Ugrás a tartalomra
 

Együttműködés

2014 szeptemberétől a hittanárképzés is elindulhatott osztatlan kétszakos képzési rendszerben. Az ELTE Tanárképző Központja a Sapientia Főiskolával és az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel együttműködve ad lehetőséget arra, hogy a hittanár képzésre jelentkezők közismereti tanári szakpártagot választhassanak Egyetemünkön. A meghirdetett szakpárok a hittudományi intézményeknél jelennek meg a felvi.hu oldalon.

Közös tanárképzés a Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskolával

A 2015/16-os tanévtől a két intézmény közötti együttműködés keretében valamennyi természettudományi és bölcsész tanárszakkal párban lehet a hittanár-nevelő tanár képzésre jelentkezni. A jelentkezés módjáról, valamint a felvételi követelményekről bővebb információt a főiskola honlapján olvashatnak.

egyhazjog  eloadas kapolna

A Sapientia Főiskola a belváros szívében, az Erzsébet-híd lábánál található. 40 éven át a főiskola jelenlegi épületében működött az ELTE Bölcsészettudományi Kara. A két intézmény közelsége miatt a közös képzésben részt vevő hallgatóknak a képzés megszervezése, az órák látogatása nem jelent gondot.

A Sapientia Szerzetesi Hittudományi Főiskola három nagymúltú főiskola, a bencés rend által fenntartott pannonhalmi Szent Gellért Főiskola, a ferences rend által fenntartott Ferences Hittudományi Főiskola, valamint a piarista rend által fenntartott Kalazantinum Piarista Hittudományi és Tanárképző Főiskola egyesítésével jött létre. Az egyesített intézmény az 1999. évi LII. törvénnyel nyert állami elismerést, és 2000. január 1-jén kezdte meg működését.

A három rend az iskolai nevelés-oktatás területén régi múltra tekint vissza. A pedagógusok képzettségére, felkészültségére mindig nagy hangsúlyt fektettek. A Sapientia Főiskola létrehozásakor az alapítók önálló tanárképző intézet létrehozásáról döntöttek, ezzel elkötelezték magukat annak fontossága mellett, hogy a hitoktatást is tanári szakképesítést szerzett pedagógusok végezzék. A főiskola ezzel egyben megteremtette annak a lehetőségét, hogy más tanárszakok oktatását is végezze. A főiskola a hittanárok képzése mellett az erkölcstan tanárok képzésében is nagy tapasztalattal rendelkezik. Képzésük korábban szakirányú továbbképzés keretében folyt, jelenleg ezt a szakképzettséget is mestertanár képzés elvégzésével lehet megszerezni.

Információ, kapcsolatfelvétel:

Tanulmányi Osztály vezetője: Hernádyné Szemere Rita
Sapientia Tanulmányi Osztály: 1052 Budapest, Piarista köz 1., II. emelet 205. szoba
E-mail: tanulmanyi.osztaly@sapientia.hu
Telefon: (1) 486 4414


Együttműködés az Evangélikus Hittudományi Egyetemmel

Az Evangélikus Hittudományi Egyetem (EHE) és az Eötvös Loránd Tudományegyetem (ELTE) között már 1996-tól folyamatos az együttműködés, mely az utóbbi években egyre intenzívebbé vált és kiszélesedőben van.

ehe utca

Bár méretében és létszámában nem mérhető össze a két intézmény, a kapcsolat és a közös munka mindig a nyitottságon és a partnerségen alapult.

oldaloldalra

Az együttműködés az alábbi területeken valósul meg:

 • Az intézmények oktatói meghívást kapnak óraadó tanárként a másik intézmény kurzusinak megtartására.
 • A két egyetem oktatói rendszeresen részt vesznek meghívott előadóként a másik egyetem által szervezett konferenciákon, tudományos műhelymunkákon.
 • Szervezett formában, kutatócsoportokban és konkrét programokban is megvalósul a közös munka, amelyben az oktatók és kutatók az interdiszciplinaritás jegyében a saját kutatásaikkal segíti elő a párbeszédet.
 • A hallgatók közös kurzusokon, illetve vendéghallgatóként a másik egyetem kurzusain vehetnek részt.
 • Azoknak a hallgatóknak, akik régi típusú tanárképzésben az ELTE-n tanultak, lehetőségük volt ezzel párhuzamosan az EHE-n hittanár-nevelői szakképzettséget is szerezni.

101-300x199 754-300x199

A két intézmény közötti az alábbi tanárszakok esetében van együttműködés:

 • hittanár-nevelő tanár – angol nyelv- és kultúra tanár
 • hittanár-nevelő tanár – informatikatanár
 • hittanár-nevelő tanár – magyartanár
 • hittanár-nevelő tanár – német és nemzeti német nyelv és kultúratanár
 • hittanár-nevelő tanár – német nyelv és kultúratanár
 • hittanár-nevelő tanár – természetismeret-környezetismeret tanár
 • hittanár-nevelő tanár – történelemtanár és állampolgári ismeretek tanár
 • hittanár-nevelő tanár – ének-zene tanár
 • hittanár-nevelő tanár – földrajztanár
 • hittanár-nevelő tanár – matematikatanár
 • hittanár-nevelő tanár – biológiatanár
 • hittanár-nevelő tanár – fizikatanár
 • hittanár-nevelő tanár – kémiatanár
 • hittanár-nevelő tanár – latin nyelv és kultúra tanár
 • hittanár-nevelő tanár – francia nyelv és kultúra tanár

008-224x300
Mindezek folytatásaként az osztatlan tanárképzés bevezetésével egy újabb jelentős lépésre került sor. Ennek keretében ugyanis lehetővé vált az, hogy az EHE osztatlan tanárképzésben részt vevő hallgatói a hittanár-nevelő szakterületük mellé az ELTE által felkínált széles választékból teljesítsék másik tanári szakterületi ismereteiket, s így a közös képzés keretében piacképes, kétszakos egyetemi tanári diplomát szerezhessenek.

Információ, kapcsolatfelvétel:

dr. Borókay Réka főtitkár
Email: tanulmanyi.teol@lutheran.hu
Tel: 469-1050
Az egyetem címe: 1141 Budapest Rózsavölgyi köz 3.
Weboldala: teol.lutheran.hu