Ugrás a tartalomra
 

Tájékoztató a tanári mesterképzés felvételi eljárásáról

Tájékoztató a 2018. évi általános felvételi eljárásról az új tanári mesterképzésre vonatkozóan (2, 4 és 5 féléves)

A felsőoktatási felvételi eljárás szabályait és a felsőoktatási intézmények 2018. szeptemberében induló képzéseinek felvételi hirdetményeit a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, mely elektronikusan a www.felvi.hu weboldalon jelent meg 2017. december 22-én, kiegészítése 2018. január 31-én.

Az alábbi tájékoztató a 2018. szeptemberében induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztatója alapján készült, az ELTE TKK tanári mesterképzéseire[1] vonatkozó információk kiemelésének céljából. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató részletes megismerését azonban nem helyettesíti.

Az ELTE Tanárképző Központjának 2018. évi őszi félévére meghirdetett tanári mesterszakjai ITT tekinthetőek meg. A hivatalos kiegészítés, mely az új meghirdetéseket is tartalmazza ITT érhető el. A megjelent változtatásokat és az aktuális információkat az alábbi ismertető tartalmazza.

Az új tanári mesterképzés típusairól a Tájékoztatóból, valamint az ELTE által indítandó tanári mesterszakokról honlapunkon is tájékozódhat. Kérjük, hogy a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az egyes mesterszakoknál feltüntetett Jelentkezés és felvétel sajátos feltételeiről szóló részre, valamint a lábjegyzetekre fokozottan figyeljenek, mivel itt informálódhatnak az azonos félévszámú, azonban eltérő struktúrájú és bemeneti követelményű képzésekről.

Felhívjuk figyelmüket, hogy a levelező munkarendű képzések részeként elvégzendő iskolai gyakorlat(ok) hétköznaponként, az iskolai munkarendben teljesíthetők!

Figyelmükbe ajánljuk a felvi.hu-n található Tanárképzés-választó alkalmazást, mely segíti a megfelelő tanárképzés kiválasztását.

A felvétel feltételei az osztatlan tanárképzés tekintetében:

 • megfelelő felsőfokú (főiskolai/egyetemi/mester szintű/tanító) oklevél,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum (egyes nyelvszakok esetén),
 • részvétel az előírt kizáró jellegű vizsgán (pl. szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga stb.),
 • a felvételi összpontszámnak el kell érnie az 50 pontos, jogszabályban meghatározott minimumpontszámot (2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási tv. § (4)).

A felsőoktatási felvételi eljárás részletei

a, Menetrendje, határidők

b, A jelentkezés módja

A felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu honlap E-felvételi szolgáltatásán keresztül. Az eljárás során díjmentesen 3 képzés megjelölésére van lehetőség, legfeljebb 6 jelentkezési hely erejéig. A jelentkezési helyek száma abban az esetben lehet 6, ha ugyanazt a 3 képzést állami ösztöndíjas és önköltséges formában is megjelöli. A további jelentkezési helyekért kiegészítő díjat (2000 Ft) kell fizetni az Oktatási Hivatalnak. A jelentkezési sorrenden (jelentkezési határidő után) egy alkalommal lehet módosítani 2018. július 11-ig.

A szóbeli és gyakorlati vizsgáknak külön eljárási díja (4000 Ft) van az ELTE TKK tanári mesterképzésein, melyet átutalással kell befizetni a behívólevélben megadott határidőre. A külön eljárási díj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárással jár.

Csatolandó dokumentum: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, motivációs levél, szakmai önéletrajz

A pontszámításhoz szükséges és a szóbeli felvételi vizsgakövetelményben előírt (rendelkezésre álló) dokumentumokat (motivációs levél, szakmai önéletrajz, oklevél, oklevél minősítésről szóló igazolás, többletpontokat igazoló dokumentumok) 2018. február 15-ig kell feltölteni a felvi.hu-ra. A (rendelkezésre álló) csatolandó dokumentumok megadott határidőre történő beküldésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást vonja maga után. A határidőt követően kiállításra kerülő dokumentumokat (oklevél, oklevél minősítésről szóló igazolás, többletpontokat igazoló dokumentumok) kérjük, mihamarabb töltsék fel a felvi.hu-ra.

