Ugrás a tartalomra
 

A Tanítsunk Magyarországért! program

2020-tól az ELTE is részt vesz a Tanítsunk Magyarországért kezdeményezésben. Az egyetemi mentorprogram keretében a hallgatók hátrányos helyzetű régiókban élő kisiskolásokat mentorálhatnak a közreműködő általános iskolák egyikében. A program célja, hogy a közös munka és a közösen szerzett élmények tágítsák a kisdiákok horizontját, és segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a legjobbat – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és végül az elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

Kedves Hallgatók!

Köszönjük a nagy érdeklődést a Tanítsunk Magyarországért! program iránt, megteltek a 2020. őszi felkészítő kurzusok. Tavasszal is hirdetünk meg új felkészítő kurzusokat, amelyekre várjuk az új jelentkezőket.

A program célja Nógrád és Pest megyei, hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő, 6. és 7. osztályos tanulók támogatása abban, hogy minél sikeresebbek legyenek a pályaválasztásban és a továbbtanulásban. Olyan alapszakos vagy mesterszakos, nappali tagozatos, nem csak tanárszakos, hanem bármely szakos hallgatók jelentkezhetnek a magyar nyelvű felkészítő kurzusokra, akiknek még legalább három félévük van az ELTE-n magyar nyelven folytatott egyetemi tanulmányaik befejezéséig, és nem a doktori képzésben tanulnak.

A felkészítő kurzust eredményesen elvégző hallgatók a következő félévben kezdhetik el a mentorálást. A felkészítő foglalkozásokat négy alkalommal szombatonként tömbösítve tartják az oktatók. A Neptunban megtalálható 2 kredites felkészítő kurzus kódja és címe:

TM1 !Tanítsunk Magyarországért! 1. 

A mentorálás félévében a hallgatók havi 30 000 Ft ösztöndíjat, valamint a tanulók költségeire havi 10 000 Ft költőpénzt, a MÁV vonatain teljes körű, a Volán buszjáratain a célállomásig szóló ingyenes utazási lehetőséget kapnak. A több féléve mentoráló hallgatók prémiumösztöndíjra is számíthatnak. Érdeklődni a tmo@tkk.elte.hu címen lehet.

2020 őszén 108 mentor kezdi el a gyermekek mentorálását, a jövőben is várjuk azoknak a hallgatóknak a jelentkezését, akik elkötelezettek amellett, hogy másoknak segítsenek, és ők maguk is fejlődjenek, tanuljanak.

Kapcsolat

Pályázatok

A Tanítsunk Magyarországért! program etikai elvei


Programok

 • Meghívó a Tanítsunk Magyarországért! program online tájékoztató fórumára
  Időpont: 2021. február 2. (kedd) 17.00
  Hely: Microsoft Teams

 • Meghívó a Tanítsunk Magyarországért! programjának a projektindító ünnepségére
  Időpont: 2020. január 23. (csütörtök) 9.30–10.30 óra
  Hely: ELTE BTK, 1088 Budapest, Múzeum körút 4/A, fszt. kari tanácsterem


Dokumentumok

 • Az ELTE partneriskolái a Tanítsunk Magyarországért! programban a 2021. tavaszi félévben (2020. december 29.)
 • A 2020. szeptember 10-én tartott online tájékoztató előadás ppt-je (2020. szeptember 10.)
 • Hallgatói felhívásTanítsunk Magyarországért! programban való részvételre (2020. szeptember 2.)
 • Tájékoztató a mentorálást végző hallgatóknak: heti minimális mentorálás idő és utazási idő (2020. június 9.)
 • Az ELTE partneriskolái a Tanítsunk Magyarországért! programban  a 2020. őszi félévben (2020. szeptember 15.)
 • Tájékoztató a mentorprogram folyamatairól és az általános iskolai programkoordinátor feladatairól (2020. június 9.)
 • Az ELTE TKK tájékoztatója a Tanítsunk Magyarországért! programról. (2020. február 12.)
 • Tanítsunk Magyarországért! program 2020. január 23-án tartott projektindító ünnepségén elhangzott tájékoztató ppt-je.
 • Központi tájékoztató a Tanítsunk Magyarországért! programról.


Gyakori kérdések és válaszok

A TM1 felkészítő kurzusok hallgatóinak figyelmébe

Mi a program célja?
A program küldetése Nógrád és Pest megyei, hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő, 6. és 7. osztályos tanulók támogatása abban, hogy minél sikeresebbek legyenek a pályaválasztásban és a továbbtanulásban, hogy képesek legyenek a lehető legtöbbet kihozni magukból.

Kik jelentkezhetnek mentornak?
Olyan alapszakos vagy mesterszakos, nappali tagozatos, nemcsak tanárszakos, hanem bármely szakos hallgatók is jelentkezhetnek a magyar nyelvű felkészítő kurzusokra, akiknek még legalább három félévük van egyetemi tanulmányaik befejezéséig. Minden érdeklődő hallgatót várunk.

