzés hasonló tájékoztatója INNEN érhető el.

Tájékoztató a 2017. évi általános felvételi eljárásról az ELTE osztatlan tanárképzésének vonatkozásában

A felsőoktatási felvételi eljárás szabályait és a felsőoktatási intézmények 2017. szeptemberében induló képzéseinek felvételi hirdetményeit a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, mely elektronikusan a www.felvi.hu weboldalon jelent meg 2016. december 22-én.

Az alábbi tájékoztató a 2017. szeptemberében induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztatója alapján készült, az ELTE osztatlan tanárképzésére vonatkozó információk kiemelésének céljából. A Felsőoktatási Felvételi tájékoztató részletes megismerését azonban nem helyettesíti.

Az ELTE Tanárképző Központjának 2017. évi őszi félévére meghirdetett osztatlan tanárképzési szakjai ITT tekinthetőek meg. 

A felvételi eljárásban azon osztatlan tanárszakok esetében (angoltanár, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, matematikatanár, némettanár, történelemtanár), amelyeken általános és középiskolai tanári végzettség is szerezhető – technikai okokból – kizárólag az általános iskolai szakra lehet a jelentkezést benyújtani. E szakok mindegyikén van az ELTE tanárképzésben érintett karain középiskolai tanári szak is, ezért az általános iskolai tanári szakra felvettek, ha úgy kívánják, tanulmányaik hatodik félévében átjelentkezhetnek a középiskolai tanárszakokra.

2017-től az érettségire épülő osztatlan tanárképzésben, már alapfokozat birtokában is szerezhető tanári szakképzettség. Az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő tanári szakon legalább 100 kreditet, a második tanári szakhoz megszerzett ismeretekből 50 kreditet kell elismerni a szakterületi ismeretek részeként a felvételt követően.

Felhívjuk az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezők figyelmét, hogy a tanulmányaikban való előrehaladás a szak mintatanterve alapján történik. Ezért a korábbi tanulmányok alapján elismert kreditek beszámítása, nem feltétlenül jár együtt a képzési idő lerövidülésével.

A felvétel feltételei az osztatlan tanárképzés tekintetében:

  • érettségi bizonyítvány vagy megfelelő felsőfokú oklevél,
  • az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredmény a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint),
  • részvétel az előírt kizáró jellegű vizsgán (pl. pályaalkalmassági vizsgálat, gyakorlati vizsga stb.),
  • a felvételi összpontszámnak el kell érnie a 305 pontos, jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási tv. § (4)).

 

A felsőoktatási felvételi eljárás részletei: menetrendje, határidejei

A jelentkezés módja

A felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu honlap E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Az eljárás során díjmentesen 3 képzés megjelölésére van lehetőség, legfeljebb 6 jelentkezési hely erejéig. A jelentkezési helyek száma abban az esetben lehet 6, ha ugyanazt a 3 képzést állami ösztöndíjas és önköltséges formában is megjelöli. A további jelentkezési helyekért kiegészítő díjat (2000 Ft) kell fizetni az Oktatási Hivatalnak. A jelentkezési sorrenden (jelentkezési határidő után) egy alkalommal lehet módosítani 2017. július 12-ig.

A pályaalkalmassági vizsgálatnak és a gyakorlati vizsgáknak külön eljárási díja (4000 Ft) van az ELTE osztatlan tanárképzésén, melyet átutalással kell kifizetni a behívólevélben megadott határidőre. A külön eljárási díj befizetésének elmulasztása, a felvételi eljárásból való kizárással jár.

A külön eljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!

Abban az esetben, ha a jelentkezőnek pályaalkalmassági vizsgálaton és gyakorlati vizsgá(ko)n is részt kell vennie a külön eljárási díj nem duplázódik, azaz összesen 4000 Ft.

Csatolandó dokumentum: motivációs levél, felsőfokú oklevél

A motivációs levél az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának kötelező részét képező pályaalkalmassági vizsgálat lefolytatásához szükséges egyetlen dokumentum. Ezen előzetesen megküldött levél alapján történik a „beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.” (www.felvi.hu)

A motivációs levelet február 15-ig kérjük a felvi.hu-ra feltölteni. Elmulasztása esetén ki kell, hogy zárjuk a felvételi eljárásból. A motivációs levél megírásához ITT talál segítséget.

A felsőfokú oklevél csatolása kizárólag az alapszakos eredménnyel jelentkezőkre vonatkozik.

Pontszámítás módja, többletpontok

Általában kétféle pontszámítási mód alkalmazható:

  1. a tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi pontok (max. 200 pont) összege, hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont), vagy
  2. az érettségi pontok kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont).

Amennyiben az első és a második pontszámítás is alkalmazható, akkor a jelentkező számára a kedvezőbb összpontszámot adó számítást kell alkalmazni. (A pontok kiszámítását az Oktatási Hivatal végzi e képzésben.)

Azon osztatlan közismereti tanárképzés esetében, ahol legalább az egyik szakképzettségre (ének-zene tanárszak, média-, mozgókép- és kommunikációtanár) történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A vizsgán összesen maximum 200 pont szerezhető a vizsgaeredmény duplázásával.

Felsőfokú oklevél alapján számított pontszám

Az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezőket az intézmény a 2017. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és egyes szakok esetében további érettségi és/vagy nyelvi követelmények (az egyes szakoknál olvashatók) alapján rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett alapszakos oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 370 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 310 pont.

Pályaalkalmassági vizsgálat

A vizsgálattal kapcsolatos tájékoztató a Felvételizőknek menüpont alatt ITT olvasható.

Ének-zene és média gyakorlati vizsga

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók a Felvételizőknek menüpont alatt ITT olvashatóak.

 

A ponthatár-megállapítás, a besorolási- és a felvételi döntés

A jelentkező felvétele a megjelölt jelentkezési helyre az ott meghatározott ponthatártól és a felvételiző általa elért felvételi összpontszámtól függ. Az a jelentkező, aki jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül egyik képzés esetében elérte a felvételi ponthatárt, besorolást, illetve felvételt nyert, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.

„Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a hozzájuk jelentkező hallgatók számára a minimális ponthatárt! Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását! …

Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.” (www.felvi.hu)

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, amelyről elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2017. augusztus 5-ig.

 

Figyelmükbe ajánljuk továbbá az alábbi videót, melyben Dr. Stéger Csilla, az Oktatási Hivatal Felsőoktatási Elnökhelyettese a felsőoktatási felvételiről beszél: