Ugrás a tartalomra
 

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

A szaktárgyi tanítási gyakorlat célja és feladata, hogy a tanárjelöltek komplex, önálló feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a tanári munkával és a vezetőtanár irányításával gyűjtsenek tapasztalatot a szaktárgy tanításában. A gyakorlat elsődlegesen arra készíti fel a hallgatókat, hogy képesek legyenek tanórákat tervezni, azokat reflektív módon elemezni és az adott tanulócsoport sajátosságaihoz igazodva a szaktárgyi és szakmódszertani szempontok figyelembe vételével megtartani. A szaktárgyi tanítási gyakorlat során a leendő tanárok ismerkedjenek a pedagógusi hivatással, miközben részt vehetnek a szaktárgyi tanítással kapcsolatos − tanórán kívüli − iskolai és tanári tevékenységekben. A tanítási folyamat tervezésének megismerése mellett a tanárjelöltek maguk is tartanak legalább 15 tanórát/foglalkozást. A gyakorlat további célja, hogy a hallgatók kompetenciái szaktárgyuk oktatási módszertanának területein is fejlődjenek épp úgy, mint a tanulók megismerésében, ismereteik és személyiségük fejlesztésében, tevékenységük értékelésében, a pedagógiai megfigyelésekben, a tanítási órák jegyzőkönyvi rögzítésében, reflektív elemzésében és értékelésében.

A soron következő tanév szaktárgyi tanítási gyakorlatára az előző tanév tavaszán van lehetőség jelentkezni a Neptunban leadott, erre a célra létrehozott, Kérvényen keresztül, amennyiben teljesítette, illetve teljesíteni fogja a tantervi előfeltételeket a tavaszi félévének végéig. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A 2020/2021-es tanév őszi vagy tavaszi félévében kezdődő szaktárgyi tanítási gyakorlatra a Neptunban jelentkezéskor a hallgatók megjelölhetnek ELTE gyakorlóiskolát, ezt a TKK a lehetőségeken belül igyekszik figyelembe venni. Nem jelölhetnek meg külső gyakorlóhelyet. A szaktárgyi tanítási gyakorlatot a hallgatók a két szakjukon különböző félévben végzik. Az Erasmus+ programban részt vevő és kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgatókra ettől eltérő szabályozás vonatkozhat (egyéni hallgatói kérvény leadásával).

A 2020. tavaszi félévi szaktárgyi tanítási és összefüggő egyéni iskolai gyakorlati beosztással kapcsolatos hallgatói kérvények leadásának a meghosszabbított határideje a Tanárképző Központban: 2019. november 25.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

2019/2020-as tanév őszi félévétől az osztatlan tanárképzés gyakorlatai során tartott bemutatóórák/bemutató foglalkozások rögzítése kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott Canvas-kurzusban történik. A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Ha a felülettel kapcsolatos további kérdese van, kérjük írja meg a kommunikacio@tkk.elte.hu címre. Amennyiben hibát észlel vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

A 2019/2020-as tanév tavaszi félévére vonatkozó határidők:

 • gyakorlatindító tájékoztatók:
  ELTE Apáczai Csere János Gyakorlógimnázium és Kollégium: 2019. szeptember 5. (csütörtök)
  ELTE Radnóti Miklós Gyakorló Általános Iskola és Gyakorló Gimnázium: 2019. szeptember 20. (péntek) 10.00
  ELTE Trefort Ágoston Gyakorló Gimnázium: 2019. szeptember 16. (hétfő) 10.00
 • tájékoztató fórum a szaktárgyi tanítási gyakorlatról: 2019. augusztus 27. (kedd) 15–16.30 vagy 28. (szerda) 15–16.30
  A fórumot két időpontban és két helyszínen azonos programmal szervezzük, tanárszaktól függetlenül bármelyik időpont választható (meghívó).
 • tanítási ütemterv leadása: a bemutatóóra előtt legkésőbb 10 munkanappal

Kapcsolódó dokumentumok:

 • A 2019. augusztus 27-én és 28-án a szaktárgyi tanítási gyakorlatról tartott tájékoztató ppt-je.
 • a szaktárgyi tanítási gyakorlat koncepciója
 • Kiegészítő információk a szaktárgyi tanítási gyakorlatról Az osztatlan tanárképzés szaktárgyi tanítási gyakorlatának koncepciója (2015) című tájékoztatóhoz (pdf) (2019. február 28.)
 • nyomtatványok az osztatlan képzéshez
 • nyomtatványok a 2, 4 és 5 féléves képzéshez
 • egyéni hallgatói kérvény (Word, pdf)