Ugrás a tartalomra
 

Általános tájékoztató a tanári mesterképzésről

Az új, 2017 szeptemberétől indítható rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) tanári mesterképzés képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve mi a választott szak célja. Az ELTE-n a tanári mesterképzési kínálat kizárólag egyszakos.

A Tanárképző Központ által hirdetett 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterszakok oktatása az ELTE Bölcsészettudományi, Tanító- és Óvóképző, Természettudományi, Informatikai, valamint Pedagógia és Pszichológia Karán folyik.

A tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak összehangolását, valamint az elméleti és gyakorlati képzés szervezését az ELTE Tanárképző Központ (TKK) biztosítja. A tanári mesterszakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar, a Természettudományi Kar (TTK), valamint egyes szombathelyi tanárszakok esetében a Pedagógiai és Pszichológiai Kar (PPK), így szakmai kérdésekben és a tanári mesterszakos hallgatók tanulmányi ügyintézésében (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) is e karok az illetékesek.

A hallgatók tanulmányi ügyintézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. Szombathelyi képzés esetében a szombathelyi Tanulmányi Hivatal munkatársai az illetékesek.

A tanári mesterszakok és a hallgatók karok szerinti besorolása

A tanári mesterképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik:

Kar 2, 4 és 5 féléves tanári mesterszakok
Bölcsészettudományi Kar ·         angol nyelv és kultúra tanára
·         bolgár nyelv és kultúra tanára
·         ének-zene tanár
·         filozófiatanár
·         finn nyelv és kultúra tanára
·         francia nyelv és kultúra tanára
·         holland nyelv és kultúra tanára
·         horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára
·         kínai nyelv és kultúra tanára
·         könyvtárostanár
·         latin nyelv és kultúra tanára
·         lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára
·         magyartanár
·         művészettörténet-tanár
·         olasz nyelv és kultúra tanára
·         portugál nyelv és kultúra tanára
·         román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára
·         spanyol nyelv és kultúra tanára
·         szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára
·         szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára
·         szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára
·         ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
Informatikai Kar ·         informatikatanár
·         technika-, életvitel- és gyakorlat-tanár – bármilyen más tanárszak1
Pedagógiai és Pszichológiai Kar ·         testnevelő tanár1
·         gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár1
Tanító- és Óvóképző Kar ·         rajz- és vizuáliskultúra-tanár1
Természettudományi Kar ·         biológiatanár
·         fizikatanár
·         földrajztanár
·         kémiatanár
·         matematikatanár
·         természetismeret-környezettan tanár
1 A jelzett tanári mesterszakok kizárólag a szombathelyi campuson indulnak és ügyintézésük is ott történik.

 

A tanári mesterképzések után a tudományos pályát választókat több doktori iskola várja, a tanári pályát megkezdők pedig később a tanártovábbképzések rendkívül gazdag kínálatából választhatnak.

A tanári mesterképzések felépítése

A korábban felsorolt érdeklődői kör alapján a tanári mesterképzések összetétele és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul az ELTE-n:

A) Tanárszak szakterülete szerinti nem tanári mesterszakos vagy egyetemi végzettséget követő egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: a szak által meghatározott (a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban közzétett) egyetemi vagy mesterszintű diploma.

A képzés során a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó pedagógiai, pszichológiai és szakmódszertani tudást kell elsajátítani a rövid szaktárgyi és a hosszú összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót[1] kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

 

B) Tanári szakképzettség birtokában újabb tanári oklevelet biztosító tanári mesterképzés

Képzési idő: 4 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 120.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai, egyetemi vagy mesterszintű tanári oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 6.

 

C) Általános iskolai tanári szakképzettséggel középiskolai tanári szakképzettség megszerzésére irányuló egyszakos tanári mesterképzés

Képzési idő: 2 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 60.

A szakra való belépés feltétele: főiskolai szintű általános iskolai tanári szakképzettséget igazoló oklevél.

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai és rövid szaktárgyi tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 2.

 

D) Tanító alapszakos végzettséggel általános-, vagy középiskolai tanári mesterképzés

Képzési idő: általános iskolai szakképzettség esetén 4 félév, középiskolai szakképzettség esetén 5 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 4 féléves képzésben 120 kredit, 5 féléves képzésben 150 kredit.

A szakra való belépés feltétele: alapszakos tanító oklevél, továbbá nyelvszak esetén a szükséges nyelvtudás megléte a megfelelő szinten (az adott szak által elvárt nyelvtudás a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban kerül közzétételre).

A képzés legnagyobb részét a szakterületi ismeretek teszik ki (középiskolai szakképzettség esetén ez még nagyobb) a tanári felkészítés ismeretkörébe tartozó szakmódszertani, közösségi pedagógiai rövid szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlat mellett. A képzés során szakdolgozat helyett 2 kredit értékben portfóliót1 kell készíteni, mely a záróvizsga része és a képzés során készül.

Szabadon választható kreditek száma: 4 féléves képzésben 5 kredit, 5 féléves képzésben 6 kredit.

Nyelvi követelmények a mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.)

[1] A portfólió egy a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, „amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.5.)