Ugrás a tartalomra
 

Gyakorlati és motoros alkalmassági vizsgák az osztatlan tanárképzésben

A gyakorlati és motoros alkalmassági vizsgák követelményei a pótfelvételi eljárásban:

Ének-zene tanár

Előzetesen elküldött videófelvétel az alábbi témakörökben:
a) Zongora vagy egyéb hangszer: 1 zongoradarab, illetve (ha ez valamilyen, alapos okból nem megoldható) 1 más hangszeres darab előadása.
b) Magánének/népzene: Kodály Zoltán: A magyar népzene c. könyvéből 1 népdal (több versszak esetében az első versszak) eléneklése szöveggel és szolmizálva, valamint 1 zongorakíséretes műdal előadása (ha nem megoldható a zongorakíséret, újabb 1 népdal éneklése a fentebb jelölt módon)): Szöveges rész: Zörög a kocsi, Juhászlegény…, A búbánat…, Kalapom a Tiszán…, Sej, verd meg Isten. Példatár: 4, 21, 34, 47, 62, 67, 98, 114, 165, 178, 186, 228, 245, 252, 346..
c) Zeneelmélet-szolfézs: összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) lejátszása zongorán, legfeljebb 2# – 2b előjegyzésű hangnemben, négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmódban; továbbá 1 választott személvény (lehetőleg szolmizált) eléneklése a Bach példatár 1. kötetéből (szerk.: L. Hegyi Erzsébet).
Írásbeli beszámoló az alábbi témakörökben:
a) Zeneirodalmi tájékozottság: a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és munkássága (röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások kiemelésével).
b) Szakmai motivációs levél: az ének-zene tanári pályával kapcsolatos szakmai motiváltság rövid bemutatása saját fotót is tartalmazó elektronikus dokumentumban.
A jelentkezők a beküldendő felvételt és a beszámolót a music@btk.elte.hu e-mail címre küldjék el augusztus 16-ig, ugyanitt tehetik fel előzetes, a tájékoztatással vagy a lebonyolítás részleteivel kapcsolatos kérdéseiket.

Testnevelő tanár

A rendkívüli körülményekre tekintettel a jelen pótfelvételi eljárásban az osztatlan testnevelőtanári szakon a kizáró jellegű, személyes megjelenést igénylő, több részből álló motoros alkalmassági vizsgát a biológia írásbeli részvizsga helyettesíti. Az így megtartott vizsga kizáró jellegű, alkalmas vagy nem alkalmas eredménnyel zárulhat. A sikeres vizsgához minimum 50%-os eredményt kell elérni.
A vizsgát online formában tartjuk meg 2020. augusztus 17-én 16.00 és 18.00 óra között. Az intervallumon belül a vizsga bármikor megkezdhető lesz, de összesen 60 perc áll a felvételizők rendelkezésére a teszt kitöltésére.
A vizsga pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk ímélben tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott ímélcímükön.

A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj minden vizsga esetében intézményenként maximum 4000 Ft egyszeri díj lehet. Azon felvételizőknek, akiknek kettő vagy több vizsgán kell részt venniük az adott intézményben is csak egyszeri 4000 Ft-os díjat kell befizetniük. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. A vizsgadíj befizetésének határideje 2020. augusztus 9.

A befizetést átutalással kell teljesíteni, a vizsgadíj visszafizetésére nincsen lehetőség. Kérjük a következő utalási adatok használatát:

Kedvezményezett neve: Eötvös Loránd Tudományegyetem
Kedvezményezett számlaszáma: 10032000-01426201-00000000
Átutalás közleménye: a jelentkező neve, a jelentkező felvételi azonosítója, osztatlan, R13101/16.

Gyakorlati és motoros alkalmassági vizsgák az osztatlan tanárképzésben (10, 11 vagy 12 féléves)

Az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának során gyakorlati és motoros alkalmassági vizsga szervezhető a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. évi kormányrendelet szerint. Művészeti jellegű kétszakos osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében a gyakorlati vizsga, a testnevelés és sport műveltségterületen a motoros alkalmassági vizsga alapján történik a pontszámítás. Az ELTE Tanárképző Központja három művészeti jellegű és testnevelő osztatlan tanárszakot hirdet meg, melyek a következők: ének-zene tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár és testnevelő tanár. Ennek értelmében a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, ének-zene tanár szak  és/vagy egy testnevelő osztatlan tanári szak választása esetén a jelentkezőknek gyakorlati és/vagy motoros alkalmassági vizsgán is részt kell venniük. Ha a szakpár mindkét tagján gyakorlati és/vagy motoros alkalmassági vizsga az előírt, abban az esetben mindkettőn részt kell venni.