Ugrás a tartalomra
 

Hasznos linkek

Hasznos oldalak

Anyanyelv-pedagógia folyóirat
Arcanum Digitális Tudománytár
Digitális pedagógus
Digitális témahét
ELTE-könyvtárak otthoni elérése oktatóknak és hallgatóknak
Együtt a közoktatásért a koronavírus-járvány idején: közösségi kezdeményezés
Keamk: online csoportalakítás
Magyartanárok Egyesülete
Modern Iskola
Nemzeti Köznevelési Portál – tananyagok
Neumann János Számítógép-tudományi Társaság: segédanyagok
Office 365 a gyakorlatban
Online értékelő eszközök használata
Osztályfőnökök országos szakmai egyesülete
Suli Háló Nagy Gábor videója: Hogyan tartsunk megy egy tanórát az otthon lévő gyerekeknek?
Suli Háló: digitális tananyagok
Sulinet Digitális Tudásbázis
Tanárblog – Digitális pedagógiai útmutató
Tantaki oktatóprogramok
Tóth-Mózer Szilvia – Misley Helga 2019. Digitális eszközök integrálása az oktatásba. Jó gyakorlatokkal, tantárgyi példákkal, modern eszközlistával.
Tempus Közalapítvány Módszertani ötletgyűjtemény és digitális módszertár
www.okosdoboz.hu: alkalmazások gyakorláshoz
www.videotanar.hu: alkalmazások gyakorláshoz
Trello: együttműködést segítő alkalmazás

Könyvek, tankönyvek

A Digitális Irodalmi Akadémia ingyenes kiadványai
Gyerekirodalmi adatbázis
Gyermek- és ifjúsági irodalom
Magyar Elektronikus Könyvtár
A Mozaik Kiadó digitális tankönyvei
Open Culture: angol nyelvű könyvek
OH Tankönyvtár
Országos Pedagógiai Könyvtár és Múzeum Skype-könyvtáros szolgáltatása

Példák az online tanításra

Biológia

Távoktatási tananyagok a biológia oktatásához és tanulásához

Magyar nyelv és irodalom

Boronkai Dóra 2017. „Média – szöveg – értés”. Újmédia az anyanyelvtanításban.
Gonda Zsuzsa 2019. A digitális szövegek olvasása és megértése.
Gonda Zsuzsa 2018. Digitális szövegfeldolgozás.
Filó Alexandra – Vígh-Szabó Melinda 2019. IKT-eszközökkel támogatott anyanyelvi nevelés
Parapatics Andrea 2019. Dialektusok és modernitás: új módszerekkel a nyelvjárásokról az iskolában
Sváb Ágnes 2013. Online alkalmazások az anyanyelvi órán.

Digitális témahét (Magyar nyelv és irodalmi projektek)
Gergő bácsi internetes tanterme
Interaktív irodalomkönyv
Magyarázó magyarozó
MTA-ELTE Digitális írástudás és irodalomtanítás kutatócsoport (Iskolai kísérletek)

Német nyelv

Támogatás a német nyelv digitális tanításához