Ugrás a tartalomra
 

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat célja, hogy megalapozza a jelölt szakmai fejlődését. A tanárjelöltek megtapasztalják a pedagógusszerepek összetettségét, sokféleségét, komplex formában gyakorolják, fejlesztik mindazokat a kompetenciáikat, amelyek a pedagógussá váláshoz, saját pedagógusidentitásuk tudatosításához, formálódásához hozzájárulnak. A gyakorlat alapvető feladata, hogy a jelöltek szaktárgyaik tanítása és az egyéb tevékenységeik során pedagógusi munkájukhoz reflektív módon, egyfajta „kutatói” attitűddel viszonyuljanak, készüljenek fel a tanulók megismerésére, a tanulócsoportok sajátosságainak megértésén alapuló, tényekre alapozott folyamat tervezésére. Gyakorolják, hogy eredményeiket folyamatosan építsék be munkájukba, osszák meg pedagóguskollégáikkal. Cél annak elősegítése, támogatása is, hogy a pedagógusok és jelöltek pedagógusközösségek tagjaivá váljanak, tapasztalják meg a szervezet életében való tudatos, aktív részvétel, az egymástól tanulás csoportos, az innováció közösségi formáinak az előnyeit; továbbá, hogy megtanuljanak felelősséget vállalni saját munkájukért, szakmai fejlődésükért. A gyakorlati felkészítés sorában kiemelkedő jelentőségű, hogy a tanárjelölt ebben a gyakorlati formában komplexen gyakorolhatja, fejlesztheti mindazokat a kompetenciákat, amelyek fontosak számára a pedagógussá váláshoz.

A soron következő tanév összefüggő egyéni iskolai gyakorlatára az előző tanév tavaszán van lehetőség jelentkezni a Neptunban leadott, erre a célra létrehozott, Kérvényen keresztül, amennyiben teljesítette, illetve teljesíteni fogja a tantervi előfeltételeket a tavaszi félévének végéig. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A 2019/2020-as tanév őszi vagy tavaszi félévében kezdődő összefüggő egyéni iskolai gyakorlatra a Neptunban 2019. február 18. – 2019. március 14. között tudnak jelentkezni. Az Erasmus+ programban részt vevő hallgatókra ettől eltérő szabályozás vonatkozhat. Ha a hallgató a Neptun-kérvényben jelentkezéskor több partneriskolát megnevez, vagy megadja a tartózkodási helyét, akkor a TKK ezt igyekszik figyelembe venni a lehetőségeken belül. Ezekben az esetekben nem szükséges külön egyéni kérvényt benyújtani.

A befogadó nyilatkozat az egyéni hallgatói kérvényhez csatolandó, beküldhető szkennelve a kerveny@tkk.elte.hu címre, vagy beadható személyesen a Tanárképző Központban ügyfélfogadási időben. A 2020. tavaszi félévi szaktárgyi tanítási és összefüggő egyéni iskolai gyakorlati beosztással kapcsolatos hallgatói kérvények leadásának a meghosszabbított határideje a Tanárképző Központban: 2019. november 25.

  • Befogadónyilatkozat az osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatónak a 2020. tavaszi félévben kezdődő összefüggő egyéni iskolai gyakorlatához (Wordpdf), az egyéni hallgatói kérvényhez csatolandó, leadási határideje: 2019. november 25.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

A szaktárgyi és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlattal kapcsolatban felmerülő leggyakoribb kérdések és válaszok.

Az ELTE Tanárképző Központjával kapcsolatban álló partnerintézmények listája (pdf)

A 2019/2020-as tanév őszi félévétől az osztatlan tanárképzés gyakorlatai során tartott bemutatóórák/bemutató foglalkozások rögzítése kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott Canvas-kurzusban történik. A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Ha a felülettel kapcsolatos további kérdese van, kérjük írja meg a kommunikacio@tkk.elte.hu címre. Amennyiben hibát észlel vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

Az ELTR Tanárképző Központjába benyújtandó dokumentumok:

  • Egyéni hallgatói kérvény (Wordpdf).
  • A bemutatóórát az időpont előtt legkésőbb 10 munkanappal be kell jelenteni a Tanárképző Központban.

Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára (2019. augusztus 21.)

Tájékoztató fórumot tartunk az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról a 2019. őszi félévben gyakorlatot végző hallgatók, mentoraik és konzulens tanáraik számára. A fórumot két időpontban és két helyszínen azonos programmal szervezzük, tanárszaktól függetlenül bármelyik időpont választható (meghívó).

A dokumentumok leadási határideje a 2019. tavaszi félévében gyakorlatot záró hallgatók számára: 2019. május 17.
A dokumentumok leadási határideje a 2019. tavaszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára: 2019. június 19.