Ugrás a tartalomra
 

Az Informatikai Kar bemutatkozása

Osztatlan tanárképzés az Informatikai Karon

Az ELTE Informatikai Karán folyó informatikatanár-képzés célja, hogy felkészítsen a közoktatás, a szakképzés és a felnőttképzés számára az informatikusi szakképzettségnek megfelelő szakmai tantárgyak oktatási, pedagógiai kutatási, tervezési és az iskolai informatikai eszközök, oktatási információs és kommunikációs technológiák alkalmazásával kapcsolatos fejlesztési feladatokra, továbbá a doktori képzésben történő tanulmányok folytatására.

A Karon oktatott tárgyak: Programozási alapismeretek, Számítógépes alapismeretek, WEB fejlesztés, Programozási nyelvek és módszerek, Szoftvertechnológia, Adatbázisok, Algoritmusok, Operációs rendszerek, Az informatikai elmélet alapjai, Informatikai alapismeretek, Tantárgyi alkalmazások, Oktatásinformatika, Feladatmegoldó szeminárium, Elemi informatika, Informatika oktatása.

A képzésre olyan hallgatók jelentkezését várjuk, akik a jövőben oktató, vagy oktatásfejlesztő munkával szeretnének foglalkozni. A tanári felkészítés során megszerzett – pedagógiai-pszichológiai, szakmódszertani – ismeretekkel együtt, az itt végzett hallgatók kiváló elhelyezkedési lehetőséget nyernek. Ezek a következők:

  • informatika tantárgy tanítása a közoktatás 5-12. évfolyamán,
  • informatika szakmai tantárgy tanítása a szakközépiskolák 9-12. évfolyamán,
  • informatikai szakképzés a 13-14. évfolyamon,
  • informatikai felnőttoktatás, vállalati belső oktatás, idegen nyelvű oktatás,
  • közismereti informatika érettségi elnök és kérdező,
  • szakmai informatika érettségi elnök és kérdező,
  • OKJ-s vizsgaelnök, ECDL vizsgáztató,
  • informatikai vezető,
  • közoktatási informatikai szakértő, informatika vezetőtanár,
  • távoktatás, tananyagfejlesztés.

 

A szak elvégzése után az informatikatanár alkalmas informatika oktatására, szakterületi vizsgáztatás megtervezésére és lebonyolítására, közoktatási informatikai tananyag fejlesztésére, más szakos tananyagfejlesztés informatikai megvalósításának támogatására, informatikai tehetséggondozásra, versenyfelkészítésre, valamint új, korszerű informatikai alkalmazások megismerésére és ezen ismeretek átadására. A képzésen szerzett diplomával a továbbtanulni vágyó hallgatók jelentkezhetnek az Informatikai Doktori Iskola PhD képzésére.

Az Informatikai Karon szerzett tanári diplomával a versenyszférában is kiváló elhelyezkedési lehetőségek adódnak a végzett hallgatók számára.

Intézet

Tanári szak

Szakfelelős

Média- és Oktatásinformatikai Tanszék

informatikatanár

dr. Zsakó László