Ugrás a tartalomra
 

Köszöntő és hasznos információk az osztatlan tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanár szakos Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék.

A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

Címünk: 1118 Budapest, Ménesi út 11–13. fszt. 22–24.

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen telefonszámon kit kereshet. Ha kérdéseire nem talál választ, akkor személyesen is fordulhat hozzánk.

Félfogadási idő: szerda 9–11 h, 13–16 h

A Tanárképző Központ ősszel tájékoztatót szervez a tanár szakos hallgatók számára, erről külön értesítést küldünk.

Egyetemi tanulmányaihoz sok sikert és örömöt kívánok.

Budapest, 2018. július 26.

Antalné dr. Szabó Ágnes s.k.

az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

Fontos tudnivalók

Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen tanulmányozza át, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján is elérheti. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet) szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának elsajátítására, melyben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

Tantervek (tanegységlisták)

A tanárszakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tanegységekből (meghatározása: ELTE HKR 4. §. (2) 100.) felépülő tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

Általános tájékoztató az osztatlan tanárképzésről

Általános tájékoztató a tanári mesterképzésről