Ugrás a tartalomra
 

Gyakorlati és motoros alkalmassági vizsgák az osztatlan tanárképzésben

A 2021. évi általános felvételi eljárás során a gyakorlati és motoros alkalmassági vizsgák az aktuális járványügyi szabályozások alapján kerülnek majd megszervezésre. Az alábbi információk tájékoztató jellegűek.

Ének-zene tanár

A gyakorlati vizsga videófelvételek és írásbeli beszámolók küldésével valósul meg − részei az alábbiak: Elküldött videófelvétel a következő témakörökben: Zeneelmélet-szolfézs (max. 20 pont): összetett autentikus kadencia (I-IV-V-I) lejátszása zongorán, legfeljebb 2# − 2b előjegyzésű hangnemben, négyszólamú, szűk szerkesztéses játékmódban (elegendő egyetlen példa eljátszása); továbbá egy, szabadon választott személvény (lehetőleg
szolmizált) eléneklése a Bach példatár 1. kötetéből (szerk.: L. Hegyi Erzsébet). Zongora vagy egyéb hangszer (max. 20 pont): egy, szabadon választott zongoradarab vagy (ha ez valamilyen, alapos okból nem megoldható) egy, más hangszerre (nem zongorára) írt mű előadása. Magánének / népzene (max. 20 pont): Kodály Zoltán A magyar népzene című könyvéből egy népdal (több versszak esetében az első versszak) eléneklése szöveggel és szolmizálva, valamint egy zongorakíséretes műdal előadása (ha nem megoldható a zongorakíséret, egy újabb népdal éneklése a fentebb jelölt módon). Írásbeli beszámoló az alábbi témakörökben: Zeneirodalmi tájékozottság (max. 20 pont): a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és munkássága (röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások kiemelésével). Szakmai motivációs levél (max. 20 pont): az ének-zene tanári pályával kapcsolatos szakmai motiváltság rövid bemutatása, saját fotót is tartalmazó elektronikus dokumentumban.
A gyakorlati vizsga karvezetés része a járványhelyzet miatt nem megvalósítható, így elmarad. A videófelvételeket és az írásbeli beszámolókat a music@btk.elte.hu e-mail címre kell elküldenie a felvételizőknek 2021. június 23-án reggel 8 óráig. A jelentkezők a music@btk.elte.hu e-mail címen tehetik fel előzetes, a tájékoztatással kapcsolatos kérdéseiket is.

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár

Média-, mozgókép- és kommunikációtanár szakhoz a következő dokumentumokat kérjük elkészíteni: a) önéletrajz, b) motivációs levél, amelyben a jelentkező beszámol a szak választásának okairól, c) esszé a média-, mozgókép- és kommunikációtanár sajátos feladatáról. A jelöltektől a személyes szóbeli vizsga helyett két írásbeli művet kérnek: a) egy 2000–3000 karakteres (szóközökkel) terjedelmű elemzés egy konkrét, szabadon választott mozgóképi szövegről (filmrészlet, rövidfilm, reklám, klip stb.), és b) egy 2000–3000 karakteres (szóközökkel) terjedelmű elemzés egy konkrét, szabadon választott médiahírről. Az írásbeli művek feltöltésének határidejéről és a feltöltés módjáról a Tanárképző Központ az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címen értesíti az érintett felvételizőket.

Rajz- és vizuáliskultúra tanár

A jelöltektől egy különleges motivációs levelet várunk PDF-formátumban, amely vizuálisan egyéni kivitelezésű, saját alkotásokkal és ezek leírásával gazdagon illusztrált, tartalmazza a vizuális műveltség megszerzésének az eddigi állomásait, és azokat a szakmába vágó részleteket, amelyek kifejezhetik, hogy készítője miért jelentkezik éppen a rajz- és vizuáliskultúra-tanári szakra. A jelentkezők szabadon dönthetnek arról, hogy milyen mértékben kapcsolódnak az eredetileg megadott gyakorlati vizsga követelményeihez. A fájl feltöltésének határideje 2021. május 25., a feltöltés módjáról a Tanárképző Központ az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címen értesíti az érintett felvételizőket.

Testnevelő tanár

A vizsga részletes leírása a Pedagógiai és Pszichológiai Kar honlapján olvasható. A 2021. évi általános felvételi eljárásra érvényes vizsgakövetelmények a linkelt oldalon olvashatóak 2021. május 14-től (pdf).

A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj minden vizsga esetében intézményenként maximum 4000 Ft egyszeri díj lehet. Azon felvételizőknek, akiknek kettő vagy több vizsgán kell részt venniük az adott intézményben is csak egyszeri 4000 Ft-os díjat kell befizetniük.

Gyakorlati és motoros alkalmassági vizsgák az osztatlan tanárképzésben (10, 11 vagy 12 féléves)

Az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának során gyakorlati és motoros alkalmassági vizsga szervezhető a felsőoktatási felvételi eljárásról szóló 423/2012. évi kormányrendelet szerint. Művészeti jellegű kétszakos osztatlan tanárképzésre történő jelentkezés esetében a gyakorlati vizsga, a testnevelés és sport műveltségterületen a motoros alkalmassági vizsga alapján történik a pontszámítás. Az ELTE Tanárképző Központja három művészeti jellegű és testnevelő osztatlan tanárszakot hirdet meg, melyek a következők: ének-zene tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár és testnevelő tanár. Ennek értelmében a rajz- és vizuáliskultúra-tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, ének-zene tanár szak  és/vagy egy testnevelő osztatlan tanári szak választása esetén a jelentkezőknek gyakorlati és/vagy motoros alkalmassági vizsgán is részt kell venniük. Ha a szakpár mindkét tagján gyakorlati és/vagy motoros alkalmassági vizsga az előírt, abban az esetben mindkettőn részt kell venni.