Ugrás a tartalomra
 

Szóbeli és gyakorlati vizsga a tanári mesterképzésben

A 2021. évi általános felvételi eljárás során a szóbeli és gyakorlati vizsgák az aktuális járványügyi szabályozások alapján kerülnek majd megszervezésre. Az alábbi információk tájékoztató jellegűek.

A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címükön értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj minden vizsga esetében intézményenként maximum 4000 Ft egyszeri díj lehet. Azon felvételizőknek, akiknek kettő vagy több vizsgán kell részt venniük az adott intézményben is csak egyszeri 4000 Ft-os díjat kell befizetniük.

Angol nyelv és kultúra tanára [2 félév, 4 félév, 5 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen angol nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltésére van szükség, a vizsga szóbeli része az alábbiakban leírtak szerint alakul.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Biológiatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Ének-zene tanár [2 félév, 4 félév, 5 félév]

A gyakorlati vizsga videófelvételek és írásbeli beszámolók küldésével valósul meg − részei az alábbiak:
Elküldött videófelvétel az alábbi témakörökben:
Zeneelmélet-szolfézs (max. 20 pont): 8−12 akkordból álló, a klasszikus összhangzattan szabályai szerint szerkesztett önálló példa zongorázása legalább 2# − 2b előjegyzésű hangnemben; továbbá 1 választott személvény szolmizált vagy abc-s névvel történő éneklése a Bach példatár 2. kötetéből
(szerk.: L. Hegyi Erzsébet).
Zongora vagy egyéb hangszer (max. 20 pont): egy, szabadon választott zongoradarab vagy (ha ez valamilyen, alapos okból nem megoldható) egy, más hangszerre (nem zongorára) írt mű előadása.
Magánének / népzene (max. 20 pont): Kodály Zoltán A magyar népzene című könyvéből egy népdal (több versszak esetében az első versszak) eléneklése szöveggel és szolmizálva, majd elemzése stílus, sorszerkezet és kadenciák alapján; valamint egy zongorakíséretes műdal előadása (ha nem
megoldható a zongorakíséret, egy újabb népdal éneklése és elemzése a fentebb jelölt módon).
A karvezetés vizsgarész maximális pontszámmal (10 pont) kerül elfogadásra, mivel az adott felvételi nap összes jelentkezőjének egyidejű megjelenésére jelen körülmények között nincs lehetőség.
Írásbeli beszámoló az alábbi témakörben:
Zeneirodalmi tájékozottság (max. 20 pont): a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és munkássága (röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások kiemelésével).
A videófelvételeket és az írásbeli beszámolókat a music@btk.elte.hu e-mail címre kell elküldenie a felvételizőknek 2021. június 23-án reggel 8 óráig. A jelentkezők a music@btk.elte.hu e-mail címen tehetik fel előzetes, a tájékoztatással kapcsolatos kérdéseiket is.

Filozófiatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg. A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Fizikatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltésére van szükség, a szóbeli felvételi vizsga online módon kerül megszervezésre. A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Földrajztanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltésére van szükség, a szóbeli felvételi vizsga az alábbi tételsor alapján valósul meg. A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Francia nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája francia nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Holland nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg. A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Informatikatanár [2, 4 félév]

A szak felvételi vizsgája a hozott tanulmányi eredmény átszámításán alapul: jeles minősítés: 90 pont; jó minősítés: 85 pont; közepes minősítés: 80 pont; elégséges minősítés: 70 pont.

Japán nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges, a szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről a Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Kémiatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges, a szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről a Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Könyvtárostanár [2 félév, 4 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges, a szóbeli felvételi vizsga online módon kerül megszervezésre.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Magyar mint idegen nyelv tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg, amelyre a Tanárképző Központ elektronikus levélben küld meghívót az e-felvételi rendszerben megadott ímélcímre.
A vizsga tartalma: Motivációs beszélgetés a hallgató előző tanulmányairól, valamint az érdeklődési körébe tartozó témák (nyelvoktatás, nyelvészet, irodalom, történelem, néprajz, stb.) egyikének áttekintése. Az idegen nyelvi kompetenciák mérése.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Magyar mint idegen nyelv tanára [4 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg, amelyre a Tanárképző Központ elektronikus levélben küld meghívót az e-felvételi rendszerben megadott ímélcímre.
A vizsga tartalma: Motivációs beszélgetés a hallgató előző tanulmányairól, valamint az érdeklődési körébe tartozó témák (nyelvoktatás, nyelvészet, irodalom, történelem, néprajz, stb.) egyikének áttekintése. Az idegen nyelvi kompetenciák mérése.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Magyartanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges, a szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről a Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Matematikatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével, és online szóbeli felvételi vizsgával valósul meg. A felkészüléshez a vizsga tételsora szolgál alapul, amely a Tanárképző Központ honlapjáról ITT letölthető. A vizsga pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk ímélben tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott ímélcímükön.

Matematikatanár [4 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg, ehhez szükséges szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltése 2021. június 7-ig az e-felvételi rendszerbe. A felkészüléshez a vizsga tételsora szolgál alapul, amely a Tanárképző Központ honlapjáról ITT letölthető. A vizsga pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk ímélben tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott ímélcímükön.

Művészettörténet-tanár [2 félév, 4 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltése szükséges, a szóbeli felvételi vizsga online formában valósul meg.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára [4 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen német nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levelet kell feltöltenie a jelentkezőknek. A német nyelvű szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről a Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Német nyelv és kultúra tanára [2 félév, 4 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen német nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levelet kell feltöltenie a jelentkezőknek. A német nyelvű szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről a Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Olasz nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltésére van szükség, a szóbeli vizsga időpontjáról és helyéről a Tanárképző Központ értesíti a felvételizőket.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár [4 félév]

A jelöltektől egy különleges motivációs levelet várunk PDF-formátumban, amely vizuálisan egyéni kivitelezésű, saját alkotásokkal és ezek leírásával gazdagon illusztrált, tartalmazza a vizuális műveltség megszerzésének az eddigi állomásait, és azokat a szakmába vágó részleteket, amelyek kifejezhetik, hogy készítője miért jelentkezik éppen a rajz- és vizuáliskultúra-tanári szakra. A jelentkezők szabadon dönthetnek arról, hogy milyen mértékben kapcsolódnak az eredetileg megadott gyakorlati vizsga követelményeihez. A fájl feltöltésének határideje 2021. május 25., a feltöltés módjáról a Tanárképző Központ az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címen értesíti az érintett felvételizőket.

Spanyol nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltésére van szükség. A vizsga 3 részből áll, a motivációs levél ismertetése, egy választott tankönyv ismertetése, és beszélgetés hispán kulturális témakörökről.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szerb nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Természetismeret-környezettan tanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgájához előzetesen szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltésére van szükség. A felvételizőket a Tanárképző Központ értesíti a vizsga további részleteiről.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!)

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ tanári mesterszakjainak leírása és felvételi követelménye ITT található.