Milyen tulajdonságai vannak a jó mentornak?

 • empatikus
 • figyelmes
 • türelmes
 • humoros
 • jól kommunikál
 • képes alkalmazkodni a különböző helyzetekhez


Miről tanulnak a mentorok a TM1 felkészítő kurzusokban?

 • alapismeretek: hátrányos helyzet, a kisebbségek helyzete és kultúrája, a serdülőkor sajátosságai, énkép
 • mentorálási jó gyakorlatok, technikák


Mi a mentorálás feltétele?
A mentorálásban azok a hallgatók vehetnek részt, akik eredményesen elvégzik a TM1 kódú, Tanítsunk Magyarországért! 1. című, 2 kredites felkészítő kurzust. A néhány szombaton tömbösítve, magyar nyelven tartott kurzusokra a Neptunban lehet jelentkezni. Minden félévben hirdet a Tanárképző Központ új TM1 kurzusokat. Továbbá a mentorálás feltétele a szerződéskötés is, valamint a mentorálással párhuzamosan teljesíteni kell a TM2 kódú, Tanítsunk Magyarországért! 2. című, kötelező mentorálástámogató kurzust. A TM1 kurzus teljesítése erős előfeltétele a TM2 kurzusnak.

Kik tartják a felkészítő kurzusokat?
Kiváló egyetemi oktatók tartják a foglalkozásokat az ELTE több karáról.

Milyen feladataik lesznek a mentor hallgatóknak?
A felkészítő kurzust követően egy tábor megszervezésében is közreműködnek, ahol találkozhatnak a programban részt vevő iskolák 6. és 7. osztályos tanulóival. A mentorálás félévében egy-egy hallgató hetente néhány órában találkozik a 4-5 fő mentorált tanulóval, különféle iskolai és iskolán kívüli, közös programokat szervez nekik. Ha a járványhelyzet ezt indokolja, akkor a mentorok online mentorálják a tanulókat.

Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
A felkészítő kurzusok oktatói a mentorálás félévében is támogatják a hallgatókat, rendszeresen konzultálnak velük a TM2 kurzusok keretében. Iskolai koordinátorok is segítik a munkájukat.

Milyen további támogatást kapnak a hallgatók?
A hallgatók a mentorálás időszakában havi 30 000 Ft ösztöndíjat kapnak, valamint a tanulók költségeire havi 10 000 Ft költőpénzt és ingyenes utazási lehetőséget. Ebből a vonatra szóló utazási kedvezményt az egész országban használhatják saját céljaikra is a hallgatók, a Volánbusz járatait pedig Pest és Nógrád megyében. A mentorálásban sikeres, több féléve mentoráló hallgatók a későbbiekben prémiumösztöndíjra is számíthatnak.

Meddig tart a mentorálás?
A mentorálás legrövidebb ideje egy félév, félévente új szerződést kötünk a mentorokkal. De az a cél, hogy a hallgatók lehetőség szerint minél tovább mentorálják ugyanazokat a tanulókat. A hosszú távú tervek szerint a középiskolában is folytatódik a program.

Hogyan történik a mentorok beosztása az iskolákba?
A hallgatók a Tanítsunk Magyarországért! program partneriskoláiban mentorálhatnak. 2020. őszén 15 partneriskolája van az ELTE-nek a programban, a listájukat a Tanárképző Központ Tanítsunk Magyarországért! oldalán lehet megtekinteni. A lista a 2020. őszi félévben bővül. A hallgatók a TM1 kurzus sikeres befejezése után pályázhatnak mentorálásra, a pályázatban megjelölhetnek három olyan partneriskolát, ahová szeretnének kerülni, valamint azokat a mentortársakat, akikkel együtt szeretnének mentorálni. A programot koordináló Tanárképző Központ a lehetőségeken belül igyekszik figyelembe venni a hallgatók kéréseit a beosztásban, és minden esetben egyeztet róla a mentorokkal.

A mentorok beosztását befolyásolja, hogy hány mentorálandó gyermek van a partneriskolák 6. és 7. osztályaiban.  Egy-egy mentor általában 4-5 tanulót mentorál, és az adott partneriskola osztályának minden tanulója részt vesz a programban.

Hogyan történik a gyerekek beosztása a csoportokba?
A gyerekek csoportokba osztását az iskolai koordinátorok végzik a tábort követően a mentorokat személyesen is megismerve. Az iskolai koordinátorok a gyerekek egymás közötti kapcsolatait is figyelembe veszik.

Hogyan alakul a program jövője?
A programot gondozó Innovációs és Technológiai Minisztérium hosszú távon tervezi működtetni a Tanítsunk Magyarországért! programot, azt szeretnék, hogy évről évre több hallgató kapcsolódjon be a mentorálásba.

A TM2 mentorálástámogató kurzusok hallgatóinak figyelmébe

Miről szól a TM2 kurzus?
A mentorok megoszthatják tapasztalataikat, élményeiket, jó gyakorlataikat egymással. A kurzusvezetőjük segítségével megoldást, magyarázatot találhatnak a különböző mentorálási helyzetekre.

