Ugrás a tartalomra
 

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar szerepe az osztatlan tanárképzésben

A tanári pályára készülő fiatalok nem csupán szakterületük tudósává szeretnének válni, hanem olyan pedagógusokká is, akikben leendő tanítványaik megbíznak, akiket tisztelnek és szeretnek, akikre nem csupán a tanulás óráiban, hanem egész életükben számíthatnak. Az ELTE Pedagógiai és Pszichológiai Kara gondozza azokat a pedagógiai és pszichológiai tárgyakat, amelyek ahhoz nyújtanak segítséget, hogy a tanárjelöltek képesek legyenek a tanári feladatok megoldására a különféle iskolai helyzetekben. A képzés kiegyensúlyozottan kívánja megvalósítani a sikeres pedagógus munkájához szükséges felkészítés minden elemét: a pedagógiai-pszichológiai ismeretek és képességek bővítését, fejlesztését és a nevelői attitűdök formálását, melyhez változatos módon nyújtunk gyakorlati tapasztalatszerzési lehetőségeket.

A koherens felkészülés támogatása érdekében a tanári tevékenység alapjait adó tartalmakat tantárgyblokkokba szerveztük, melyek együtt tartalmazzák a pedagógiai-pszichológiai, és az annak keretet adó komplex társadalomelméleti és professzionális tudást, melyek gyakorlati feladatokkal támogatják az elmélet és a gyakorlat egymásra épülését, a diák több szempontú megismerésének, az egyéni fejlődés támogatásának, az önelemző képességnek, a tanári képességek fejlesztésének fontosságát. Az egyes tantárgyblokkok fókuszában az egyén – a személyiség – fejlesztése, a társas viszonyok alakítása, a tanulás-tanítás fejlődésének támogatása, a tanári mesterségre – pedagógus hivatásra – való felkészülés segítése áll.

A tanárjelöltek szakmai felkészülését változatos tanulásszervezéssel támogatjuk, a hagyományos előadásokon és szemináriumokon túl tréningek, esetelemző szemináriumok, IKT tartalmak és eszközök segítségével.

A Pedagógiai és Pszichológiai Kar barátságos iskolai környezetében nem csupán a pedagógusi hivatásra készítünk fel, de szívesen látjuk hallgatóinkat azokon a tudományos és kulturális programokon, hallgatói rendezvényeken, melyek a pszichológia és a pedagógia mélyen emberi világába nyújtanak betekintést.

A Kar a végzést követően is lehetőséget kínál a továbbtanulásra, melyre szakirányú tanári továbbképzések vagy doktori iskolai tanulmányok keretében várjuk leendő hallgatóinkat.

Intézet

Tanári modul

Szakfelelős

Iskolapszichológia Tanszék tanári felkészítés dr. N. Kollár Katalin