A felsőfokú tanulmányi eredményeket igazoló dokumentum csatolására abban az esetben van szükség, ha az oklevélben nem szerepel minősítés. Így azt a korábban említett dokumentummal kell igazolni.

Pontszámítás módja, többletpontok

A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni. Az ELTE TKK a meghirdetett tanári mesterszakokon az alábbi pontozási rendszert követi (az informatikatanár és az ének-zene tanár szakok kivételével):

1.) Törvény szerint elszámolható többletpontok: max. 10 pont

2.) Hozott tanulmányi eredmény: max. 15 pont

 • jeles minősítés: 15 pont
 • jó minősítés: 10 pont
 • közepes minősítés: 5 pont

3.) Szakterülethez kapcsolódó szóbeli felvételi vizsga: max. 75 pont, melynek megoszlása: maximálisan 25 pont adható a motivációs levél és a szakmai önéletrajz értékelésére és maximum 50 pont adható a szóbeli felvételi vizsgán nyújtott teljesítményért.

Informatikatanár mesterszakon a többletpontok mellett az oklevél minősítésére maximálisan 90 pont adható az az alábbiak szerint:

 • jeles minősítés: 90 pont
 • minősítés: 85 pont
 • közepes minősítés: 80 pont
 • elégséges minősítés: 70 pont

Ének-zene tanár és rajz- és vizuáliskultúra tanár  mesterszakokon a többletpontok mellett a gyakorlati vizsgán maximum 90 pontot lehet szerezni.

Többletpontok:

A maximálisan adható 10 többletpont a következőképp oszlik meg:

– az előnyben részesítés alapján maximum 5 pont adható:

 1. A) hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 2 pont;
 2. B) fogyatékkal élő jelentkezőnek: 2 pont;
 3. C) gyes/gyed/gyet/tgyás folyósításban részesülőnek: 1 pont.

nyelvtudás alapján maximum 5 pont adható:

 1. A) felsőfokú (C1) nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 3 pont
 2. B) felsőfokú (C1) nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből): 5 pont
 3. C) középfokú (B2) nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből): 3 pont

A nyelvtudás alapján adható többletpontok esetében egy nyelvből csak egy nyelvvizsga vehető figyelembe.

A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról a felsőoktatási intézmény dönt az általuk elért felvételi eredmények alapján, meghirdetett képzésenként.

 Szakterülethez kapcsolódó szóbeli és gyakorlati vizsgák

A szóbeli és gyakorlati felvételi vizsgákra Budapesten 2018. június 1. és július 6. közötti időszakban kerül sor, ezért kérjük, hogy a szóbeli és gyakorlati vizsgák tervezett idejére figyelemmel szervezze programjait. A felvételi vizsga időpontjáról, helyszínéről és a további információkról a felvételi eljárás során megadott e-mail címre küldjük meg a behívólevelet május elején.

A budapesti szóbeli és gyakorlati felvételi vizsga

A vizsgákkal kapcsolatos követelményekről részletes tájékoztatás a Felvételizőknek/Szóbeli és gyakorlati vizsgák  menüpont alatt ITT érhető el.

 A szombathelyi alkalmassági-, szóbeli és gyakorlati felvételi vizsga

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók a www.sek.elte.hu/felveteli oldalon, a Felvételizőknek menüpont alatt tekinthetők meg. A felvételi vizsgákra 2018.  május 24-25., 2018. június 25. és július 6.  közötti időszakban, Szombathelyen kerül sor. A pontos beosztásról, időpontról és helyszínről a felvételi eljárás során megadott e-mail címen fogják értesíteni a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai.

A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés

A jelentkező felvétele a megjelölt jelentkezési helyre az ott meghatározott ponthatártól és a felvételiző általa elért felvételi összpontszámtól függ. Az a jelentkező, aki a jelentkezési kérelmében megjelölt és rangsorolt képzések közül egyik képzés esetében elérte a felvételi ponthatárt, besorolást, illetve felvételt nyert, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.

„Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a hozzájuk jelentkező hallgatók számára a minimális ponthatárt! Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását! …

Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.” (www.felvi.hu)

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, amelyről elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2018. augusztus 5-ig.

 

[1] A 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet alá tartozó, közismereti tanári mesterképzésekre utal.