Ugrás a tartalomra
 

Friss információk

Kérvény leadása a Tanárképző Központ számára

 
Gólyáknak
 
Köszöntő és hasznos információk a tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak
 
Kedves tanár szakos Hallgatónk! Szívből gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy a tanárképzésben folytatott tanulmányai során örömteli élményekkel, hasznos és a hivatásához nélkülözhetetlen tudással és értékekkel gazdagodjék.
 
 

Hasznos információk a tanárképzésben tanuló hallgatóknak

Kedves tanár szakos Hallgatók! Itt találják a honlapra frissen feltöltött hasznos információk, dokumentumok listáját.

 • Az ELTE Tanárképző Központjával kapcsolatban álló partnerintézmények listája (pdf).
 • Klebelsberg Képzési Ösztöndíj Program honlapja
 • Tájékoztató a tanulmányi ügyek intézésének rendjéről, a Tanulmányi Bizottság üléseiről a Tanárképző Központban
 • Tájékoztató a Tanárképző Központ egyéni hallgatói kérvényéről (2021. március 18.)
 • Tájékoztató szakdolgozat feltöltéséhez kapcsolódó technikai információk (2021. március 12.)
 • Levél az ELTE hallgatóinak szaktárgyi iskolai gyakorlatát támogató mentorok, konzulens tanárok részére (2021. március 4.)
 • Levél az ELTE hallgatóinak összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát támogató mentorok, konzulens tanárok részére (2021. március 4.)
 • Levél a tanítási gyakorlaton lévő hallgatók részére (2021. március 4.)
 • Tudnivalók a tanítási gyakorlatok teljesítéséről a 2021. tavaszi félévben (2021. március 4.)
 • Az online tájékoztató fórum PPT-je a 2021 tavaszán az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kezdő hallgatók számára (2021. február 23.)
 • Online tájékoztató fórum a 2021 tavaszán az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kezdő hallgatók és az őket támogató mentorok és konzulens tanárok számára (meghívó) (2021. február 22.)
 • Online tájékoztató fórum a 2021 tavaszán szaktárgyi tanítási gyakorlatot a nem ELTE Gyakorlóintézményben kezdő hallgatók és az őket támogató vezetőtanárok számára (meghívó) (2021. február 22.)
 • Tanítsunk Magyarországért! Kortárs mentorok támogató programja (2021. január 25.)
 • Tájékoztató a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatokra történő jelentkezés változásairól az osztatlan tanárképzésben (2021. január 22.)
 • Tájékoztató a diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető 2 féléves tanári mesterképzésről (2021. január 20.)
 • A diszciplináris mesterszakok listája, ahonnan a párhuzamos tanári mesterképzésre lehet jelentkezni (2021. január 20.)
 • Hallgatói tájékoztató a tanári online szakos záróvizsga menetéről a MS Teams használatával a 2020/21-es tanév őszi félévében (2021. január 5.)
 • Pályázati kiírás magyar szakos tanárjelölt hallgatók számára a konvergenciarégióban tanuló középiskolások részvételének a támogatására az ELTE anyanyelvi fejlesztő MOOC-kurzusán (2020. december 22.)
 • Tájékoztató a portfólióvédés menetéről a MS Teams használatával a 2020/21-es tanév őszi félévében (2020. december 18.)
 • Tájékoztató levél a tanítási gyakorlatok teljesítéséről a 2020. őszi félévben (2020. december 16.)
 • Néhány ötlet a digitális oktatásra és az online szabadidős tevékenységekre  (2020. november 28.)
 • Tájékoztató levél a tanítási gyakorlatok teljesítéséről a 2020. őszi félévben (2020. november 19.)
 • Pályázati kiírás a hátrányos helyzetű kistelepülések általános iskoláiban végzett mentorálás jó gyakorlatainak a bemutatására mentorhallgatók számára (2020. november 18.)
 • Tájékoztató levél az iskolai gyakorlatok folytatásáról (2020. november 13.)
 • 326/2013. (VIII. 30.) korm. rendeletet a pedagógusok előmeneteli rendszeréről szóló törvény köznevelési intézményekben történő végrehajtásáról (2020. november 4.)
 • Tájékoztató a tanulmányi ügyek intézésének rendjéről a Tanárképző Központban (2020. november 4.)
 • Pályázati kiírás kedvezményezett járásban végzett összefüggő egyéni iskolai gyakorlat támogatására tanárjelölt hallgatók számára (2020. október 26.)
 • Tájékoztató a 2020/2021es tanév őszi félévében záróvizsgázó, az osztatlan és rövid ciklusú tanári mesterképzésben tanuló hallgatók számára 
 • Tájékoztató a szakdolgozat feltöltéséhez kapcsolódó technikai információkról (2020. 10. 22.)
 • Témabejelentő az Informatikai Kar hallgatói számára (word, pdf) (2020. október 7.)
 • Témabejelentő módosítása az Informatikai Kar hallgatói számára (word, pdf) (2020. október 7.)
 • Járványhelyzettel kapcsolatos tájékoztató a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton levő hallgatóknak (pdf) (2020. szeptember 23.)
 • Az online tájékoztató fórum PPT-je a 2020 őszén az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot kezdő hallgatók számára (2020. szeptember 7.)
 • Az online tájékoztató fórum PPT-je a 2020 őszén a szaktárgyi tanítási gyakorlatot kezdő hallgatók számára (2020. szeptember 7.)
 • Változásbejelentő a tanítási gyakorlatokhoz (Excel) (2020. szeptember 7.)
 • Hallgatói felhívásTanítsunk Magyarországért! programban való részvételre (2020. szeptember 2.)
 • Pályázati kiírás hátrányos helyzetű kistelepülésen végzett pedagógiai gyakorlat támogatására pedagógusjelölt hallgatók számára (2020. augusztus 19.)
 • Pályázati kiírás kedvezményezett járáshoz kapcsolódó táboroztatás támogatásához pedagógusjelölt hallgatók számára (további információk) (2020. július 6.)
 • Tájékoztató a közösségi gyakorlat nyári teljesítéséről (2020. július 2.)

 

Tájékoztatók a koronavírus terjedése miatti intézkedésekről

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat ősszel jelenléti formában végezhető. Abban az esetben lehet bármely iskolai gyakorlatot online végezni, ha digitális oktatásra térnek át a köznevelésben. Ha egy hallgató kérvényt ad be online egyetemi oktatásban való részvételre, ez az előzőek alapján nem érvényesíthető az iskolai gyakorlatokra. Tehát az iskolai gyakorlatok online teljesítése addig nem lehetséges, amíg az iskolákban jelenléti oktatás folyik. Ha a hallgató megfelelő indoklással kérvényt ad be a TKK-ba, töröljük a gyakorlattal kapcsolatos kurzusát, és egy másik félévben teljesítheti a gyakorlatot.

 
Üdvözlettel: Tanárképző Központ 
(2020. augusztus 14.)

 


Aktuális hallgatói pályázatok, pályázati sablonok

Archív