Ugrás a tartalomra

Tanárképző Központ Szakmai Kollégiuma

A TKK Szakmai Kollégiuma összehangolja a tanárképzés és a több karral megvalósuló tanártovábbképzés szakmai, tartalmi és tudományos feladatait. A Szakmai Kollégium támogatja a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács működését. Részt vesz az ELTE Pedagógusképzési Egyeztető Testületének és a Köznevelési Bizottságnak a munkájában. Ebben a menüpontban talál bővebb információkat a Tanárképző Központ Szakmai Kollégiumáról.

EFOP 3.4.3.

EFOP-3.4.3-16-2016-00011
Felsőoktatási intézményi fejlesztések a felsőfokú oktatás minőségének és hozzáférhetőségének együttes javítása érdekében.
Ebben a menüpontban talál bővebb tájékoztatókat a EFOP 3.4.3. keretében megvalósuló pályázatokról, programokról.

Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái sorozat

Az ELTE Tanárképző Központja 2015-ben új, lektorált tanulmánykötet-sorozatot bocsátott útjára Diszciplínák tanítása – a tanítás diszciplínái címmel. Elindítását az a szándék vezérelte, hogy alkalmat és lehetőséget teremtsen a tanárképzés, és ezen belül is különösen az osztatlan tanárképzés ügyéért felelős intézményi, szakmai, tudományos és társadalmi műhelyeknek a közös párbeszédre, az új tudományos kutatási eredményeknek és a tanárképzés jó gyakorlatainak az elterjesztésére, valamint a hazai szakmódszertanok helyzetének és további kibontakozási lehetőségeinek a bemutatására.