Ugrás a tartalomra
 

Eredmények és fenntarthatóság – zárókonferencia

A TÁMOP 4.1.2.B.2-13/1-2013-0007 „Országos koordinációval a pedagógusképzés megújításáért” című másfél éves projekt, mely az Eötvös Loránd Tudományegyetem és a Pázmány Péter Katolikus Egyetem konzorciumi együttműködésében valósult meg, befejezéséhez közeledik. Az „Eredmények és fenntarthatóság” című zárókonferencia, mely számba veszi az eredményeket és tanulságokat, 2015. október 9-én 9.30-17.30 órakor kerül megrendezésre. Helyszíne: ELTE PPK, 1075 Budapest, Kazinczy u. 23-27., AULA.

A délelőtt folyamán plenáris előadások formájában kerülnek bemutatásra

  • A műveltségi terültekhez kötődő (diszciplinárisan jól értelmezhető) fejlesztések,
  • A szakmódszertani kutatások és fejlesztések,
  • A pedagógiai-pszichológiai tartalmak szempontjából releváns új kezdeményezések,
  • Az eredményes pedagógiai gyakorlat, a köznevelési intézményekben való sikeres működés szempontjából különösen is fontos tevékenységcsomagok,
  • A pedagógiai tevékenység eredményességét támogató kutatások, szolgáltatásfejlesztések.

Ezt követően a délutáni tematikus workshopok alkalmat biztosítanak arra, hogy a résztvevők megvitassák a projekt megvalósítása során szerzett tartalmi, módszertani és szervezeti/menedzsment tapasztalataikat.

A konferencia során a résztvevők betekintést nyerhetnek a projekt outputjait összegző, fenntarthatóságot biztosító honlapba, a már feltöltött „termékekbe”, valamint reflexióikkal segíthetik az ezzel kapcsolatos még hátralévő munkát.

közös