Ugrás a tartalomra
 

Szakdolgozat

A tanári szakdolgozat az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményei által előírt tartalmú, a tanári végzettség érdekében folytatott tanulmányok lezárásakor írt dolgozat, melynek témaválasztására, terjedelmére és formai követelményeire vonatkozóan a Tanárképzési és Tanár-továbbképzési Tanács fogalmaz meg általános előírásokat, speciális követelményeit és konkrét témaköreit pedig az adott tanárszakért felelős oktatási szervezeti egység határozza meg.

A tanári szakdolgozat részletes leírását és követelményeit az általános hallgatói tájékoztató tartalmazza. Kérjük, hogy e követelményeket figyelmesen olvassák el!

Felhívjuk figyelmét az ELTE Hallgatói Követelményrendszerének 76. § (4) bekezdésére is, mely meghatározza a szakdolgozati témaválasztás és a záróvizsga között eltelt időt:

„A témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között […]

b) az osztatlan képzés és a korábbi rendszerű képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.”

A szakdolgozati témabejelentő leadása a 2020/21-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatók számára: 2020. október 14.

Tájékoztató a tanári szakdolgozat és a portfólió benyújtásáról a 2019/20-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó hallgatók számára (2020. 04. 01.)
A szakdolgozat feltöltéséhez kapcsolódó technikai információk (2020. 04. 22.)

Letölthető dokumentumok

Alaki követelmények

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a dolgozat elejére kell befűzni. Ha a hallgatónak nincs lehetősége az eredetiségi nyilatkozat kinyomtatására és az aláírt példány beszkennelésére, elektronikusan is kitöltheti és aláírhatja azt.

A Tanárképző Központ a karokkal történt egyeztetés után tájékoztatja a hallgatókat, hogy az Egyéni szakdolgozati munka című tárgyat a 2015 előtt felvett hallgatóknak nem szabad felvenniük. A tárgy létrehozásáról szóló rendelet csak a 2015-től felvett hallgatókra vonatkozik. A 2015 előtt felvett hallgatók a szakdolgozatért járó 8 kreditet és a portfólióért járó 2 kreditet a záróvizsga után kapják meg. Egyéni esetekben kérjük, forduljanak a Tanulmányi Hivatalok munkatársaihoz.

Aktuális határidők:

2020. október 14.
A szakdolgozati témabejelentő leadása a választott tanári szaknak megfelelő kar Tanulmányi Hivatalában a 2021. júniusában záróvizsgázó hallgatók számára.
2020. május 29.
A szakdolgozati téma esetleges módosítása a választott tanári szaknak megfelelő kar Tanulmányi Hivatalában a 2021. januárban záróvizsgázó hallgatók számára. A leadás módjáról egyeztessen a választott tanári szaknak megfelelő kar Tanulmányi Hivatalával.
2020. május 18. 23.59-ig
A szakdolgozat benyújtása.
2020. május 21. 23.59-ig
A portfólió benyújtása.
2020. június 8-tól
A szakdolgozat bírálatának megtekintése a Neptunban.
2020. június 15-től
A portfólió bírálatának megtekintése a Neptunban.