Ugrás a tartalomra
 

Kérdések és válaszok a Tanítsunk Magyarországért! programról

Az érdeklődők és a TM1 felkészítő kurzusok hallgatóinak figyelmébe

Mi a program célja?

A program küldetése Nógrád és Pest megyei, hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő, 6., 7. és 8. osztályos tanulók támogatása abban, hogy minél sikeresebbek legyenek a pályaválasztásban és a továbbtanulásban, hogy képesek legyenek a legtöbbet kihozni magukból.

Kik jelentkezhetnek mentornak?

Olyan alapszakos vagy mesterszakos, nappali tagozatos, bármely szakos, magyarul anyanyelvi szinten beszélő hallgatók jelentkezhetnek a magyar nyelvű felkészítő kurzusokra, akiknek még legalább 4 félévük van az ELTE-n a tanulmányaik befejezéséig (a doktori képzést nem beleszámítva). Az ELTE bármely karáról, bármely szakról (kivéve a doktori képzést) várjuk a hallgatókat.

Milyen tulajdonságai vannak a jó mentornak?

 • empatikus
 • figyelmes
 • türelmes
 • humoros
 • jól kommunikál
 • képes alkalmazkodni a különböző helyzetekhez
 • társaival együttműködő
 • kitartó

Mi a TM1 felkészítő kurzusok tematikája?

 • alapismeretek: hátrányos helyzet, a kisebbségek helyzete és kultúrája, a serdülőkor sajátosságai, énkép, a mentor feladatai
 • a gyakorlati eszköztár bővítése: mentorálási jó gyakorlatok és technikák
 • ismerkedés a partneriskolákkal és a mentorokkal
 • egyéni konzultáció a kurzusoktatóval a személyes motivációról

Mi a mentorálás feltétele?

A mentorálásban azok a hallgatók vehetnek részt, akik eredményesen elvégzik a TM1 kódú, Tanítsunk Magyarországért! 1. című, 2 kredites felkészítő kurzust. A néhány pénteken vagy szombaton tömbösítve, magyar nyelven tartott kurzusokra a Neptunban lehet jelentkezni. Minden félévben hirdet a Tanárképző Központ új TM1 kurzusokat. A mentorálás feltétele az eredményes mentorálási pályázat és az azt követő szerződéskötés. Továbbá a mentorálással párhuzamosan teljesíteni kell a TM2/3/4 kódú, Tanítsunk Magyarországért! 2/3/4. című, kötelező mentorálástámogató kurzust. A TM1 kurzus teljesítése erős előfeltétele a TM2/3/4 kurzusnak.

Kik tartják a felkészítő és a mentoráláskísérő kurzusokat?

Kiváló egyetemi oktatók tartják a foglalkozásokat az ELTE több karáról. A program szakmai vezetője: Antalné Szabó Ágnes (TKK, BTK). Közreműködő oktatók 2021 őszén: Angyal Zsuzsanna (TTK), Baditzné Pálvölgyi Kata (BTK), Bereczkiné Záluszki Anna (TÓK), Farkasné Gönczi Rita (BGGYK), György Eszter (BTK), Juhász Ágnes (PPK), Kiss Edina (TTK), Klemmné Gonda Zsuzsa (BTK), Koósné Sinkó Judit (TÓK), Kovács Máté (BTK), Krisztián Ágota (PPK), Lázár Ildikó (BTK), Lehmann Miklós (TÓK), Pohl, Uwe (BTK), Szabó Éva (BTK), Szesztay Margit (BTK), Tókos Katalin (PPK), Vass Dorottea (BGGYK).

Milyen feladataik vannak a mentor hallgatóknak?

A felkészítő kurzust követően egy élménynap előkészítésében és lebonyolításában is közreműködnek, ahol találkozhatnak a programban részt vevő iskolák tanulóival. A mentorálás félévében egy-egy hallgató hetente 6 órában találkozik a 4-5 fő mentorált tanulóval, különféle iskolai és iskolán kívüli, közös és egyéni programokat szervez nekik. A mentorálási időből utazási kedvezményt kapnak a mentorok. Ha a járványhelyzet ezt indokolja, akkor a mentorok online mentorálják a tanulókat.

Milyen segítséget kapnak a mentorhallgatók?

A felkészítő kurzusok oktatói a mentorálás félévében is támogatják a hallgatókat, rendszeresen konzultálnak velük a TM2/3/4 kurzusok keretében. Iskolai koordinátorok is segítik a munkájukat.

Milyen további támogatást kapnak a hallgatók?

A hallgatók a mentorálás időszakában havi 30 000 Ft ösztöndíjat kapnak, valamint a tanulók költségeire havi 10 000 Ft költőpénzt és ingyenes utazási lehetőséget. Ebből a vonatra szóló utazási kedvezményt az egész országban használhatják saját céljaikra is a hallgatók, a Volánbusz járatait pedig Pest és Nógrád megyében. A mentorálásban sikeres, több féléve mentoráló hallgatók a későbbiekben prémiumösztöndíjra is számíthatnak, valamint vezetőmentornak és mentornagykövetnek is jelentkezhetnek.

Meddig tart a mentorálás?

A mentorálás legrövidebb ideje egy félév, félévente új szerződést kötnek a mentorokkal. De az a cél, hogy a hallgatók lehetőség szerint minél tovább mentorálják ugyanazokat a tanulókat. A hosszú távú tervek szerint a középiskolában is folytatódik a program.

Hogyan történik a mentorok beosztása az iskolákba?

A hallgatók a Tanítsunk Magyarországért! program partneriskoláiban mentorálhatnak. 2021. őszén 20 partneriskolája van az ELTE-nek a programban, a listájukat a Tanárképző Központ Tanítsunk Magyarországért! oldalán lehet megtekinteni. A hallgatók a TM1 kurzus sikeres befejezése után pályázhatnak mentorálásra, a pályázatban megjelölhetnek három olyan partneriskolát, ahová szeretnének kerülni, valamint azokat a mentortársakat, akikkel együtt szeretnének mentorálni. A programot koordináló Tanárképző Központ a lehetőségeken belül igyekszik figyelembe venni a hallgatók kéréseit a beosztásban, és minden esetben egyeztet a mentorokkal.

A mentorok beosztását befolyásolja, hogy hány mentorálandó gyermek van a partneriskolák 6., 7. és 8. osztályaiban.  Egy-egy mentor általában 4-5 tanulót mentorál, és az adott partneriskola osztályának minden tanulója részt vesz a programban.

Hogyan történik a gyerekek beosztása a csoportokba?

A gyerekek csoportokba osztását az iskolai koordinátorok végzik az élménynapot követően, a mentorokat személyesen megismerve. Az iskolai koordinátorok a gyerekek érdeklődését és egymás közötti kapcsolatait is figyelembe veszik a beosztásban.

Hogyan alakul a program jövője?

A programot gondozó Innovációs és Technológiai Minisztérium hosszú távon tervezi működtetni a Tanítsunk Magyarországért! programot, azt szeretnék, hogy évről évre több hallgató kapcsolódjon be a mentorálásba.

 

A mentorok figyelmébe

Miről szól a TM2/3/4 kurzus?

A mentorok megoszthatják tapasztalataikat, élményeiket, jó gyakorlataikat egymással. A kurzusvezető oktató segítségével megoldást, magyarázatot keresnek a különböző mentorálási helyzetekre. A kurzusoktató további módszereket, technikákat tanít a sikeres mentorálás támogatására, valamint egyéni konzultációkat szervez a mentorok segítésére.  A gyakorlati jegy feltételei: folyamatos mentorálás a teljes félévben, rendszeres aktív részvétel a foglalkozásokon, a szakmai követelmények teljesítése, rendszeres és teljes adminisztráció.

