Ugrás a tartalomra
 

Szakdolgozat

A tanári szakdolgozat az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményei által előírt tartalmú, a tanári végzettség érdekében folytatott tanulmányok lezárásakor írt dolgozat, melynek témaválasztására, terjedelmére és formai követelményeire vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács fogalmaz meg általános előírásokat, speciális követelményeit és konkrét témaköreit pedig az adott tanárszakért felelős oktatási szervezeti egység határozza meg.

A tanári szakdolgozat részletes leírását és követelményeit az általános hallgatói tájékoztató tartalmazza. Kérjük, hogy e követelményeket figyelmesen olvassák el!

Felhívjuk figyelmét az ELTE Hallgatói Követelményrendszerének 76. § (4) bekezdésére is, mely meghatározza a szakdolgozati témaválasztás és a záróvizsga között eltelt időt:

„A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között […]

b) az osztatlan képzés és a korábbi rendszerű képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.”

A szakdolgozati témabejelentő leadása a 2020/21-es tanév őszi félévében záróvizsgázó hallgatók számára: 2019. október 16.

Letölthető dokumentumok

A szakdolgozat átvételi elismervényében a szakdolgozó nyilatkozik arról is, hogy a nyomtatott szakdolgozattal megegyező tartalmú elektronikus változatot tölt fel a Tanárképző Központ oldalára. Az átvételi elismervényt a szakdolgozattal együtt a Tanulmányi Hivatalokban két példányban kinyomtatva, kitöltve és aláírva kell leadni. Az átvételi elismervényt nem kell a szakdolgozatba bekötni.

A tanári szakdolgozat elektronikus példányát IDE kattintva lehet feltölteni. A feltöltésre egy alkalommal van lehetősége a kijelölt feltöltési időszakban. Amennyiben a feltöltéssel kapcsolatban kérdése vagy problémája lenne, írjon a szakzaras@tkk.elte.hu ímélcímre.

A feltöltési időszak kezdete a 2020 januárjában záróvizsgázók részére: 2019. november 4. 12.00
A feltöltési időszak vége a 2020 januárjában záróvizsgázók részére: 2019. november 27. 23.59

Alaki követelmények

Az eredetiségi nyilatkozat és a témavezetői nyilatkozat egy eredeti, aláírt példányát a szakdolgozat elejére kell bekötni.

A Tanárképző Központ a karokkal történt egyeztetés után tájékoztatja a hallgatókat, hogy az Egyéni szakdolgozati munka című tárgyat a 2015 előtt felvett hallgatóknak nem szabad felvenniük. A tárgy létrehozásáról szóló rendelet csak a 2015-től felvett hallgatókra vonatkozik. A 2015 előtt felvett hallgatók a szakdolgozatért járó 8 kreditet és a portfólióért járó 2 kreditet a záróvizsga után kapják meg. Egyéni esetekben kérjük, forduljanak a Tanulmányi Hivatalok munkatársaihoz.

Aktuális határidők:

2019. október 16.
A szakdolgozati témabejelentő leadása a választott témáért felelős kar Tanulmányi Hivatalában a 2021. januárban záróvizsgázó hallgatók számára.
2020. október 16.
A szakdolgozati téma esetleges módosítása a választott témáért felelős kar Tanulmányi Hivatalában a 2021. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára.
2019. november 27-ig
A szakdolgozat benyújtása ügyfélfogadási időben a témáért felelős kar Tanulmányi Hivatalában 1 db kötött példányban, legkésőbb 2019. november 27-ig.
2019. november 4. 12 h – 2019. november 27. 24 h
A szakdolgozat feltöltése pdf-ben a TKK szerverére.
2019. december 13-ig
A kinyomtatott portfólió leadása a PPK Tanulmányi Hivatalában ügyfélfogadási időben (átvételi elismervény ellenében, egy példányban), ennek melléklete a teljes portfólió anyaga elektronikus változatban elektronikus adathordozón.
2020. január 13-ig
A szakdolgozati bírálatok eljuttatása a hallgatókhoz a TKK részéről.
2020. január 13-ig.
A portfólió bírálatának eljuttatása a hallgatókhoz a PPK részéről.