Ugrás a tartalomra

Eredmények és fenntarthatóság – zárókonferencia

A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című másfél éves projekt, mely az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem konzorciumi együttműködésében valósult meg, befejezéséhez közeledik. Az „Eredmények és fenntarthatóság” című zárókonferencia, mely számba veszi az eredményeket és tanulságokat, 2015. október 9-én 9.30-17.30 órakor kerül megrendezésre. Helyszíne: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., AULA.

A délelőtt folyamán plenáris előadások formájában kerülnek bemutatásra

  • A műveltségi terültekhez kötődő (diszciplinárisan jól értelmezhető) fejlesztések,
  • A szakmódszertani kutatások és fejlesztések,
  • A pedagógiai-pszichológiai tartalmak szempontjából releváns új kezdeményezések,
  • Az eredményes pedagógiai gyakorlat, a köznevelési intézményekben való sikeres működés szempontjából különösen is fontos tevékenységcsomagok,
  • A pedagógiai tevékenység eredményességét támogató kutatások, szolgáltatásfejlesztések.

Ezt követően a délutáni tematikus workshopok alkalmat biztosítanak arra, hogy a résztvevők megvitassák a projekt megvalósítása során szerzett tartalmi, módszertani és szervezeti/menedzsment tapasztalataikat.

A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhetnek a projekt outputjait összegző, fenntarthatóságot biztosító honlapba, a már feltöltött „termékekbe”, valamint reflexióikkal segíthetik az ezzel kapcsolatos még hátralévő munkát.

közös

 

 

“Teaching Physics Innovatively” konferencia az ELTE-n (Jávor Márta)

2015. augusztus 17-19 között a világ különböző tájairól érkezett, fizikát tanító tanárok töltötték meg a TTK két nagy fizika előadóját, hogy e szerteágazó, mindennapi életünket átszövő természettudomány tanítása során szerzett tapasztalataikat megosszák egymással. A fizika iránti általános érdeklődés az egész világon csökkent, így kiemelkedő aktualitása és jelentősége volt a rendezvénynek.

Az ELTE Fizika Doktori Iskolája 8 éve indította el a kifejezetten tanároknak szóló Fizika tanítása programot. A program évről évre egyre népszerűbb. Ez a tanári doktori program jelentette a bázisát az augusztusi nagyszabású nemzetközi rendezvénynek, mely hosszú szünet után újra megnyitotta a nagyvilágot a fizikatanárok előtt. Szerencsére a nyelvi nehézségek lecsökkentek, sok, angolul kiválóan beszélő tanár dolgozik az ország iskoláiban, akik közül többen angolul (is) tanítanak fizikát a speciális, két nyelven tanuló osztályokban.

A fizikának számos olyan részterülete szerepelt az előadásokban, amely azelőtt elképzelhetetlen volt a középiskolai fizikatanításban. Ilyen például a részecskefizika vagy a komplex rendszerek fizikája. Nagy érdeklődés kísérte a társadalmilag érzékeny problémák és a Csodák Palotája jellegű Science Centerek komplex témájával foglalkozó előadásokat. Ezek a témák is most szerepeltek először hazai fizikatanári konferencián. A rendezvény nem csupán a fizikáról szólt, a fő hangsúly a fizika tudományának megismertetésének, tanításának módszerein volt. Az iskolai tanítás során nem egy-egy területet kell mélyrehatóan áttanulmányozni, hanem cél a minél szélesebb körű ismeretszerzés.

Sokan jelentkeztek előadással, de voltak, akik „csak” hallgatni, ötleteket meríteni és nem utolsó sorban szakmai kapcsolatokat építeni jöttek. A szünetekben lehetőség volt beszélgetésre, eszmecserére, kapcsolatépítésre.

Minden délelőtti és délutáni program (részletesen l. http://parrise.elte.hu) plenáris üléssel kezdődött, melyen a szervezők által felkért kutatók tartottak előadást. Ezeket követően két szekcióban folyt a mintegy 100 résztvevő munkája. A szervezők gondosan vigyáztak az előadások időkorlátjának betartására, ezért lehetőség volt két előadás között átmenni a másik szekcióba, így mindenki kedvére válogathatott érdeklődési körének megfelelően.

Az elhangzott előadások anyaga a szervezők tervei szerint a későbbiekben mindenki számára ingyenesen letölthető kötetben lesz elérhető, természetesen angol nyelven. (A kötet 2016 szeptemberében megjelent, ingyenesen letölthető a konferencia honlapjáról.)

A teljes beszámoló ezen a címen érhető el.

Digitális nemzedék konferencia 2015.

Az idei konferencia célja, hogy megismerjük, megértsük tanulóinkat és önmagunkat is a digitális világban. Változik-e a szerepe a családnak, a pedagógusoknak az információs társadalomban? Hogyan modernizálható a tudásátadás, melyek a 21. század motivációs stratégiái? Mi érdekli a legfiatalabbakat és milyen kultúrát építenek maguk köré? – teszik fel a kérdéseket a szervezők.

XVI. Eötvös Konferencia

Az Eötvös József Collegium Válaszmánya 2015. április 24–26. között rendezi meg a XVI. Eötvös Konferenciát, amely 2011-ben, 2012-ben és 2014-ben is elnyerte az ELTE Év Tudományos Rendezvénye díját. A konferenciára a hagyományokhoz híven a bölcsészet‑, társadalom‑ és természettudományok, illetve az informatika minden területéről várjuk az előadni kívánó graduális (alap- és mesterképzésen résztvevő) hallgatókat.

Iskola – pedagógusképzés – fejlesztés

Az Eötvös Loránd Tudományegyetemen Iskola – pedagógusképzés – fejlesztés címmel 2015. május 27-én rendeztek nagyszabású konferenciát. A konferencián az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem (PPKE) közös projektje keretében megvalósuló fejlesztéseket, valamint országosan elérhető jó gyakorlatokat mutattak be. Szó volt az ELTE gyakorlóiskoláiban végzett szervezetfejlesztésről, a pedagógiai tevékenységeket közvetetten támogató iskolapszichológiai módszertani bázisokról, valamint a tanárképzők kompetenciafejlesztéséről is.