Ugrás a tartalomra
 

Levél az ELTE hallgatói gyakorlatát támogató vezetőtanárok, mentorok, konzulens tanárok és a gyakorlóhelyek számára

Kedves Kollégák!

Köszönjük szépen, hogy a nehéz körülmények között is támogatják az ELTE hallgatóinak a gyakorlatvégzését. A következőket írtuk azoknak a hallgatóknak, akik a 2020. tavaszi félévben a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatukat végzik.

A 2020. tavaszi félévben esedékes szaktárgyi tanítási gyakorlatot és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat aktuális félévét befejezhetik a hallgatók azáltal, hogy bekapcsolódnak a gyakorlóhelyükön az iskola távoktatásába. Ez online szaktárgyi és nem szaktárgyi tevékenységeket egyaránt jelent. A gyakorlatot a felsőoktatási szünet alatt is folytathatják. Kérjük a hallgatókat, hogy legkésőbb március 20-ig ímélben vagy telefonon vegyék fel a kapcsolatot a vezetőtanárukkal, a mentorukkal, a konzulens tanárukkal, és egyeztessenek vele arról, hogy milyen módon vehetnek részt az iskola távoktatásában. A közreműködésnek változatos formái lehetnek: az online tanulással és tanítással, valamint az online szabadidős tevékenységekkel kapcsolatos tervezési, szervezési feladatok elvégzése, online tanulási egységek tervének és anyagainak az elkészítése, a gyerekekkel való online foglalkozás, online tanulói munkák támogatása és értékelése stb.

A gyakorlat teljesítését segítő további tudnivalókat március 23-ig publikáljuk. A TKK honlapján elindul a Digitális iskola című oldal, amelyet folyamatosan bővítünk a tanárok és a hallgatók ajánlásaival: https://tkk.elte.hu/category/digitalis-oktatas/

A koronavírus terjedésének lassítása megköveteli az állampolgárok közötti személyes kapcsolatok minimalizálását, ezért írta elő a Kormány a felsőoktatási hallgatók jelenléti tanulásának a felfüggesztését. Ezzel a rendelkezéssel van összhangban az ELTE Járványügyi Operatív Koordináló Testületének az a döntése is, amely szerint a hallgatók nem jelenhetnek meg a tanulmányaikhoz kötődő gyakorlatokon. Erre való tekintettel a tanárképzésben tanuló hallgatók sem jelenhetnek meg az iskolában gyakorlatvégzés céljával, a tanárképzési gyakorlatokat csak online formában folytathatják.

Kérjük, hogy kövessék figyelemmel az ELTE honlapján, valamint a Tanárképző Központ oldalán a hallgatóknak és a tanároknak szóló friss híreket:

https://tkk.elte.hu/frissinformaciok/

https://tkk.elte.hu/friss-hirek/

Ha van olyan online segédanyag, amelyet javasolnak megosztani a Tanárképző Központ Digitális iskola című oldalán, akkor kérjük, hogy küldjék el a kommunikacio@tkk.elte.hu címre, ezzel is a hallgatók gyakorlatát szeretnénk segíteni. Az e félévre szóló szerződéseket folyamatosan intézzük, kérjük a türelmüket. Köszönjük szépen az együttműködésüket.

Tisztelettel:

Antalné Szabó Ágnes
főigazgató