Ugrás a tartalomra
 

Pályaalkalmassági vizsgálat

Az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának részét alkotó

PÁLYAALKALMASSÁGI VIZSGÁLAT

lebonyolítása és követelményei

Kedves Felvételizőnk!

Nagy öröm számunkra, hogy az osztatlan tanári szakra beadott jelentkezései között Egyetemünket jelölte meg első helyen. Bízunk abban, hogy a következő tanévben hallgatóink között köszönthetjük. Ahogy arról a felvi.hu honlapon is tájékozódhatott, az osztatlan tanárképzés felvételi eljárásának része egy pályaalkalmassági vizsgálat.

A 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet 18. § (4) bekezdése alapján csak egyetlen intézményben kell részt venni pályaalkalmassági vizsgálaton. (“Amennyiben a jelentkező több osztatlan tanárszakra és több intézménybe jelentkezik, a kötelező pályaalkalmassági vizsgálaton abban az intézményben kell részt vennie, amelyik a 13. § (1) bekezdésében meghatározott időpontban az elbírálási sorrendjében a legkisebb sorszámmal szerepel.“)

Az ELTE a vonatkozó jogszabályi előírások és a felvi.hu honlapon közzétett szabályozás alapján szervezi meg az osztatlan tanárképzés pályaalkalmassági vizsgálatát. A következőkben erről olvashat bővebben.

 

A pályaalkalmassági vizsgálat célja

„[A] szóbeli alkalmassági vizsgán, a jelölttel való személyes találkozás során, a tanárképzésre jelentkező pályaképéről, személyes motivációiról, habitusáról, kommunikációs készségéről, pedagógiai elképzeléseiről való tájékozódás.” (www.felvi.hu)

A vizsgálat folyamatának gyors áttekintését az alábbi ábra segíti.

palyaalk-vizsg-folyamata

A vizsgálat tartalma

1.) Kötelező elem: „A jelentkező által előzetesen megküldött motivációs levél alapján beszélgetés a felvételiző pályaelképzeléseiről, karrierterveiről, egyéni életút fejlődési terveiről, arról, hogy miért kíván tanár lenni.” (www.felvi.hu) A motivációs levél megírásához ITT talál segítséget.

Kérjük, hogy motivációs levelét 2020. február 15-ig töltse fel a felvi.hu-ra. Elmulasztása esetén ki kell, hogy zárjuk a felvételi eljárásból.

2.) Vagylagosan, vagyis a felvételizőnek szabad választást biztosítva:

  • „vagy egy pedagógiai témájú szöveg alapján egy konkrét nevelési helyzet értelmezése, véleményezése” (www.felvi.hu)

Abban az esetben, ha ezt a feladatrészt választja, a beszélgetés az ITT szereplő pedagógiai esetleírások alapján zajlik. Szabadon választhat közülük, majd a kiválasztott egyetlen esetről folytatnak kötetlen beszélgetést a bizottsággal. Az esetleírások értékeléséhez, véleményezéshez bemutatunk különböző szempontokat is, de természetesen minden felvételiző a saját elképzelése alapján alkothat véleményt az általa választott esetről.

  • „vagy beszélgetés a jelölt által szabadon választott pedagógiai jellegű olvasmányról, a nevelési szempontok kiemelésével” (www.felvi.hu)

A vizsgálatnak ebben a részében bármilyen saját olvasmányélményéről beszámolhat, de válogathat az ITT felsorolt olvasmányok közül is. Nincs kötelezően elolvasandó szöveg, és nincs kötelező tartalmi vagy formai követelménye sem az olvasmányról való beszámolónak.

3.) Nyilatkozat

Az új követelmények szerint minden felvételizőnek nyilatkoznia kell arról, hogy „nincs olyan betegsége, amely akadályozná a felsőoktatási tanulmányainak folytatását, beleértve a köznevelési intézményben a tanulmányai során folytatandó egy éves szakmai gyakorlatát is” (www.felvi.hu). E nyilatkozatot helyben, az alkalmassági vizsgálat keretében teszi meg, erről előzetes igazolást vagy bármiféle dokumentumot hoznia nem kell.

A vizsgálat értékelése

A háromfős bizottságot a felsőoktatási intézmény tanárképzésében részt vevő pedagógiai, pszichológiai, szakmódszertani és gyakorlóiskolai szakemberei alkotják. „A bizottsági tagok egymástól függetlenül értékelik a jelölt felkészültségét.” (www.felvi.hu) A bizottság elnöke a vizsgálat végeztével azonnal közli a felvételizővel az alkalmasságáról szóló eredményt. „A pályaalkalmassági vizsgálat eredménye „alkalmas” vagy „nem alkalmas” lehet.” (www.felvi.hu) Aki nem jelenik meg a pályaalkalmassági vizsgálaton, vagy a vizsgálaton „nem alkalmas” minősítést kap, akkor nem vehető fel osztatlan tanárképzésre.

A vizsgálat meghirdetése

A pályaalkalmassági vizsgálat időpontja: 2020. május 22. – 2020. június 3. 
Pótidőpont: 2020. június 29. – 2020. július 3. 

A pontos beosztásról, időpontról és helyszínről a felvételi eljárás során megadott ímélcímen fogjuk értesíteni legkésőbb a vizsga időpontja előtt két héttel. Amennyiben május első hetének végéig nem érkezik meg behívólevele kérjük, jelezze számunkra ímélben (felveteli[kukac]tkk.elte.hu). A behívólevél tartalmazni fogja a vizsgadíj befizetésére szolgáló átutalási információkat és a határidőt is. A vizsgálatokra előreláthatólag munkanapokon kerül majd sor. Egy személy alkalmassági vizsgálata kb. 15-20 percig tart.

A vizsgálat díja: 4000 Ft, amelyet átutalással, a behívólevélben megadott határidőre kell befizetni. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Az alábbi dokumentumokat hozza magával:

  • személyazonosításra alkalmas, fényképes igazolványt (személyi igazolvány, útlevél, vagy új típusú vezetői engedély),
  • a vizsgadíj átutalását igazoló hivatalos papírt.

Felhívjuk figyelmét, hogy az eredményes felvételi eljárásnak feltétele a szóbeli pályaalkalmassági vizsgálaton való részvétel.

Amennyiben további információra van szüksége, általános kérdésekben forduljon az ELTE Tanárképző Központ felvételi ügyekért felelős munkatársaihoz (ímélcím: felveteli[kukac]tkk.elte.hu, mellék: 4932), a választott tanári szakjához kapcsolódó kérdésekben pedig a szakot gondozó kar tanárképzési referenséhez.

 

Eredményes felkészülést, sikeres felvételit kívánunk!

a Tanárképző Központ munkatársai