Ugrás a tartalomra
 

Szakdolgozat

A tanári szakdolgozat az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményei által előírt tartalmú, a tanári végzettség érdekében folytatott tanulmányok lezárásakor írt dolgozat, melynek témaválasztására, terjedelmére és formai követelményeire vonatkozóan a Pedagógusképzési és pedagógus-továbbképzési Tanács fogalmaz meg általános előírásokat, speciális követelményeit és konkrét témaköreit pedig az adott tanárszakért felelős oktatási szervezeti egység határozza meg.

A tanári szakdolgozat részletes leírását és követelményeit az általános hallgatói tájékoztató tartalmazza. Kérjük, hogy e követelményeket figyelmesen olvassák el!

Felhívjuk figyelmét az ELTE Hallgatói Követelményrendszerének 76. § (4) bekezdésére is, mely meghatározza a szakdolgozati témaválasztás és a záróvizsga között eltelt időt:

„A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között […] az osztatlan képzés és a korábbi rendszerű képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.”

  • A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára a BTK-n. Határidő: 2021. március 16. 20:00
  • A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára a IK-n. 2021. június 1.
  • A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára a TÓK-on. Határidő: 2021. március 31. 23:59
  • A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára a TTK-n: menetéről a Kar Neptun-üzenetben tájékoztatta a hallgatókat. Határidő: 2021. március 31. 16:00

Tájékoztatók, letölthető dokumentumok:

Alaki követelmények:

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a dolgozat elejére kell befűzni. Ha a hallgatónak nincs lehetősége az eredetiségi nyilatkozat kinyomtatására és az aláírt példány beszkennelésére, elektronikusan is kitöltheti és aláírhatja azt.

A Tanárképző Központ a karokkal történt egyeztetés után tájékoztatja a hallgatókat, hogy az Egyéni szakdolgozati munka című tárgyat a 2015 előtt felvett hallgatóknak nem szabad felvenniük. A tárgy létrehozásáról szóló rendelet csak a 2015-től felvett hallgatókra vonatkozik. A 2015 előtt felvett hallgatók a szakdolgozatért járó 8 kreditet és a portfólióért járó 2 kreditet a záróvizsga után kapják meg. Egyéni esetekben kérjük, forduljanak a Tanulmányi Hivatalok munkatársaihoz.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

Aktuális határidők

2021. március

A szakdolgozati téma választása a 2022. júniusban záróvizsgázó hallgatók számára. A választott tanári szakot gondozó kar témaválasztási módszere szerint kell a szakdolgozati témát bejelenteniük, illetve választaniuk. A leadás pontos határideje és módja karonként eltérhet.

2021. április 16.

Szakdolgozati téma esetleges módosítása a 2022. januárban záróvizsgázó hallgatók számára. A módosítás leadása a választott tanári szakot gondozó kar módszere szerint történik.

2021. április 1. 8:00 – 2021. április 29. 16:59

A szakdolgozat feltöltése a Neptunban.