Ugrás a tartalomra
 

Tájékoztató az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásáról

Tájékoztató a 2021. évi  általános felvételi eljárásról az ELTE osztatlan tanárképzésének vonatkozásában

A felsőoktatási felvételi eljárás szabályait és a felsőoktatási intézmények 2021 szeptemberében induló képzéseinek felvételi hirdetményeit a Felsőoktatási felvételi tájékoztató tartalmazza, amely elektronikusan a www.felvi.hu weboldalon érhető el. Az alábbi tájékoztató a 2021 szeptemberében induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztatója alapján készült, az ELTE osztatlan tanárképzésére vonatkozó információk kiemelésének céljából. A Felsőoktatási felvételi tájékoztató részletes megismerését azonban nem helyettesíti.

Az ELTE Tanárképző Központjának 2021. évi őszi félévére meghirdetett osztatlan tanárképzési szakjai ITT tekinthetőek meg. A felvételi eljárás meghirdetései 2021. december közepétől válnak elérhetővé. Az aktuális információkat az alábbi ismertető tartalmazza.

A felvételi eljárásban azon osztatlan tanárszakok esetében (angol nyelv és kultúra tanára, biológiatanár, fizikatanár, földrajztanár, informatikatanár, kémiatanár, magyartanár, matematikatanár, német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára, német nyelv és kultúra tanára, testnevelőtanár, történelemtanár), amelyeken általános és középiskolai tanári végzettség is szerezhető – technikai okokból – kizárólag az általános iskolai szakra lehet jelentkezést benyújtani. E szakok mindegyikén van az ELTE budapesti tanárképzésben érintett karain középiskolai tanári szak is, ezért az általános iskolai tanári szakra felvettek, ha úgy kívánják, felvételüket követően átjelentkezhetnek a középiskolai tanárszakokra.

2017-től az érettségire épülő osztatlan tanárképzésben, már alapfokozat birtokában is szerezhető tanári szakképzettség. Az alapképzési ismeretekből az annak megfelelő tanári szakon legalább 100 kreditet, a második tanári szakhoz megszerzett ismeretekből 50 kreditet kell elismerni a szakterületi ismeretek részeként a felvételt követően. Felhívjuk az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezők figyelmét, hogy a tanulmányaikban való előrehaladás a szak mintatanterve alapján történik. Ezért a korábbi tanulmányok alapján elismert kreditek beszámítása nem feltétlenül jár együtt a képzési idő lerövidülésével.

A felvétel feltételei az osztatlan tanárképzés tekintetében:

  • érettségi bizonyítvány vagy megfelelő felsőfokú oklevél,
  • az adott szakra meghatározott legalább kettő, az érettségi pontokba beszámítható érettségi vizsgaeredmény a megfelelő szinten (közép- vagy emelt szint),
  • részvétel az előírt kizáró jellegű vizsgán (gyakorlati vizsga, motoros alkalmassági vizsga),
  • a felvételi összpontszámnak el kell érnie a 305 pontos, jogszabályban meghatározott minimumpontszámot [2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási tv. 46. § (4)].


A felsőoktatási felvételi eljárás részletei
menetrend, határidők

A jelentkezés módja

A felsőoktatási felvételi eljárásra történő jelentkezés elektronikusan történik a felvi.hu honlap E-felvételi szolgáltatásán keresztül egyetlen felsőoktatási intézmény, egyetlen képzésére.

Pályaalkalmassági vizsgálat

Felhívjuk figyelmüket, hogy az ELTE nem szervez pályaalkalmassági vizsgálatot az osztatlan tanári szakra jelentkezőknek.

Ének-zene, média és rajz gyakorlati vizsga, testnevelő motoros alkalmassági vizsga

A vizsgákkal kapcsolatos tájékoztatók a Felvételizőknek menüpont alatt ITT olvashatóak.

Vizsgadíjak

A gyakorlati vizsgáknak és a motoros alkalmassági vizsgának 4000 Ft-os vizsgadíja van. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj minden vizsga esetében intézményenként maximum 4000 Ft egyszeri díj lehet. Azon felvételizőknek, akiknek kettő vagy több vizsgán kell részt venniük az adott intézményben is csak egyszeri 4000 Ft-os díjat kell befizetniük. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. A vizsgadíj befizetésének határidejéről és a befizetés módjáról e-mailben értesítjük az érintett felvételizőket.

Pontszámítás módja, többletpontok

Azon osztatlan közismereti tanárképzés esetében, ahol legalább az egyik szakképzettségre (ének-zene tanár, média-, mozgókép- és kommunikációtanár, rajz- és vizuáliskultúra-tanár, testnevelőtanár) történő felvétel feltétele gyakorlati vizsga, motoros alkalmassági vizsga teljesítése, a felvételi összpontszámot többletpontok hozzáadása nélkül kell meghatározni. A vizsgán összesen maximum 200 pont szerezhető a vizsgaeredmény duplázásával. [423/2012. (XII.29.) kormányrendelet a felsőoktatási felvételi eljárásról 18.§ (3)]

Felsőfokú oklevél alapján számított pontszám

Az alapszakos végzettséggel osztatlan tanárképzésre jelentkezőket az intézmény a 2021. évi általános felvételi eljárásban a korábbi felsőoktatási tanulmányaik figyelembe vételével és egyes szakok esetében további érettségi és/vagy nyelvi követelmények (az egyes szakoknál olvashatók) alapján rangsorolja.

A pontszámítás alapja a megszerzett alapszakos oklevél minősítése:

5 (jeles, kiváló, kitüntetéses) minősítés esetén 400 pont;
4 (jó) minősítés esetén 370 pont;
3 (közepes) minősítés esetén 340 pont;
2 (elégséges) minősítés esetén 310 pont.

Csatolandó dokumentum: érettségi bizonyítvány, felsőfokú (alapfokú) oklevél (kizárólag az alapszakos eredménnyel jelentkezőkre vonatkozik)

A ponthatár-megállapítás, a besorolási- és a felvételi döntés

A jelentkező felvétele a megjelölt jelentkezési helyre az ott meghatározott ponthatártól és a felvételiző általa elért felvételi összpontszámtól függ. Az a jelentkező, aki jelentkezési kérelmében megjelölt képzés esetében elérte a felvételi ponthatárt, besorolást, illetve felvételt nyert, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.

„Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a ponthatárt. Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását! Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.” (www.felvi.hu)

Az Oktatási Hivatal minden jelentkezőre ún. besorolási döntést hoz, amelyről elektronikus levélben értesíti a jelentkezőt legkésőbb 2021. augusztus 8-ig.