Ugrás a tartalomra
 

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

A szaktárgyi tanítási gyakorlat célja és feladata, hogy a tanárjelöltek komplex, önálló feladatokon keresztül ismerkedjenek meg a tanári munkával és a vezetőtanár irányításával gyűjtsenek tapasztalatot a szaktárgy tanításában. A gyakorlat elsődlegesen arra készíti fel a hallgatókat, hogy képesek legyenek tanórákat tervezni, azokat reflektív módon elemezni és az adott tanulócsoport sajátosságaihoz igazodva a szaktárgyi és szakmódszertani szempontok figyelembe vételével megtartani. A szaktárgyi tanítási gyakorlat során a leendő tanárok ismerkedjenek a pedagógusi hivatással, miközben részt vehetnek a szaktárgyi tanítással kapcsolatos − tanórán kívüli − iskolai és tanári tevékenységekben. A tanítási folyamat tervezésének megismerése mellett a tanárjelöltek maguk is tartanak legalább 15 tanórát/foglalkozást. A gyakorlat további célja, hogy a hallgatók kompetenciái szaktárgyuk oktatási módszertanának területein is fejlődjenek épp úgy, mint a tanulók megismerésében, ismereteik és személyiségük fejlesztésében, tevékenységük értékelésében, a pedagógiai megfigyelésekben, a tanítási órák jegyzőkönyvi rögzítésében, reflektív elemzésében és értékelésében.

A soron következő tanév szaktárgyi tanítási gyakorlatára az előző tanév tavaszán van lehetőség jelentkezni a Neptunban leadott, erre a célra létrehozott, Kérvényen keresztül, amennyiben teljesítette, illetve teljesíteni fogja a tantervi előfeltételeket a tavaszi félévének végéig. A jelentkezéshez az Ügyintézés > Kérvények menüpont alatt találja az űrlapot.

A 2020/2021-es tanév őszi vagy tavaszi félévében kezdődő szaktárgyi tanítási gyakorlatra a Neptunban jelentkezéskor a hallgatók megjelölhetnek ELTE-gyakorlóiskolát, ezt a TKK a lehetőségeken belül igyekszik figyelembe venni. Nem jelölhetnek meg külső gyakorlóhelyet. A szaktárgyi tanítási gyakorlatot a hallgatók a két szakjukon különböző félévben végzik. Az Erasmus+ programban részt vevő és kivételes tanulmányi rendben tanuló hallgatókra ettől eltérő szabályozás vonatkozhat (egyéni hallgatói kérvény leadásával).

2020/2021-es tanév őszi vagy tavaszi félévében kezdődő szaktárgyi tanítási gyakorlatra a Neptunban 2020. február 19. – 2020. március 18. között tudnak jelentkezni.

Amennyiben a gyakorlattal kapcsolatban konkrét kérdése lenne, kérjük keresse munkatársainkat a gyakorlat@tkk.elte.hu címen.

2019/2020-as tanév őszi félévétől az osztatlan tanárképzés gyakorlataihoz kapcsolódó dokumentumokat kizárólag online formában, az erre a célra létrehozott Canvas-kurzusban a hallgatóknak kell feltölteni. A kurzushoz a tanárjelöltek a számukra levélben küldött regisztrációs link segítségével férhetnek hozzá, a kurzusban részt vesz továbbá minden tanár és szakmódszertanos oktató is. Amennyiben a felülettel kapcsolatos további kérdése van, hibát észlel, vagy változtatást szeretne kérni az adatokban, kérjük, írja meg a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

Tájékoztató levél a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatokra történő jelentkezés változásairól az osztatlan tanárképzésben.

Tájékoztatók a koronavírus terjedése miatti intézkedésekről

Kedves Hallgatók!

Tájékoztatjuk Önöket, hogy a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat ősszel jelenléti formában végezhető. Abban az esetben lehet bármely iskolai gyakorlatot online végezni, ha digitális oktatásra térnek át a köznevelésben. Ha egy hallgató kérvényt ad be online egyetemi oktatásban való részvételre, ez az előzőek alapján nem érvényesíthető az iskolai gyakorlatokra. Tehát az iskolai gyakorlatok online teljesítése addig nem lehetséges, amíg az iskolákban jelenléti oktatás folyik. Ha a hallgató megfelelő indoklással kérvényt ad be a TKK-ba, töröljük a gyakorlattal kapcsolatos kurzusát, és egy másik félévben teljesítheti a gyakorlatot.

Üdvözlettel: Tanárképző Központ
(2020. augusztus 14.)

Tájékoztatók a gyakorlatról:

 

Visszajelző kérdőívek a tanítási gyakorlatokról 

Elérhetőek a szaktárgyi tanítási és az összefüggő egyéni iskolai tanítási gyakorlatokról készült visszajelző kérdőívek.

A hallgatók 2021. január 14-ig a 2020/2021-es tanév őszi félévében befejezett összefüggő egyéni iskolai gyakorlatról, és a 2020/2021-es tanév őszi félévében végzett szaktárgyi tanítási gyakorlatról tudnak véleményt írni. Kérjük, hogy akik érintettek ennek az időszaknak a gyakorlataiban, töltsék ki a Neptun>Ügyintézés>Kérdőívek felületen elérhető anonim kérdőívet.

A Canvasba feltöltendő dokumentumok (2020/2021 őszi félév):

 • Dokumentumok az osztatlan tanárképzéshez (jelenléti, hibrid és online) gyakorlathoz
  • Bejelentőlap (Word)
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/foglalkozásról (Word)
  • Igazolólap a gyakorlatról (Word)
  • Minősítés (Word)
 • Dokumentumok a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéshez jelenléti vagy hibrid gyakorlathoz
  • Ütemterv (Word, pdf)
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/foglalkozásról (Word, pdf)
  • Igazolólap a gyakorlatról (Word, pdf)
  • Minősítés (Word, pdf)
 • Dokumentumok a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzéshez online gyakorlathoz
  • Jegyzőkönyv a bemutatóóráról/bemutatómunkáról (Word)
  • Igazolólap a gyakorlatról (Word)
  • Minősítés (Word)
A dokumentumok feltöltési határideje a Canvasba: 2020. december 9.
Egyéni hallgatói kérvény (word, pdf).