Ugrás a tartalomra
 

Aktuális események

Az Aktuális események című oldalon a tanár szakos hallgatók és a tanárképzést támogató szakemberek számára foglaljuk össze az előző félévi, az aktuális, valamint a következő félévi főbb eseményeket a megfelelő időpontokkal és határidőkkel. Az oldalt folyamatosan frissítjük.

Az eseményekkel kapcsolatos további információkat a honlap megfelelő oldalain lehet megtalálni. Kérjük, ha kérdése van, előbb tájékozódjon a honlapon, és ha nem talál rá választ, akkor az Elérhetőségek oldalon levő címen forduljon a Tanárképző Központ megfelelő munkatársához e-mailben vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Hivatás és egyetem – interjúsorozat az osztatlan tanári képzésről: a Tanárképző Központ közreműködésével új sorozatot indított az ELTE Online

Hivatás és egyetem – interjúsorozat az osztatlan tanári képzésről (I. – Sallay Kíra)

Hivatás és egyetem – interjúsorozat az osztatlan tanári képzésről (II. – Horváth Mónika)

Forrás: ELTEOnline

Programok

2021. február 23. (kedd) 17.30 óra, Online tájékoztató fórum a 2021 tavaszán az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kezdő hallgatók és az őket támogató mentorok és konzulens tanárok számára
Tisztelettel meghívjuk a Tanárképző Központnak az összefüggő egyéni iskolai gyakorlattal kapcsolatos online fórumára. (Meghívó)

2021. február 25. (csütörtök) 17.00 óra, Online tájékoztató fórum a 2021 tavaszán szaktárgyi tanítási gyakorlatot a nem ELTE Gyakorlóintézményben kezdő hallgatók és az őket támogató vezetőtanárok számára
Tisztelettel meghívjuk a Tanárképző Központnak a szaktárgyi tanítási gyakorlattal kapcsolatos online fórumára. (Meghívó)

2021. február 2. (kedd) 17.00, Tanítsunk Magyarországért! Kortárs mentorok támogató programja
Szeretettel meghívjuk a Tanítsunk Magyarországért! program online tájékoztató fórumára. Itt információkat kaphat a programról, meghallgathatja a mentorhallgatók élménybeszámolóit, kérdezhet tőlük és a program szervezőitől egyaránt. Az ELTE-n a Tanárképző Központ koordinálja a programot. (Meghívó és további információk)

2021. január 26. 16.00–17.00, ELTE BTK Nyílt hetek: A Tanárképző Központ programjai

  1. Interaktív előadás az ELTE tanárképzéséről  
    Előadó: Antalné Szabó Ágnes, a Tanárképző Központ főigazgatója
    Az előadás összefoglalja, hogy miért érdemes az ELTE-n tanár szakon tanulni.
  2. Beszélgetés az ELTE tanár szakos hallgatóival 
    Kötetlen beszélgetés tanár szakos hallgatókkal egyetemi tapasztalataikról és egyéb izgalmas iskolai témákról. A résztvevőktől lehet kérdezni. Minden kérdés számít! 


EDUCATIO Online 2021

2021. január 21. (csütörtök) és 2021. január 23. (szombat) között

A Tanárképző Központ idén is részt vesz a 2021. január 21. és 23. között megrendezésre kerülő Educatio Online Nemzetközi Oktatási Szakkiállításon, az év legnagyobb oktatási kiállításán. A kiállításon 3 napon át várjuk a középiskolás diákokat, mesterképzést kereső hallgatókat, szülőket, pedagógusokat, intézményvezetőket és -fenntartókat.

Facebook-esemény
Bővebb információ

Korábbi programok

Határidők

Közösségi pedagógiai gyakorlat

2021. február 22., 23:59
A gyakorlati helyek kiválasztásának és megjelölésének határideje.
2021. március 1., 23:59
A gyakorlat megkezdése előtt, az egyéni fejlődési és tanulási tervek leadásának határideje.
2021. május 17., 23:59
A gyakorlati dokumentáció (napló és záró reflexió) leadásának határideje.
2021. június 15.
A nyári gyakorlatokra jelentkezés (tehát az online jelentkezési lap kitöltésének) határideje.
2021. július 19.
A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében végzett közösségi pedagógiai gyakorlatról szóló hallgatói visszajelző kérdőív kitöltésének határideje. Kérjük, hogy az érintett hallgatók töltsék ki a Neptun>Ügyintézés>Kérdőívek felületen elérhető anonim kérdőívet, és egyben értékeljék a teljesített közösségi pedagógiai gyakorlatot.

Szakképzettség választása

A 2020-ban az osztatlan tanárképzésre felvett, a különböző szakpárokra bejutó hallgatóknak már elsőéves korukban, a Neptunban való regisztráció után lehetőségük van megadni, hogy melyik tanári szakon melyik típusú képzést fogják végezni. Továbbá azoknak az osztatlan tanárképzésben tanuló, felsőbb évfolyamos hallgatóknak is választaniuk kell szakképzettséget, akik még nem választottak.

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

2021. február 8-tól 2021. március 9. 17 óráig
Jelentkezés a 2021/2022-es tanév őszi félévében kezdődő gyakorlatokra.
2021. május 12. (szerda)
A dokumentumok feltöltési határideje a Canvasba a 2021 tavaszi félévben gyakorlatot végzők számára.
2021. június 17.
A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében végzett szaktárgyi tanítási gyakorlatról szóló hallgatói visszajelző kérdőív kitöltésének határideje. Kérjük, hogy akik érintettek ennek az időszaknak a gyakorlataiban, töltsék ki a Neptun>Ügyintézés>Kérdőívek felületen elérhető anonim kérdőívet.

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

2021. február 8-tól 2021. március 9. 17 óráig
Jelentkezés a 2021/2022-es tanév őszi félévében kezdődő gyakorlatokra.
2021. június 9. (szerda)
A dokumentumok feltöltési határideje a 2020/2021-es tanév tavaszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára.
2021. május 12. (szerda)
A dokumentumok feltöltési határideje a 2020/2021-es tanév őszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára.
2021. június 17.
A 2020/2021-es tanév tavaszi félévében befejezett összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról szóló hallgatói visszajelző kérdőív kitöltési határideje. Kérjük, hogy akik érintettek ennek az időszaknak a gyakorlataiban, töltsék ki a Neptun>Ügyintézés>Kérdőívek felületen elérhető anonim kérdőívet.

Szakdolgozat, portfólió

2021. március
A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára. A választott tanári szakot gondozó kar témaválasztási módszere szerint kell a szakdolgozati témát bejelenteniük, illetve választaniuk. A leadás pontos határideje és módja karonként eltérhet.
2021. március 16. 20:00
A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára a BTK-n.
2021. március 31. 16:00
A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára a TTK-n: menetéről a Kar Neptun-üzenetben tájékoztatta a hallgatókat.
2021. március 31. 23:59
A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára a TÓK-on.
2021. április 16.
Szakdolgozati téma esetleges módosítása a 2022. januárban záróvizsgázó hallgatók számára. A módosítás leadása a választott tanári szakot gondozó kar módszere szerint történik.
2021. április 1. 8:00 – 2021. április 29. 16:59
A szakdolgozat feltöltése a Neptunban.
2021. május 14. 16:59-ig
A portfólió feltöltése a Neptunban. 

Záróvizsga

2021. március 16.
A 2021. évi júniusi záróvizsgához a szakmódszertani tételsorok közzététele a kari honlapokon, megjelenítésük a Tanárképző Központ honlapján.
2021. február 15. – március 16.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény leadása a Neptunban.
2021. március 17.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény elfogadása a Neptunban a TKK részéről.
2021. május 17.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a szakos záróvizsgarész(ek) időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2021. május 31.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a portfólióvédés időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2021. május–június (az utolsó érdemjegy rögzítését követő munkanapig, kivételesen legkésőbb a záróvizsga előtt 3 nappal)
A hallgatók jelzik a tanulmányi hivatalokban az utolsó jegyük rögzítését.
2021. június (legkésőbb a záróvizsga első része előtt 72 órával)
A záróvizsgára jelentkezés visszavonása a Neptunban.
2021. június (a záróvizsga előtt legalább 2 munkanappal)
A záróvizsgára jelentkezett hallgatóknál az abszolutórium kiállításához szükséges teljesítés ellenőrzése, az abszolutórium kiállítása, a záróvizsgára bocsáthatóság feltételeinek ellenőrzése.
2021. június 16 – 22.
Szakos záróvizsgarészek
2021. június 23 – 29.
Portfólióvédés
2020. július 10-ig folyamatosan
A záróvizsga eredményének, valamint az oklevél minősítésének rögzítése a Neptunban.
Az ELTE a 2020/21-es tanév tavaszi félévében a Karok dékánjai dönthetnek úgy, hogy az adott Kar az évzáró, diplomaosztó ünnepséget jelenléttel szervezi. (lsd. JOKT Tájékoztató). Kérjük, kísérjék figyelemmel a Karok tájékoztatóit.

Egyebek

Folyamatosan
Az Erasmus+ szakmai gyakorlat programban szakmai gyakorlatot tervező hallgatóknak egyeztetés a gyakorlat szakmai feltételeiről a TKK-val, egyéni hallgatói kérvény benyújtása legkésőbb 3 hónappal a tervezett gyakorlat előtt (aláírt kérvény elküldése szkennelve a kerveny@tkk.elte.hu címre vagy beadás személyesen az ügyfélfogadási időben).

Folyamatosan
Egyéni hallgatói kérvények leadása.