Ugrás a tartalomra
 

TÁJÉKOZTATÓ AZ OSZTATLAN TANÁRKÉPZÉS FELVÉTELI ELJÁRÁSÁRÓL

Alábbiakban az osztatlan tanárképzésről szóló felvételi tájékoztatónkat olvashatják. A 2019. év szeptemberében induló tanári mesterképzés hasonló tájékoztatója INNEN érhető el.

Tájékoztató a 2019. évi általános felvételi eljárásról az ELTE osztatlan tanárképzésének vonatkozásában

felsőoktatási felvételi eljárás szabályait és a felsőoktatási intézmények 2019. szeptemberében induló képzéseinek felvételi hirdetményeit a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, mely elektronikusan a www.felvi.hu weboldalon jelent meg 2018. december 20-án, kiegészítése 2019. január 31-én.

Az alábbi tájékoztató a 2019. szeptemberében induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztatója alapján készült, az ELTE osztatlan tanárképzésére vonatkozó információk kiemelésének céljából. A Felsőoktatási Felvételi tájékoztató részletes megismerését azonban nem helyettesíti.

Az ELTE Tanárképző Központjának 2019. évi őszi félévére meghirdetett osztatlan tanárképzési szakjai ITT tekinthetőek meg. .  A hivatalos kiegészítés, mely az új meghirdetéseket is tartalmazza ITT érhető el. A megjelent változtatásokat és az aktuális információkat az alábbi ismertető tartalmazza.

A felvételi eljárásban azon osztatlan tanárszakok esetében (angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, matematikatanár, történelemtanár, Budapesten német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, Szombathelyen testnevelőtanár), amelyeken általános és középiskolai tanári végzettség is szerezhető – technikai okokból – kizárólag az általános iskolai szakra lehet jelentkezést benyújtani. E szakok mindegyikén van az ELTE budapesti tanárképzésben érintett karain és a szombathelyi Savaria Egyetemi Központban középiskolai tanári szak is, ezért az általános iskolai tanári szakra felvettek, ha úgy kívánják, felvételüket követően átjelentkezhetnek a középiskolai tanárszakokra.

2017-től az érettségire épülő osztatlan tanárképzésben, már alapfokozat birtokában is szerezhető tanári szakképzettség. Az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő tanári szakon legalább 100 kreditet, a második tanári szakhoz megszerzett ismeretekből 50 kreditet kell elismerni a szakterületi ismeretek részeként a felvételt követően.

Felhívjuk az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezők figyelmét, hogy a tanulmányaikban való előrehaladás a szak mintatanterve alapján történik. Ezért a korábbi tanulmányok alapján elismert kreditek beszámítása nem feltétlenül jár együtt a képzési idő lerövidülésével.

A felvétel feltételei az osztatlan tanárképzés tekintetében:

  • érettségi bizonyítvány vagy megfelelő felsőfokú oklevél,
  • az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredmény a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint),
  • részvétel az előírt kizáró jellegű vizsgán (pályaalkalmassági vizsgálat, gyakorlati vizsga, motoros alkalmassági vizsga),
  • a felvételi összpontszámnak el kell érnie a 305 pontos, jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási tv. 46. § (4)).

 

A felsőoktatási felvételi eljárás részleteimenetrend, határidők

A jelentkezés módja

A felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu honlap E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Az eljárás során díjmentesen 3 képzés megjelölésére van lehetőség, legfeljebb 6 jelentkezési hely erejéig. A jelentkezési helyek száma abban az esetben lehet 6, ha ugyanazt a 3 képzést állami ösztöndíjas és önköltséges formában is megjelöli. A további jelentkezési helyekért kiegészítő díjat kell fizetni az Oktatási Hivatalnak. A jelentkezési sorrenden (jelentkezési határidő után) egy alkalommal lehet módosítani 2019. július 10-ig.

A pályaalkalmassági vizsgálatnak és a gyakorlati vizsgáknak külön eljárási díja (4000 Ft) van az ELTE osztatlan tanárképzésén, melyet átutalással kell kifizetni a behívólevélben megadott határidőre. 

Abban az esetben, ha a jelentkezőnek pályaalkalmassági vizsgálaton és gyakorlati vizsgá(ko)n is részt kell vennie a külön eljárási díj nem duplázódik, azaz összesen 4000 Ft.

Csatolandó dokumentum: motivációs levél,  felsőfokú (alapfokú) oklevél

A motivációs levél az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának kötelező részét képező pályaalkalmassági vizsgálat lefolytatásához szükséges egyetlen dokumentum. Ezen előzetesen megküldött levél alapján történik a „beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.” (www.felvi.hu)

motivációs levelet február 15-ig kérjük a felvi.hu-ra feltölteni. A motivációs levél megírásához ITT talál segítséget.

A felsőfokú oklevél csatolása kizárólag az alapszakos eredménnyel jelentkezőkre vonatkozik.

Pontszámítás módja, többletpontok

Általában kétféle pontszámítási mód alkalmazható:

  1. tanulmányi pontok (max. 200 pont) és az érettségi pontok (max. 200 pont) összege, hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont), vagy
  2. az érettségi pontok kétszerese (max. 400 pont), hozzáadva a többletpontokat (max. 100 pont).

Amennyiben az első és a második pontszámítás is alkalmazható, akkor a jelentkező számára a kedvezőbb összpontszámot adó számítást kell alkalmazni. (A pontok kiszámítását az Oktatási Hivatal végzi e képzésben.)

Azon osztatlan közismereti tanárképzés esetében, ahol legalább az egyik szakképzettségre (ének-zene tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, rajz- és vizuáliskultúra tanár) történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A vizsgán összesen maximum 200 pont szerezhető a vizsgaeredmény duplázásával. (423/2012. (XII.29.) kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 18.§ (3))

Felsőfokú oklevél alapján számított pontszám

Az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezőket az intézmény a 2019. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és egyes szakok esetében további érettségi és/vagy nyelvi követelmények (az egyes szakoknál olvashatók) alapján rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett alapszakos oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 370 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 310 pont.

Pályaalkalmassági vizsgálat

Felhívjuk figyelmüket, hogy pályaalkalmassági vizsgálatot a jelentkezés leadásakor tanárképzésben megjelölt első intézményben kell teljesíteni. A vizsgálattal kapcsolatos részletes tájékoztató a Felvételizőknek menüpont alatt ITT olvasható.

A szombathelyi alkalmassági- és gyakorlati vizsgák részletes felvételi követelményei

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók a  Savaria Egyetemi Központ honlapján tekinthetők meg.

A budapesti ének-zene, média és rajz gyakorlati vizsga

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók a Felvételizőknek menüpont alatt ITT olvashatóak.

 

A ponthatár-megállapítás, a besorolási- és a felvételi döntés

A jelentkező felvétele a megjelölt jelentkezési helyre az ott meghatározott ponthatártól és a felvételiző általa elért felvételi összpontszámtól függ. Az a jelentkező, aki jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül egyik képzés esetében elérte a felvételi ponthatárt, besorolást, illetve felvételt nyert, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.

„Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a ponthatárt. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását!

Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.” (www.felvi.hu)

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, amelyről elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2019. augusztus 5-ig.