Milyen szakmai támogatást kapnak még a mentorok?

A mentorok munkáját a teljes félévben segítik a mentoráláskísérő kurzusok oktatói, az iskolai koordinátorok, a vezetőmentorok, az ELTE, valamint az IFKA szervezői. A kötelező csoportos foglalkozásokon és az egyéni konzultációkon kívül a mentorok az ELTE-n választható tematikus foglalkozásokon, egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadáson is részt vehetnek. A mentorok önképző köre pedig alkalmanként további szakmai programokat szervez. A mentorok megosztják egymással a jó gyakorlatokat a Tanítsunk Magyarországért! Teamsben és az egy településen mentoráló hallgatók saját online csoportjában. Az ELTE mentorainak lehetőségük van más egyetemek mentorainak a munkájával is megismerkedni különféle szakmai programokon.

Mire költhetik a mentorok a 10 000 Ft költőpénzt?

Ezt az összeget a mentorok külön kezelik. Az elsődleges cél élményekkel gazdagítani, fejleszteni a tanulókat, továbbtanulásra és szakmatanulásra ösztönözni őket. Így állatkerti, múzeumi belépőkre, hasznos és építő jellegű rendezvényekre, készségfejlesztő játékokra, illetve a közös foglalkozások alapanyagainak a megvásárlására lehet költeni. A mentorok a kurzusoktatóval és az iskolai koordinátorral is egyeztetik a tervüket.

Mit nem tehet a hallgató mentorként?

A mentor nem végezhet olyan tevékenységet, amely a mentor és a mentorált támogató, segítő, bizalmon alapuló kapcsolatát veszélyeztetheti (pl. a tanulók feleltetése, dolgozat íratása). A mentor az ösztöndíjszerződésben és a honlapon is olvasható, a mentorálási tevékenységre vonatkozó etikai elveket köteles betartani. A mentor és a mentorált kapcsolatának, találkozásainak pozitív, élményszerű jellegét az egész mentorálási folyamat során meg kell őrizni. Emiatt a mentor az alábbi tevékenységeket nem végezheti:

 • Iskolai tanórák szervezése, megtartása.
 • Megoldatlan helyettesítés esetén az érintett szakóra megtartása.
 • Feleltetés, dolgozat íratása, kompetenciamérés.
 • Osztályozás.
 • Iskolai, pedagógusi adminisztratív feladatok ellátása.

Hogyan használja a mentor a TM-kártyát?

A TM-kártyát az érvényesség kezdete után a hozzá tartozó igazolással lehet igénybe venni az adott félévben. A MÁV járatain a teljes ország területén 0 Ft-os jeggyel kiegészítve lehet utazni vele, a Volánbusz járatain pedig Pest és Nógrád megyében. A kártya használatához nincs szükség sem utazólevélre, sem a mentoráltak jelenlétére.

Van-e lehetősége a mentornak a mentoráltakat Pest és Nógrád megyén kívül kirándulásra vinni a TM-kártya igénybevételével?

A mentorált tanulók is kapnak TM-kártyát, de a mentoráltak TM-kártyáit csak Pest és Nógrád megyében lehet használni. A TM-kártyát nem lehet használni a budapesti BKK-járatokon sem.

Tanítási szünetben kell-e mentorálni?

Tanítási szünetben nem kötelező mentorálni a mentoroknak, mivel nincs iskola, viszont ahol megoldható, ott javasoljuk, hogy találkozzanak a mentoráltjaikkal, hiszen a folyamatos kapcsolattartás kiemelten fontos a program szempontjából – továbbá ezzel lehetőségük nyílik a hallgatóknak pótolni az elmaradt órákat. A szünet hetére, ha nem történt mentorálás, a hallgatók kihagyott hetet rögzítenek.

Hogyan számít bele az utazási idő a mentorálásba?

