Ugrás a tartalomra
 

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szerepe az osztatlan tanárképzésben

A tanári pályára készülő fiatalok nem csupán szakterületük tudósává szeretnének válni, hanem olyan pedagógusokká is, akikben leendő tanítványaik megbíznak, akiket tisztelnek és szeretnek, akikre nem csupán a tanulás óráiban, hanem egész életükben számíthatnak. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara gondozza azokat a pedagógiai és pszichológiai tárgyakat, amelyek ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a tanárjelöltek képesek legyenek a tanári feladatok megoldására a különféle iskolai helyzetekben. A képzés kiegyensúlyozottan kívánja megvalósítani a sikeres pedagógus munkájához szükséges felkészítés minden elemét: a pedagógiai-pszichológiai ismeretek és képességek bővítését, fejlesztését és a nevelői attitűdök formálását, melyhez változatos módon nyújtunk gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségeket.

A koherens felkészülés támogatása érdekében a tanári tevékenység alapjait adó tartalmakat tantárgyblokkokba szerveztük, melyek együtt tartalmazzák a pedagógiai-pszichológiai, és az annak keretet adó komplex társadalomelméleti és professzionális tudást, melyek gyakorlati feladatokkal támogatják az elmélet és a gyakorlat egymásra épülését, a diák több szempontú megismerésének, az egyéni fejlődés támogatásának, az önelemző képességnek, a tanári képességek fejlesztésének fontosságát. Az egyes tantárgyblokkok fókuszában az egyén – a személyiség – fejlesztése, a társas viszonyok alakítása, a tanulás-tanítás fejlődésének támogatása, a tanári mesterségre – pedagógus hivatásra – való felkészülés segítése áll.

A tanárjelöltek szakmai felkészülését változatos tanulásszervezéssel támogatjuk, a hagyományos előadásokon és szemináriumokon túl tréningek, esetelemző szemináriumok, IKT tartalmak és eszközök segítségével.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar barátságos iskolai környezetében nem csupán a pedagógusi hivatásra készítünk fel, de szívesen látjuk hallgatóinkat azokon a tudományos és kulturális programokon, hallgatói rendezvényeken, melyek a pszichológia és a pedagógia mélyen emberi világába nyújtanak betekintést.

A Kar a végzést követően is lehetőséget kínál a továbbtanulásra, melyre szakirányú tanári továbbképzések vagy doktori iskolai tanulmányok keretében várjuk leendő hallgatóinkat.

Intézet

Tanári modul

Szakfelelős

Neveléstudományi Intézet tanári felkészítés Dr. habil. Rapos Nóra

Intézet

Tanári szak

Szakfelelős

PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely testnevelő tanár Heszteráné dr. habil. Ekler Judit
PPK Sporttudományi Intézet – Szombathely gyógytestnevelő-egészségfejlesztő tanár Dr. Ihász Ferenc