Ugrás a tartalomra

Az osztatlan tanárképzési szakpárok és a hallgatók karok szerinti besorolása (Budapest)

Az osztatlan tanárképzés szakpárjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés – a szakpár függvényében – az alábbiak szerint történik a budapesti képzési hely tekintetében:

Bölcsészettudományi Kar
bölcsészettudományi szak – bölcsészettudományi szak
nyelvszak – természettudományi szak

Informatikai Kar
bölcsészettudományi szak – informatika szak
matematika szak – informatika szak

Pedagógiai és Pszichológiai Kar
testnevelő tanár – bármilyen más tanárszak

Tanító- és Óvóképző Kar
rajz- és vizuáliskultúra-tanár – bármilyen más tanárszak

Természettudományi Kar
természettudományi szak* – informatika szak
természettudományi szak – bölcsészettudományi szak (nyelvszak kivételével)
természettudományi szak – természettudományi szak

*kiéve a matematikatanár szakot


Tanári szakok besorolása: 

  • bölcsészettudományi szak: ének-zene tanár, filozófiatanár, könyvtárostanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, történelemtanár és állampolgári ismeretek tanára, és a nyelvszakok
  • nyelvszak: angol nyelv és kultúra tanára, bolgár és nemzetiségi bolgár nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára, holland nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, japán nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, latin nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára, magyartanár, német nyelv és kultúra tanára, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, orosz nyelv és kultúra tanára, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára
  • természettudományi szak: biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, matematikatanár, természetismeret-környezettan tanár

 

A rövid ciklusú tanári mesterképzési szakok és a hallgatók karok szerinti besorolása (Budapest)

A tanári mesterképzés 2, 4 és 5 féléves szakjainak gondozása és a hallgatói ügyintézés az alábbiak szerint történik a budapesti képzési helyen:

Bölcsészettudományi Kar

angol nyelv és kultúra tanára, bolgár nyelv és kultúra tanára, ének-zene tanár, filozófiatanár, finn nyelv és kultúra tanára, francia nyelv és kultúra tanára, holland nyelv és kultúra tanára, horvát és nemzetiségi horvát nyelv és kultúra tanára, japán nyelv és kultúra tanára, kínai nyelv és kultúra tanára, könyvtárostanár, latin nyelv és kultúra tanára, lengyel és nemzetiségi lengyel nyelv és kultúra tanára, magyar mint idegen nyelv tanára, magyartanár, művészettörténet-tanár, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, olasz nyelv és kultúra tanára, portugál nyelv és kultúra tanára, román és nemzetiségi román nyelv és kultúra tanára, spanyol nyelv és kultúra tanára, szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára, szlovák és nemzetiségi szlovák nyelv és kultúra tanára, szlovén és nemzetiségi szlovén nyelv és kultúra tanára, ukrán és nemzetiségi ukrán nyelv és kultúra tanára

Informatikai Kar

informatikatanár

Tanító- és Óvóképző Kar

rajz- és vizuáliskultúra-tanár

Természettudományi Kar

biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, kémiatanár, matematikatanár, természetismeret-környezettan tanár

Egyéni hallgatói kérvény

Az osztatlan tanárképzésben, a rövid ciklusú tanári mesterképzésben, valamint a Tanárképző Központ által meghirdetett kurzusokon részt vevő hallgatók egyéni kérvényt adhatnak be a Tanárképző Központban. A gyakorlatokkal és a szakzárással kapcsolatos egyéni kérvények leadásának a határidői és a póthatáridők a Tanárképző Központ honlapján a megfelelő oldalon olvashatók.

Az egyéni hallgatói kérvényt (word, pdf) aláírva, szkennelve a kerveny@tkk.elte.hu címre kérjük elküldeni.

Levél az ELTE hallgatói gyakorlatát támogató vezetőtanárok, mentorok, konzulens tanárok és a gyakorlóhelyek számára

Kedves Kollégák!

Köszönjük szépen, hogy a nehéz körülmények között is támogatják az ELTE hallgatóinak a gyakorlatvégzését. A következőket írtuk azoknak a hallgatóknak, akik a 2020. tavaszi félévben a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatukat végzik.

A 2020. tavaszi félévben esedékes szaktárgyi tanítási gyakorlatot és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat aktuális félévét befejezhetik a hallgatók azáltal, hogy bekapcsolódnak a gyakorlóhelyükön az iskola távoktatásába. Ez online szaktárgyi és nem szaktárgyi tevékenységeket egyaránt jelent. A gyakorlatot a felsőoktatási szünet alatt is folytathatják. Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb március 20-ig ímélben vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a vezetőtanárukkal, a mentorukkal, a konzulens tanárukkal, és egyeztessenek vele arról, hogy milyen módon vehetnek részt az iskola távoktatásában. A közreműködésnek változatos formái lehetnek: az online tanulással és tanítással, valamint az online szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok elvégzése, online tanulási egységek tervének és anyagainak az elkészítése, a gyerekekkel való online foglalkozás, online tanulói munkák támogatása és értékelése stb.

A gyakorlat teljesítését segítő további tudnivalókat március 23-ig publikáljuk. A TKK honlapján elindul a Digitális iskola című oldal, amelyet folyamatosan bővítünk a tanárok és a hallgatók ajánlásaival: https://tkk.elte.hu/category/digitalis-oktatas/

A koronavírus terjedésének lassítása megköveteli az állampolgárok közötti személyes kapcsolatok minimalizálását, ezért írta elő a Kormány a felsőoktatási hallgatók jelenléti tanulásának a felfüggesztését. Ezzel a rendelkezéssel van összhangban az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének az a döntése is, amely szerint a hallgatók nem jelenhetnek meg a tanulmányaikhoz kötődő gyakorlatokon. Erre való tekintettel a tanárképzésben tanuló hallgatók sem jelenhetnek meg az iskolában gyakorlatvégzés céljával, a tanárképzési gyakorlatokat csak online formában folytathatják.

Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az ELTE honlapján, valamint a Tanárképző Központ oldalán a hallgatóknak és a tanároknak szóló friss híreket:

https://tkk.elte.hu/frissinformaciok/

https://tkk.elte.hu/friss-hirek/

Ha van olyan online segédanyag, amelyet javasolnak megosztani a Tanárképző Központ Digitális iskola című oldalán, akkor kérjük, hogy küldjék el a kommunikacio@tkk.elte.hu címre, ezzel is a hallgatók gyakorlatát szeretnénk segíteni. Az e félévre szóló szerződéseket folyamatosan intézzük, kérjük a türelmüket. Köszönjük szépen az együttműködésüket.

Tisztelettel:

Antalné Szabó Ágnes
főigazgató

Küldemények

Kedves Hallgatók! 

Az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének döntése alapján a Tanárképző Központban is szünetel a személyes ügyfélfogadás és munkavégzés. Kérjük, ne küldjenek postai úton, vagy az egyetem belső postáján keresztül (BTK A ép. fachja) küldeményeket a Tanárképző Központ munkatársai számára, mert ezek a jelenlegi helyzetben nem jutnak el munkatársainkhoz.

Utólagos jelentkezés a tanítási gyakorlatokra

Tisztelt Hallgatók!

A 2020/2021-es tanév ősszel vagy tavasszal kezdődő tanítási gyakorlataira (szaktárgyi tanítási és összefüggő egyéni iskolai gyakorlat) 2020. március 23-tól 2020. április 6-ig van lehetőségük pótjelentkezést leadni. Ennek menete: a TKK honlapján megtalálható egyéni hallgatói kérvény elküldése a kerveny@tkk.elte.hu címre.

A kérvényhez nem kérünk semmit csatolni, csak pontosan töltsék ki, ne felejtsék ki belőle a jelentkezésük féléves és szakos adatait. A szaktárgyi tanítási gyakorlatnál nincs lehetőségük nem ELTE-gyakorlóiskola megnevezésére. Az összefüggő egyéni gyakorlatnál megnevezhetnek partneriskolát és nem partneriskolát egyaránt, az iskolától nem kérünk befogadónyilatkozatot. A Tanárképző Központ veszi fel a kapcsolatot az iskolával, és egyeztet vele a gyakolat szakmai, valamint adminisztratív feltételeiről.

Üdvözlettel:
a Tanárképző Központ munkatársai

Szakdolgozat leadása

Kedves Hallgatók!

Folyamatban van az egyeztetés a tanári szakdolgozat és a portfólió leadásának a határidejéről. Kérjük a türelmüket, mert erről a Tanárképző Központ egyedül nem dönthet. Egyrészt minden karral egyeztetni szükséges, másrészt az általános szabályokhoz is kell igazodnunk, ezek most készülnek erre a félévre vonatkozóan. A szakdolgozat leadásának az időpontja befolyásolja a bírálati és a záróvizsga-időszakot is. Olyan megoldásra törekszünk, amely figyelembe veszi a körülményeket. Kérjük a türelmüket, amint megtehetjük, részletesen tájékoztatjuk Önöket.

A gyakorlatokkal kapcsolatban 23-ig publikáljuk a tudnivalókat.

Üdvözlettel:
Antalné Szabó Ágnes

Tájékoztató

Kedves Hallgatók!
Tájékoztatjuk Önöket, hogy az ELTE-nek az a rendelkezése, amely alapján a hallgatók március 12-től nem vehetnek részt hallgatói jelenlétet igénylő kurzusokon, a köznevelési intézményekben végzendő gyakorlatokra is vonatkozik. Tehát március 12-től ne jelenjenek meg gyakorlatvégzés céljával a köznevelési intézményekben, sem az ELTE gyakorlóiskoláiban, sem a partneriskolákban, ez ellenkező rendelkezésig érvényben marad. Arról, hogyan teljesíthetik a gyakorlatot ebben a félévben, a későbbiekben adunk részletes tájékoztatást, erről Önöket és a gyakorlóhelyeket is értesítjük.
Kérjük, kövessék figyelemmel az ELTE és a TKK honlapját.
Tisztelettel:
Antalné Szabó Ágnes
főigazgató

Szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai gyakorlat

Szaktárgyi és összefüggő egyéni iskolai gyakorlat
  • A Tanárképző Központ már dolgozik azon a javaslaton, hogy a hallgatók hogyan teljesíthetik online megoldásokkal a 2020. tavaszi félévre beosztott gyakorlatokat. Március 23-ig közzétesszük a javaslatot, és erről értesítjük a hallgatókat, a gyakorlóiskolákat és a partneriskolákat.
  • A már leadott, de még meg nem tartott bemutatóórákat nem szabad megtartani. Automatikusan töröljük őket, nem szükséges ezt ímélben jelezni. A bemutatóra helyettesítésének a módjáról is március 23-ig adunk tájékoztatást. 
  • A Tanárképző Központban is szünetel a személyes ügyfélfogadás. Március 23-ig közzétesszük a Tanárképző Központ honlapján, hogy mely idősávokban és mely ügyekben mikor tudnak online kommunikálni a TKK munkatársaival. 

Tanári szakdolgozati témabejelentő

A tanári szakdolgozati témabejelentőnek a 2020. tavaszi félévben aktuális határidejét a Tanárképző Központ meghosszabbította 2020. október 14-ig. Most arra kérjük Önöket, hogy ha még nem adták le, akkor egyelőre ne küldjék el a tanári szakdolgozati témabejelentőt a Tanulmányi Hivatalba.