Ugrás a tartalomra
 

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

A szaktárgyi tanítási gyakorlat célja és feladata, hogy a tanárjelöltek komplex, önálló feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a tanári munkával és a vezetőtanár irányításával gyűjtsenek tapasztalatot a szaktárgy tanításában. A gyakorlat elsődlegesen arra készíti fel a hallgatókat, hogy képesek legyenek tanórákat tervezni, azokat reflektív módon elemezni és az adott tanulócsoport sajátosságaihoz igazodva a szaktárgyi és szakmódszertani szempontok figyelembe vételével megtartani. A szaktárgyi tanítási gyakorlat során a leendő tanárok ismerkedjenek a pedagógusi hivatással, miközben részt vehetnek a szaktárgyi tanítással kapcsolatos − tanórán kívüli − iskolai és tanári tevékenységekben. A tanítási folyamat tervezésének megismerése mellett a tanárjelöltek maguk is tartanak legalább 15 tanórát/foglalkozást. A gyakorlat további célja, hogy a hallgatók kompetenciái szaktárgyuk oktatási módszertanának területein is fejlődjenek épp úgy, mint a tanulók megismerésében, ismereteik és személyiségük fejlesztésében, tevékenységük értékelésében, a pedagógiai megfigyelésekben, a tanítási órák jegyzőkönyvi rögzítésében, reflektív elemzésében és értékelésében.

Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a 2021. tavaszi félévtől a Neptunban meghirdetett kérvénnyel mindig csak a következő félévben kezdődő gyakorlatokra jelentkezhetnek. Ezért a Neptun-kérvényt minden félévben elérhetővé tesszük. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A szaktárgyi tanítási gyakorlatra a Neptunban történő jelentkezéskor a hallgatók megjelölhetnek ELTE-gyakorlóiskolát, ezt a TKK a lehetőségeken belül igyekszik figyelembe venni. Nem jelölhetnek meg külső gyakorlóhelyet. A szaktárgyi tanítási gyakorlatot a hallgatók a két szakjukon különböző félévben végzik. Az Erasmus+ programban részt vevő és kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgatókra ettől eltérő szabályozás vonatkozhat.

2021/2022-es tanév őszi félévében kezdődő gyakorlatokra 2021. február 8-tól 2021. március 9. 17 óráig adhatják be a Neptun-kérvényt, a 2021/2022-es tanév tavaszi félévében kezdődő gyakorlatokra nem. A 2021/2022-es tanév tavaszi félévében kezdődő gyakorlatokra 2021 szeptemberében lehet jelentkezni.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

Az osztatlan tanárképzés gyakorlataihoz kapcsolódó dokumentumokat a hallgatónak kell feltöltenie kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott mooc felületen /mooc.elte.hu/. Felhívjuk szíves figyelmüket, hogy a canvas.elte.hu és a mooc.elte.hu két különböző rendszer és a két felületnek nincsen kapcsolódása egymással. A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Amennyiben a felülettel kapcsolatos további kérdése van, hibát észlel, vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

A gyakorlatokra való jelentkezésről

Kedves Hallgatók!

A Tanárképző Központ a következőkben tájékoztatja Önöket a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatokra történő jelentkezésről az osztatlan és a rövidciklusú tanárképzésben. A 2022/2023-as tanév őszi félévében kezdődő gyakorlatokra (összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, szaktárgyi tanítási gyakorlat) 2022. február 7-től 2022. március 8. 17 óráig adhatják be a Neptun-kérvényt.

Fontos tudnivalók a gyakorlatokra történő jelentkezésről:

 • a jelentkezés első két hetében, 2022. február 7-től 2022. február 21-ig díjmentesen lehet jelentkezni mindkét gyakorlatra;
 • mindkét gyakorlat esetén a pótjelentkezés időszakában, 2022. február 22-től 2022. március 8-án 17 óráig csak az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díj ellenében (3500 Ft) lehet jelentkezni. A pótjelentkezési időszakban az adminisztratív határidő elmulasztásáért járó díjat a Neptun automatikusan kiveti a hallgatóra;
 • az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat kérvényéhez lehet fájlt, befogadónyilatkozatot csatolni; ha nem partneriskolába jelentkeznek, és erről nem kell külön kérvényt írni.

Üdvözlettel:

A Tanárképző Központ munkatársai

A megismételt gyakorlatszervezés díja

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az a hallgató, aki a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítést követően a gyakorlati eljárásrendben megadott határidőig nem jelzi írásban a TKK-nak, hogy a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát nem kezdi meg, a megismételt gyakorlatszervezés díját, 12 000 Ft-ot köteles befizetni. A megismételt gyakorlatszervezés díját akkor is be kell fizetnie, ha neki felróható okból a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítését követően szakítja meg a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, és nem teljesíti azt az adott félévben. Ha a hallgató igazolt egészségügyi ok miatt nem tudja megkezdeni a gyakorlatát vagy befejezni az elkezdett gyakorlatot, akkor a díjfizetési kötelezettség alól mentesül, és kérelmezheti a félbehagyott gyakorlat kurzusának a törlését. A térítési díj a Neptunban kerül kiírásra, a befizetési határideje minden esetben 30 nap. A rendelkezést először a 2021/2022. őszi félévben gyakorlatra jelentkező hallgatók esetében alkalmazzuk.

(HKR 133. § (3) b pont; A hallgatói térítési és szolgáltatási díjak hatályos táblázata)

Tájékoztató dokumentumok a gyakorlatról


A Canvasba feltöltendő dokumentumok (2021/2022-es őszi félév)

 • Dokumentumok az osztatlan tanárképzéshez jelenléti, hibrid és online gyakorlathoz
  • Bejelentőlap (Word) (feltöltendő legalább 10 munkanappal korábban)
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/foglalkozásról (Word)
  • Igazolólap a gyakorlatról (Word)
  • Minősítés (Word)
  • Változásbejelentő (Excel)
 • Dokumentumok a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéshez jelenléti, hibrid és online gyakorlathoz
  • Bejelentőlap (Word) (feltöltendő legalább 10 munkanappal korábban)
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/foglalkozásról (Word)
  • Igazolólap a gyakorlatról (Word)
  • Minősítés (Word)
  • Változásbejelentő (Excel)
A dokumentumok feltöltési határideje a Canvasba: 2022. május (pontos határidő hamarosan).