Ugrás a tartalomra
 

Hallgatóknak

Kedves tanárszakos Hallgatónk!

Szívből gratulálok sikeres felvételijéhez és köszöntöm egyetemünk új polgáraként! Kívánom, hogy a tanárképzésben folytatott tanulmányai során örömteli élményekkel, hasznos és a hivatásához nélkülözhetetlen tudással és értékekkel gazdagodjék!

Szeretettel meghívom a tanárképzés ünnepi tanévnyitó köszöntőjére és tájékoztatójára, amelyre 2017. szeptember 7-én (csütörtökön) 10.00 órakor, a Trefort kerti campus „A” épületében található Kari Tanácsteremben (1088 Budapest, Múzeum krt. 4. fszt.) kerül sor. Megjelenésére feltétlenül számítunk!

A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók tanulmányait és egyetemi életét minden lehetséges módon támogassa, és elősegítse, hogy olyan, magas színvonalú képzést kaphassanak, amely összhangban van igényeikkel, elvárásaikkal. Kérem ezért, segítse munkánkat azzal, hogy megosztja velünk a pályaalkalmassági vizsgálattal kapcsolatos észrevételeit rövid kérdőívünk kitöltésével.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

Fontos tudnivalók

Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen tanulmányozza át, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján is elérheti. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának elsajátítására, melyben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

Tantervek (tanegységlisták)

A tanárszakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tanegységekből (meghatározása: ELTE HKR 4. §. (2) 100.) felépülő tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Általános tájékoztató a tanári mesterképzésről

A nyári szünet hátralévő idejére kellemes pihenést, egyetemi tanulmányaihoz pedig sok sikert és örömet kívánok!

Budapest, 2017. július 26.

 

Dr. Károly Krisztina s.k.

az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója