Ugrás a tartalomra
 

Köszöntő és hasznos információk a rövid ciklusú tanárképzésre felvételt nyert hallgatóknak

Kedves tanár szakos Hallgató!

Gratulálunk sikeres felvételijéhez, és köszöntjük Egyetemünk új polgáraként. Kívánjuk, hogy tanárképzési tanulmányai során örömteli élményekkel és a hivatásához nélkülözhetetlen sokrétű, hasznos tudással, maradandó értékekkel gazdagodjék.

A tanárképzés általános szakmai, tartalmi, szervezeti és tudományos feladatainak az összehangolását az ELTE Tanárképző Központ (TKK) végzi. A Tanárképző Központ elkötelezett amellett, hogy a tanári szakokra felvett hallgatók egyetemi tanulmányait és iskolai gyakorlatait minden lehetséges módon támogassa, és a tanárképzés koordinációjában magas színvonalú szolgáltatást nyújtson.

A tanárképzéssel kapcsolatos információkat megtalálja a Tanárképző Központ honlapján, a tkk.elte.hu címen. Itt olvashat arról is, hogy milyen ügyben, milyen ímélcímen vagy milyen telefonszámon kit kereshet. A Tanárképző Központ ősszel online tájékoztatót szervez a Budapestre felvett tanárszakos hallgatók számára, erről külön értesítést küldünk.

A következőkben néhány fontos információról és a képzésével kapcsolatos legfontosabb tudnivalóról olvashat tájékoztatást.

1. Fontos tudnivalók

A hallgatók alapvető jogait és kötelezettségeit a nemzeti felsőoktatásról szóló 2011. évi CCIV. törvény (továbbiakban: Nftv.) és a kapcsolódó jogszabályok határozzák meg. A vonatkozó jogszabályok alapján az egyetem megalkotta a tanulmányi szabályokat tartalmazó Hallgatói követelményrendszert (továbbiakban: HKR). Kérjük, a szabályzatot figyelmesen olvassa el, tekintettel arra, hogy az egyetemi élet minden területét ez a dokumentum szabályozza. A mindenkor hatályos HKR-t az ELTE központi honlapján érheti el. A tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről [8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet] szóló minisztériumi rendelet tartalmazza a tanárképzési szakok követelményeit.

Tanulmányi ügyeinek döntő többségét a jövőben az ELTE-n használt elektronikus tanulmányi rendszer, a Neptun segítségével fogja tudni elintézni (pl. regisztráció/beiratkozás, tárgy- és kurzusfelvétel, vizsgajelentkezés, személyes adatváltoztatás, pénzügyi tranzakciók). Javasoljuk, hogy fordítson kellő figyelmet a Neptun használatának az elsajátítására. Ebben a hallgatóknak szóló „Neptun dokumentáció”, valamint a Quaestura honlapján található gyakran ismételt kérdések (GyIK) oldal lehetnek a segítségére.

A tanári szakok tantervei (meghatározása: Nftv. 108. § 42.) összegyűjtve a TKK honlapján https://tkk.elte.hu/tantervek-tanegyseglistak/, valamint a kari (BTK, IK, PPK, TÓK, TTK) honlapokon érhetők el. A tantervek megmutatják, hogy a képzés elvégzéséhez milyen tanegységeket kell teljesíteni.

2. Általános tájékoztató a rövid ciklusú tanári mesterképzésről

A rövid ciklusú (2, 4 és 5 féléves) tanári mesterképzés képzési ideje és kreditösszetétele attól függően változik, hogy a felvételiző milyen előképzettséggel jön a szakra, illetve hogy mi a választott szak célja. Az ELTE-n a tanári mesterképzési kínálat egyszakos képzés.

Az ELTE által hirdetett 2, 4 és 5 féléves 60, 120 és 150 kredites tanári mesterszakok oktatása az ELTE Bölcsészettudományi, Informatikai, Pedagógia és Pszichológia, Tanító- és Óvóképző és Természettudományi Karán zajlik (az alapkari besorolásról itt olvashat). A Szombathelyre felvett hallgatók képzése Szombathelyen folyik.

A tanári mesterszakok szakterületi moduljainak felelősei a Bölcsészettudományi Kar (BTK), az Informatikai Kar (IK), a Tanító- és Óvóképző Kar (TÓK), a Természettudományi Kar (TTK), így szakmai kérdésekben és a tanári mesterszakos hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézésében – a gyakorlatokon kívül – e karok az illetékesek. A hallgatók tanulmányi ügyeinek az intézését a karokon a kari tanárképzési referensek végzik. Elérhetőségüket a Tanárképző Központ honlapján tekintheti meg. A szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, valamint a szakzárás szervezését a Tanárképző Központ végzi.

Nyelvi követelmények a tanári mesterképzésben

„A mesterfokozat megszerzéséhez az Európai Unió és az Egyesült Nemzetek Szervezete (ENSZ) hivatalos nyelveiből legalább egy, államilag elismert középfokú (B2) komplex típusú nyelvvizsga vagy ezzel egyenértékű érettségi bizonyítvány vagy oklevél szükséges.” [8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet 1. melléklet 5.]

Sikeres és örömteli egyetemi tanulmányokat kívánok.

Budapest, 2020. július 23.

Antalné dr. Szabó Ágnes s. k.
az ELTE Tanárképző Központ főigazgatója