Ugrás a tartalomra
 

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

 

Az egyéni összefüggő szakmai gyakorlat célja, hogy megalapozza a jelölt szakmai fejlődését. A tanárjelöltek megtapasztalják a pedagógusszerepek összetettségét, sokféleségét, komplex formában gyakorolják, fejlesztik mindazokat a kompetenciáikat, amelyek a pedagógussá váláshoz, saját pedagógusidentitásuk tudatosításához, formálódásához hozzájárulnak. A gyakorlat alapvető feladata, hogy a jelöltek szaktárgyaik tanítása és az egyéb tevékenységeik során pedagógusi munkájukhoz reflektív módon, egyfajta „kutatói” attitűddel viszonyuljanak, készüljenek fel a tanulók megismerésére, a tanulócsoportok sajátosságainak megértésén alapuló, tényekre alapozott folyamat tervezésére. Gyakorolják, hogy eredményeiket folyamatosan építsék be munkájukba, osszák meg pedagóguskollégáikkal. Cél annak elősegítése, támogatása is, hogy a pedagógusok és jelöltek pedagógusközösségek tagjaivá váljanak, tapasztalják meg a szervezet életében való tudatos, aktív részvétel, az egymástól tanulás csoportos, az innováció közösségi formáinak az előnyeit; továbbá, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni saját munkájukért, szakmai fejlődésükért. A gyakorlati felkészítés sorában kiemelkedő jelentőségű, hogy a tanárjelölt ebben a gyakorlati formában komplexen gyakorolhatja, fejlesztheti mindazokat a kompetenciákat, amelyek fontosak számára a pedagógussá váláshoz.

A soron következő tanév egyéni összefüggő szakmai gyakorlatára az előző tanév tavaszán van lehetőség jelentkezni a Neptunban leadott, erre a célra létrehozott, Kérvényen keresztül, amennyiben teljesítette, illetve teljesíteni fogja a tantervi előfeltételeket a tavaszi félévének végéig. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A 2018/2019-es tanévben kezdődő összefüggő tanítási gyakorlatára való jelentkezés: 2018. április 3. – 2018. április 30.

A befogadó nyilatkozat leadási határideje: 2018. június 4.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat[at]tkk.elte.hu címen.

A szaktárgyi és az összefüggő gyakorlatokkal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdések és válaszok (letölthető pdf).

Az ELTE Tanárképző Központjával kapcsolatban álló partnerintézmények listája (pdf)

Kapcsolódó dokumentumok: