Ugrás a tartalomra
 

Aktuális események

Az Aktuális események című oldalon a tanár szakos hallgatók és a tanárképzést támogató szakemberek számára foglaljuk össze az előző félévi, az aktuális, valamint a következő félévi főbb eseményeket a megfelelő időpontokkal és határidőkkel. Az oldalt folyamatosan frissítjük.

Az eseményekkel kapcsolatos további információkat a honlap megfelelő oldalain lehet megtalálni. Kérjük, ha kérdése van, előbb tájékozódjon a honlapon, és ha nem talál rá választ, akkor az Elérhetőségek oldalon levő címen forduljon a Tanárképző Központ megfelelő munkatársához e-mailben vagy ügyfélfogadási időben személyesen.

Nyílt napok az ELTE-n

2021. november 5. (péntek) 15.30-tól 18.00-ig
Online nyílt nap a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon többek között a gyógypedagógia-tanár MA iránt érdeklődőknek. További információk.

2021. november 26. (péntek) 15.00-tól
Az Informatikai Kar online nyílt napját ajánljuk az informatikatanár (digitális kultúra tanára) tanári szakunk iránt érdeklődők figyelmébe. További információk.

2021. december 10. (péntek)
Nyílt nap a Tanító- és Óvóképző Karon. További információk.

2022. január 20. (csütörtök)
Nyílt nap a Pedagógiai és Pszichológiai Karon.

2022. január 21. (péntek) 9.00-tól 14.00-ig
Hibrid formájú nyílt nap a Természettudományi Karon. További információk.

2022. január 28. (péntek)
Nyílt nap a Bölcsészettudományi Karon.

Nyílt napok az ELTE Savaria Egyetemi Központban a 2022/23-as felvételi időszakban.

ELTE FESZT 2021. október 8.

10.00-10.45 – Osztatlan tanárképzés az ELTE-n
A jövő tanárainak új feladatokkal, új szerepekkel, új kihívásokkal kell szembenézniük, és ez új felkészítést igényel. Egyetemünk ennek az igénynek kíván eleget tenni.
Előadók: Antalné Szabó Ágnes egyetemi docens, a TKK főigazgatója és a karok képviselői
Helyszín: ELTE BTK I épület 2. emelet, Bence György terem

11.00–11.45 – Tanárnak készülök I.
Az érettségi vizsgáig minden diák több ezer tanórát ül végig, „hospitál”, így már a tanárképzés elején határozott képpel, hittel, nézettel rendelkezik a tanításról. Önnek is van ilyen! Szeretné megismerni? Erről szól a gyakorlat. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Előadók: Misley Helga egyetemi adjunktus és Salát Magdolna tanársegéd
Helyszín: ELTE BTK Ifjúsági épület III. emelet 1-es terem

12.00–12.45 – Tanárnak készülök II.
Az érettségi vizsgáig minden diák több ezer tanórát ül végig, „hospitál”, így már a tanárképzés elején határozott képpel, hittel, nézettel rendelkezik a tanításról. Önnek is van ilyen! Szeretné megismerni? Erről szól a gyakorlat. A részvétel előzetes regisztrációhoz kötött.
Előadók: Misley Helga egyetemi adjunktus és Salát Magdolna tanársegéd
Helyszín: ELTE BTK Ifjúsági épület III. emelet 1-es terem

13.00–13.45 – Világkávézó tanárokkal és tanár szakos hallgatókkal
Kötetlen beszélgetés pályakezdő, illetve vezetőtanárokkal, akik a pedagóguspálya első élményeiről, a pályán eltöltött évek szakmai tapasztalatairól és egyéb izgalmas, iskolai témákról beszélgetnek. Minden kérdés számít!
Helyszín: ELTE BTK Ifjúsági épület III. emelet 1-es terem

Programok

2021. szeptember 8. (szerda) 18:00 (meghívó)
A Tanárképző Központ és az ELTE Hallgatói Önkormányzatának tanévnyitó tanárképzési fóruma a párhuzamosan végzett tanári mesterképzés első évfolyamos hallgatói számára

2021. szeptember 9. (csütörtök) 16:00 (meghívó)
Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévében szaktárgyi tanítási gyakorlatot kezdő hallgatók számára
A szaktárgyi tanítási gyakorlatot kezdő hallgatók számára tartott tájékoztató PPT-je (2021. szeptember 13.)

2021. szeptember 9. (csütörtök) 18:00 (meghívó)
Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévében összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kezdő hallgatók számára
Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kezdő hallgatók számára tartott tájékoztató PPT-je (2021. szeptember 13.)

2021. szeptember 13. (hétfő) 16:00 (meghívó)
Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévében összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kezdő hallgatókat támogató mentorok, konzulens tanárok és szakmódszertanos oktatók számára
A mentorok, konzulens tanárok és szakmódszertanos oktatók számára tartott tájékoztató PPT-je (2021. szeptember 15.)

2021. szeptember 13. (hétfő) 17:30 (meghívó)
Tájékoztató a 2021/2022-es tanév őszi félévében szaktárgyi tanítási gyakorlatot kezdő hallgatók ELTE partneriskoláinak vezetőtanárai számára
A vezetőtanárok számára tartott tájékoztató PPT-je (2021. szeptember 15.)

2021. augusztus 26. (csütörtök) 17 óra, szeptember 2. (csütörtök) 17 óra (meghívó)
Online tájékoztató fórumok a Tanítsunk Magyarországért! programról
A Tanítsunk Magyarországért! program tájékoztatóján elhangzott előadás PPT-je (2021. szeptember 3.)

2021. szeptember 2. (csütörtök) 15.00–16.30 óra (meghívó)
A Tanárképző Központ és az ELTE Hallgatói Önkormányzatának tanévnyitó tanárképzési fóruma az első évfolyamos tanári szakos hallgatók számára
Az első éves tanévnyitó tanárképzési fórum tájékoztató előadásának PPT-je (2021. szeptember 3.)


Hivatás és egyetem – interjúsorozat az osztatlan tanári képzésről:
a Tanárképző Központ közreműködésével új sorozatot indított az ELTE Online

Hivatás és egyetem – interjúsorozat az osztatlan tanári képzésről (I. – Sallay Kíra)

Hivatás és egyetem – interjúsorozat az osztatlan tanári képzésről (II. – Horváth Mónika)

Forrás: ELTEOnline

Korábbi programok

Határidők

Közösségi pedagógiai gyakorlat

2021. október 1. (23:59)
A gyakorlati helyek kiválasztásának és megjelölésének határideje.
2021. október 10. (23:59)
A gyakorlat megkezdése előtt, az egyéni fejlődési és tanulási tervek és befogadó nyilatkozatok feltöltésének határideje.
2021. december 10. (23:59)
A gyakorlati dokumentáció (napló és záró reflexió) feltöltésének határideje.

Szakképzettség választása

A 2020-ban az osztatlan tanárképzésre felvett, a különböző szakpárokra bejutó hallgatóknak már elsőéves korukban, a Neptunban való regisztráció után lehetőségük van megadni, hogy melyik tanári szakon melyik típusú képzést fogják végezni. Továbbá azoknak az osztatlan tanárképzésben tanuló, felsőbb évfolyamos hallgatóknak is választaniuk kell szakképzettséget, akik még nem választottak.

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

2021. szeptember 6-tól 2021. október 5. 17 óráig
Jelentkezés a 2021/2022-es tanév őszi félévében kezdődő gyakorlatokra.
2021. december 8. (szerda)
A dokumentumok feltöltési határideje a 2021/2022-es tanév őszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára.

Összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

2021. december 8. (szerda)
A dokumentumok feltöltési határideje a 2020/2021-es tanév tavaszi (kereszt) félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára.
2022. január 12. (szerda)
A dokumentumok feltöltési határideje a 2021/2022-es tanév őszi félévében gyakorlatot kezdő hallgatók számára.

Szakdolgozat, portfólió

2021. október 1-től október 15-ig
Szakdolgozati témaválasztás a BTK-n (2022/23. őszi félévi záróvizsgához)
2021. december 1-ig
Szakdolgozati témaválasztás az IK-n (2022/23. őszi félévi záróvizsgához)
2021. október 30-ig
Szakdolgozati témaválasztás a TTK-n (2021/22. tavaszi félévi záróvizsgához)
2021. november 2-től november 25-ig (16:59)
A szakdolgozat feltöltése a Neptunban.
2021. december 10-ig
A portfólió feltöltése a Neptunban.

Záróvizsga

2021. szeptember 6. – október 1.
A Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény leadása a Neptunban.
2021. október 4.
A Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény elfogadása a Neptunban a TKK részéről.
2021. október 15.
A 2022. évi januári záróvizsgához a szakmódszertani tételsorok közzététele a kari honlapokon, megjelenítésük a Tanárképző Központ honlapján.
2021. december 10.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a szakos záróvizsgarész(ek) időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2022. január 7.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a portfólióvédés időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2021. december – 2022. január (az utolsó érdemjegy rögzítését követő munkanapig, kivételesen legkésőbb a záróvizsga előtt 3 nappal)
A hallgatók jelzik a tanulmányi hivatalokban az utolsó jegyük rögzítését
2022. január (legkésőbb a záróvizsga első része előtt 72 órával)
A záróvizsgára jelentkezés visszavonása a Neptunban.
2022. január (a záróvizsga előtt legalább 2 munkanappal)
A záróvizsgára jelentkezett hallgatóknál az abszolutórium kiállításához szükséges teljesítés ellenőrzése, az abszolutórium kiállítása, a záróvizsgára bocsáthatóság feltételeinek ellenőrzése.
2022. január 19. – 28.
Záróvizsgák
2022. február 8-ig folyamatosan
A záróvizsga eredményének, valamint az oklevél minősítésének rögzítése a Neptunban.

Egyebek

Folyamatosan
Az Erasmus+ szakmai gyakorlat programban szakmai gyakorlatot tervező hallgatóknak egyeztetés a gyakorlat szakmai feltételeiről a TKK-val, egyéni hallgatói kérvény benyújtása legkésőbb 3 hónappal a tervezett gyakorlat előtt (aláírt kérvény elküldése szkennelve a kerveny@tkk.elte.hu címre).

Folyamatosan
Egyéni hallgatói kérvények leadása.