Ugrás a tartalomra
 

Záróvizsga

Záróvizsga az osztatlan tanárképzésben

A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. § a-d) pontjában foglaltak szerint az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kredit értéke – a szakterületi tanulmányok keretében – 8 kredit. Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.

3. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti osztatlan, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve a szakdolgozat elkészítését és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is.

Az osztatlan tanárképzésben a záróvizsga a következő részekből áll:

  • a szakdolgozat bemutatása és védése,
  • a portfólió bemutatása és védése,
  • a két tanári szakhoz kapcsolódó szakpedagógiákból szóbeli felelet tételsor alapján.

A záróvizsga követelményei az osztatlan tanárképzésben.
Tájékoztató a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó, az osztatlan és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben tanuló hallgatók számára.
A 2019. április 1-én az osztatlan és a rövid ciklusú tanári szakok zárásáról tartott tájékoztató ppt-je.
A 2019. november 14-én a 2019 őszén tanári záróvizsgára jelentkező hallgatók számára tartott tájékoztató ppt-je.
Egyéni hallgatói kérvény (Wordpdf).

Aktuális határidők:

2019. október 15.
A 2020. évi januári záróvizsgához a szakmódszertani tételsorok közzététele a kari honlapokon, megjelenítésük a Tanárképző Központ honlapján.
2019. szeptember 19. – október 17.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény leadása a Neptunban.
2019. október 17.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény elfogadása a Neptunban a TKK részéről.
2019. december 13.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a szakos záróvizsgarész(ek) időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2020. január 6.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a portfólióvédés időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2019. december–január (az utolsó érdemjegy rögzítését követő munkanapig, kivételesen legkésőbb a záróvizsga előtt 3 nappal)
A hallgatók jelzik a tanulmányi hivatalokban az utolsó jegyük rögzítését (a BTK-n ügyfélfogadási időben személyesen, a TTK-n, IK-n, TÓK-on e-mailben).
2020. január (legkésőbb a záróvizsga első része előtt 72 órával)
A záróvizsgára jelentkezés visszavonása a Neptunban/TKK-ban.
2020. január (a záróvizsga előtt legalább 2 munkanappal)
A záróvizsgára jelentkezett hallgatóknál az abszolutórium kiállításához szükséges teljesítés ellenőrzése, az abszolutórium kiállítása, a záróvizsgára bocsáthatóság feltételeinek ellenőrzése.
2020. január 20. – január 22.
OTAK 1. vizsgarész: az egyik szakos szakmódszertani vizsga és a szakdolgozat védése a megfelelő karon
OTAK 2. vizsgarész: a másik szakos szakmódszertani vizsga a megfelelő karon
RTAK 1. vizsgarész: szakos szakmódszertani vizsga a megfelelő karon
2020. január 23–24.
RTAK 2. vizsgarész: a portfólió védése a PPK-n
OTAK 3. vizsgarész: a portfólió védése a PPK-n
2020. január 30-ig folyamatosan
A vizsgarészek, a záróvizsga eredményének, valamint az oklevél minősítésének kiszámolása és rögzítése a Neptunban.
2020. február
A diplomaosztó ünnepség tervezett időpontja a Bölcsészettudományi Karon.

A záróvizsga szakmódszertani tételei az osztatlan tanárképzésben:

 

Záróvizsga a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben
A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének értelmében: „6.3. Az 1. §b)-d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a 4.5. pont tekintetében a portfólió neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése a tanári képesítés szempontjából meghatározó tapasztalatok rendszerezett összegzése a záróvizsga szakdolgozati eleme.”
A tanári mesterképzésben a záróvizsga a következő részekből áll:
  • a portfólió bemutatása és védése,
  • a tanári szakhoz kapcsolódó szakpedagógiából szóbeli felelet tételsor alapján.

A záróvizsga követelményei a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben.
Tájékoztató a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó, az osztatlan és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben tanuló hallgatók számára.

A záróvizsga szakmódszertani tételei a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben:

A további információk feltöltése folyamatban van.