Minden hallgató a honlapprofiljánál beírhatja azt a valós időt a tartózkodási címe alapján, hogy az oda-vissza útja általában hány percet vesz igénybe – erről a mentori kézikönyvben is olvashatnak. Majd a rendszer kiszámolja, hogy mennyi lesz a teljesítendő mentorálási óraszáma az adott mentornak. Ha hallgató az online mentorálás vagy a rövid utazási idő miatt nem kap kedvezményt, akkor a szerződésben meghatározott mentorálási időszakban heti 6-6 órát kell teljesítenie.

Hogy alakul a mentorálási időszak?

A mentorálási időszak az őszi félévben szeptember közepétől december végéig tart, a tavaszi félévben pedig február közepétől június végéig. A hallgatók ez alapján kapnak ösztöndíjat.

Hogyan regisztráljon a mentor a Tanítsunk Magyarországért! programba?

Csak a TM2/3/4 kurzusok hallgatói, azaz csak a mentorok regisztrálhatnak a központi TM-honlapon. A szerződés aláírása után a hallgatónak regisztrálnia kell a tmo.gov.hu oldalon. A regisztráció és a regisztrációs űrlap kitöltése után fontos, hogy a hallgató a honlapon felvegye magához a megfelelő egyetemet és az aktuális félévben a TM2/3/4 kurzusa oktatóját.

Milyen teendői vannak a mentornak a honlapon a regisztráció után?

 • Egyszeri feladat:
  • Mentorálási időszak felvétele
  • Saját mentoráltak felvétele
 • Folyamatos feladat hétről hétre a teljes félévben:
  • A közös programok beszámolóinak és a gyerekekre fordított támogatás dokumentációjának a feltöltése

Mit tegyen a hallgató, hogy adott héten elmarad a beszámoló rögzítése?

A hallgatóknak lehetőségük van az előző hét hétfőig visszamenőleg rögzíteni a beszámolót.

Mi a teendő, ha a mentor az adott héten nem tud mentorálni?

Ezt előre jelezni kell az oktatónak és az iskolai koordinátornak. A hetet kihagyott hétnek kell jelölni, később pedig pótolni szükséges a kihagyott mentorálási óraszámot.

Mi a következménye, ha a hallgató nem teljesíti a kötelező mentorálási óraszámot, és nem végzi rendszeresen az adminisztrációt?

Az oktató, az iskolai koordinátor és a szervezők felhívják a mentor figyelmét az ösztöndíjszerződésben vállalt feladatok teljesítésére. Ha nem lehetséges a pótlás, akkor nagyon ritka esetben ösztöndíj-visszafizetésre kerül sor.

Milyen arányban vállalják a mentorok a program folytatását?

Az ELTE-n az eddigi tapasztalatok alapján a mentorok több mint 70%-a folytatja a mentorálást a következő félévben. A lemorzsolódásnak különböző okai vannak: a tanulmányok befejezése, időhiány, az alkalmasságot befolyásoló tulajdonságok felismerése, egyéb személyes okok stb.

Hogyan vesznek részt a közreműködők a program továbbfejlesztésében?

A hallgatóknak folyamatosan lehetőségük van véleményük, javaslataik megfogalmazására a kurzusokon, az egyéni konzultációkon, levélben a tmo.hallgato@tkk.elte.hu címen, az egyéni reflexiókban, valamint az ELTE szervezőinek és a központi szervezőnek, az IFKA-nak az anonim kérdőíveiben. A mentorok érdekeit képviselik a vezetőmentorok is. A Tanárképző Központ munkatársai rendszeresen szerveznek online hallgatói fórumokat a mentorok számára.

Mit ad a program a mentoroknak?

A program az ösztöndíjon és a TM-kártyán kívül prémiumösztöndíjat is biztosít a több féléve mentoráló hallgatóknak. A legjobb mentorok vezetőmentornak és mentornagykövetnek is jelentkezhetnek. De a legfontosabb, amiről a mentorok beszámolnak, sok örömöt és élményt ad számukra a program, amelyben ők maguk is sokat tanulnak, fejlődnek.