Ugrás a tartalomra
 

Köszöntő és hasznos információk a gyógypedagógiai szakmai tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

KÖSZÖNTŐ ÉS HASZNOS INFORMÁCIÓK A GYÓGYPEDAGÓGIAI SZAKMAI TANÁRKÉPZÉSRE FELVÉTELT NYERT HALLGATÓKNAK

Kedves Hallgatónk!

Szívből gratulálok gyógypedagógia-tanár szakos sikeres felvételijéhez és köszöntöm egyetemünk új polgáraként! Kívánom, hogy a szakmai tanárképzésben folytatott tanulmányai során örömteli élményekkel, hasznos és a hivatásához nélkülözhetetlen tudással és értékekkel gazdagodjék!

Tájékoztatom, hogy hallgatói jogviszonya az elektronikus és személyes beiratkozással jön létre (2011. évi CCIV. tv. 39. § (3)). A személyes beiratkozás a képzést végző Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karon (Ecseri út 3. fsz. 67) történik, melynek időpontja 2019. február 7. (csütörtök) 11 óra. A beiratkozás előtt 10 órától a szak felelőse, Dr. Papp Gabriella a gyakorlati és képzésfejlesztési ügyekért felelős dékánhelyettes tájékoztatást tart a képzésről, ezt követően az elektronikus tanulmányi rendszer (Neptun) használatáról és a tantervről kapnak információkat.

A Neptunban 2019. február 6-ig kell a beiratkozást regisztrálni. A beiratkozáson abban az esetben is részt kell vennie, ha az első félévét kihagyással (passziválással) kívánja kezdeni. A 2018/2019. tanév időrendjéről az ELTE központi honlapján tájékozódhat.

A beiratkozással kapcsolatos további információkat a barczi.elte.hu weboldalon találja.

Felhívom a figyelmét, hogy a szorgalmi időszak 2019. február 11-én kezdődik. A szak konzultációs időpontjait a Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Kar honlapján érheti el.

Általános tájékoztató a gyógypedagógia-tanár mesterképzésről

A Tanárképző Központ által hirdetett új, 2018. februártól elindult rövid ciklusú szakmai tanári mesterképzés oktatása az ELTE Bárczi Gusztáv Gyógypedagógiai Karán folyik.

A képzés felépítése

A tanári mesterképzés ismeretköreinek kredit eloszlása és képzési ideje a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről szóló 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet és a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről szóló 283/2012. (X. 4.) Korm. rendeletek alapján a következők szerint alakul:

Képzési idő: 3 félév.

Megszerzendő kreditek száma: 90.

A képzésben a szakterületi ismeretek aránya 50 kredit, a tanári felkészítés ismeretköre 35 kredit, mely tartalmazza a szakmódszertani képzést, az összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlatot és a portfóliót[1]. Ez utóbbit – mely a záróvizsga részét képezi – a képzés során szakdolgozat helyett kell elkészíteni.

Szabadon választható kreditek száma: 5. Ezt tanulmányai során az ELTE vagy más felsőoktatási intézmény bármely tárgyával/kurzusával teljesíthet.

Nyelvi követelmények a mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevélszükséges.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.)

A tanulmányi ügyintézés

A hallgatók tanulmányi ügyintézését (a beiratkozástól a záróvizsgázásig) a karon, a Tanulmányi Hivatalban Tóth Krisztina kari tanárképzési referens végzi. Elérhetőségét a Tanárképző Központ és a kar honlapján is megtekintheti.

További fontos tudnivalók

Követelmények

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérem, a szabályzatot figyelmesen tanulmányozza át, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján is elérheti.

Elektronikus tanulmányi rendszer

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével tudja elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók stb.). Fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának elsajátítására, melyben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek segítségére.

Tanterv

A gyógypedagógia-tanár szak tantervét a kar honlapján (Oktatás/Mesterképzés/Tantervek alatt) találják. A tanügyi időrendről (mely a tárgyfelvétel idejét és a regisztrációs időszakot határozza meg adott félévre) a Quaestura Hallgatói Ügyfélszolgálati Iroda honlapjának dokumentumok menüpontjában tájékozódhat.

Egyetemi tanulmányaihoz sok sikert és örömet kívánok!

Budapest, 2019. január 29.

Antalné dr. Szabó Ágnes s.k.

az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója

 

[1] A portfólió egy a szakmai gyakorlatokat is bemutató és feldolgozó, a tanárjelölt felkészülését, saját fejlődését értékelő dokumentumgyűjtemény, „amely a tapasztalatok neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése és értékelése. Bizonyítja, hogy a hallgató képes önreflexióra, a képzés különböző területein elsajátított tudását integrálni és alkalmazni, a munkája szempontjából meghatározó tudományos, szakirodalmi eredményeket, továbbá a tanítás vagy a pedagógiai feladat eredményességét értékelni.” (8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 4.5.