Ugrás a tartalomra
 

A tanári mesterképzés bemutatása

A 2017 szeptemberétől indítható rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves), egyszakos közismereti tanári mesterképzés az ELTE-n azoknak szól, akik:

a) olyan mesterszakos vagy korábbi rendszerű (bologna előtti) egyetemi végzettséggel rendelkeznek, mely megegyezik a tanárszak szakterületével;
b) a korábban megszerzett általános iskolai szakképzettségüket ugyanazon a szakon középiskolai szintre kívánják emelni;
c) rendelkeznek tanári végzettséggel és újabb (második vagy harmadik, esetleg további) tanári szakképzettséget kívánnak elsajátítani;
d) tanító alapszakos végzettséggel általános- vagy középiskolai tanárokká akarnak válni.

Egyetemünk a közismereti tanárképzés talán legszélesebb választékát kínálja a bölcsészettudományi, természettudományi és az informatikai képzési területeken. Rövid ciklusú képzésben meghirdetett szakjaink száma közel 30, többek között ezért is az ELTE a legjobb választás a pedagóguspályát választók számára.

A tanári mesterszakok képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a képzés célja. A mesterképzésekre történő belépéshez szükséges a szak által meghatározott felsőfokú oklevél (főiskolai tanári, mester, egyetemi, tanító alapképzés) és a szóbeli/gyakorlati vizsgán való részvétel. A felvétel érdekében a korábbi képzés során szerzett kreditek elismerésére nincs lehetőség. A szakterület által elvárt bemeneti követelmények és végzettségek a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az egyes szakok leírásánál olvashatók. Kérjük, fokozottan figyeljenek a meghirdetések lábjegyzeteire, mivel a képzéstípusokat itt is jelölik az intézmények.

A Tanárképző Központ által hirdetett 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterszakok oktatása az ELTE Bölcsészettudományi, Természettudományi, Informatikai, Tanító- és Óvóképző, valamint Pedagógia és Pszichológia Karán folyik.

A tanári mesterképzések felépítése

A tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul az ELTE-n.

A) Tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.
Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: a szak által meghatározott (a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétett) egyetemi vagy mesterszintű diploma.

A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi és a hosszú összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

B) Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.
Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai szintű vagy általános iskolai tanári szakképzettséget igazoló oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

C) Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés

Képzési idő: 4 félév.
Megszerzendő kreditek száma: 120.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 6.

D) Tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanári mesterképzés

Képzési idő: általános iskolai szakképzettség esetén 4 félév, középiskolai szakképzettség esetén 5 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit.

A szakra való belépés feltétele: alapszakos tanító oklevél, továbbá nyelvszak esetén a szükséges nyelvtudás megléte a megfelelő szinten (az adott szak által elvárt nyelvtudás a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban kerül közzétételre).

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki, a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai rövid szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 4 féléves képzésben 5 kredit, 5 féléves képzésben 6 kredit.