Mire költsék a hallgatók a 10 000 Ft költőpénzt?
Ezt az összeget a hallgatónak külön kell kezelnie, kizárólag a gyerekekre lehet költeni. Az elsődleges cél élményekkel gazdagítani a tanulókat, így számukra állatkerti, múzeumi, hasznos és építő jellegű rendezvényekre való belépőkre, illetve a közös foglalkozások alapanyagainak a megvásárlására célszerű költeni.

Mit nem tehet a hallgató mentorként?
A mentor nem végezhet olyan tevékenységet, amely a mentor és a mentorált támogató, segítő, bizalmon alapuló kapcsolatát veszélyeztetheti (pl. a tanulók feleltetése, dolgozat íratása). A mentor és a mentorált kapcsolatának, találkozásainak pozitív, élményszerű jellegét az egész mentorálási folyamat során meg kell őrizni. Emiatt a mentor az alábbi tevékenységeket nem végezheti:

 • Iskolai tanórák szervezése, megtartása.
 • Megoldatlan helyettesítés esetén az érintett szakóra megtartása.
 • Feleltetés, dolgozat íratása, kompetenciamérés.
 • Osztályozás.
 • Iskolai, pedagógusi adminisztratív feladatok ellátása.


Hogyan használja a mentor a TM-kártyát?
A TM-kártyát az érvényesség kezdete után a hozzá tartozó igazolással lehet igénybe venni az adott félévben. A MÁV járatain a teljes ország területén 0 Ft-os jeggyel kiegészítve, a Volánbusz járatain pedig Pest és Nógrád megyében. A kártya használatához nincs szükség sem utazólevélre, sem a mentoráltak jelenlétére.

Van-e lehetősége a mentornak a mentoráltakat Pest és Nógrád megyén kívüli kirándulásra vinni a TM-kártya igénybevételével?
Erre sajnos nincs lehetőség, a TM-kártyákat csak Pest és Nógrád megyében lehet használni. A TM-kártyát nem lehet használni a budapesti BKK-járatokon sem.

Tanítási szünetben kell mentorálni?
Tanítási szünetben nem kötelező mentorálni a mentoroknak, mivel nincs iskola, viszont ahol megoldható, ott javasoljuk, hogy találkozzanak a mentoráltjaikkal, hiszen a folyamatos kapcsolattartás kiemelten fontos a program szempontjából – továbbá ezzel lehetőségük nyílik a hallgatóknak pótolni az elmaradt órákat. A szünet hetére, ha nem történt mentorálás, kérjük, hogy a hallgatók kihagyott hetet rögzítsenek.

Hogyan számít bele az utazási idő a mentorálásba?
Minden hallgató a honlapprofiljánál beírhatja azt a valós időt a tartózkodási címe alapján, hogy az oda-vissza útja általában hány percet vesz igénybe – erről a kézikönyvben is olvashatnak. Majd a rendszer kiszámolja, hogy mennyi lesz a teljesítendő mentorálási óraszáma az adott mentornak. Ha hallgató az online mentorálás vagy a rövid utazási idő miatt nem kap kedvezményt, összesen 78 órát kell teljesítenie 2020 őszén a 13 mentorálási hét alatt.

Hogy alakul pontosan a mentorálási időszak?
A mentorálási időszak az őszi félévben szeptembertől decemberig tart, a tavaszi félévben pedig februártól júniusig. A hallgatók ez alapján kapnak ösztöndíjat.

A központi TM-honlapról a mentorok figyelmébe

Hogyan regisztráljon a hallgató a Tanítsunk Magyarországért! programba?
Csak a TM2 kurzusok hallgatói, azaz a mentorok regisztrálhatnak a központi TM-honlapon. A szerződés aláírása után a hallgatónak regisztrálnia kell a tmo.gov.hu oldalon. A regisztráció és a regisztrációs űrlap kitöltése után fontos, hogy a hallgató a honlapon felvegye magához a megfelelő egyetemet és a TM2-oktatót.

Milyen teendői vannak a hallgatónak a honlapon a regisztráció után?

 • Egyszeri feladat:
  • Mentorálási időszak felvétele
  • Saját mentoráltak felvétele
 • Folytonos feladat:
  • A közös programok és a gyerekekre fordítandó támogatás beosztásának a feltöltése


Mit tegyen a hallgató, hogy adott héten elmarad a beszámoló rögzítése?
A hallgatóknak lehetőségük van az előző hét hétfőig visszamenőleg rögzíteni a beszámolót.

Mi a teendő, ha a hallgató az adott héten nem tud mentorálni?
A hetet kihagyott hétnek kell jelölni, később pedig pótolni szükséges a kihagyott mentorálási óraszámot.

Mi a teendő, ha a hallgató nem teljesítette az összes kötelező mentorálási órát a félév során?
A hallgatóknak lehetőségük van a tartalék időszakban (a vizsgaidőszakban) pótolni a kihagyott órákat.