Ugrás a tartalomra
 

Szóbeli és gyakorlati vizsga a tanári mesterképzésben

A 2021. évi általános felvételi eljárás során a szóbeli és gyakorlati vizsgák az aktuális járványügyi szabályozások alapján kerülnek majd megszervezésre. Az alábbi információk tájékoztató jellegűek.

A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címükön értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj minden vizsga esetében intézményenként maximum 4000 Ft egyszeri díj lehet. Azon felvételizőknek, akiknek kettő vagy több vizsgán kell részt venniük az adott intézményben is csak egyszeri 4000 Ft-os díjat kell befizetniük.

Angol nyelv és kultúra tanára [2 félév, 4 félév, 5 félév]

A szak felvételi vizsgája angol nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Biológiatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Ének-zene tanár [2 félév, 4 félév, 5 félév]

Előzetesen elküldött videófelvétel az alábbi témakörökben:
a) Zongora: 1 zongoradarab (ha ez valamilyen, alapos és előre jelzett okból nem megoldható: 1 más hangszeres darab) előadása.
b) Magánének/népzene: 1 dal eléneklése szöveggel és szolmizálva, majd elemzése stílus, sorszerkezet és kadenciák alapján; valamint 1 zongorakíséretes műdal előadása (ha ez nem megvalósítható, újabb 1 népdal éneklése és elemzése a fenti módon) Kodály Zoltán: A magyar népzene c. könyvéből az alábbi 20 népdal megtanulása (egy versszakkal):
Szöveges rész: Zörög a kocsi, Juhászlegény…, A búbánat…, Kalapom a Tiszán…, Sej, verd meg Isten.
Példatár: 4, 21, 34, 47, 62, 67, 98, 114, 165, 178, 186, 228, 245, 252, 346.
c) Zeneelmélet-szolfézs: 8-12 akkordból álló, a klasszikus összhangzattan szabályai szerint szerkesztett példa zongorázása legalább 2# – 2b előjegyzésű hangnemben; továbbá 1 választott személvény szolmizált vagy ABC-s névvel történő éneklése a Bach példatár 2. kötetéből (szerk.: L. Hegyi Erzsébet).
Írásbeli beszámoló az alábbi témakörben:
Zeneirodalmi tájékozottság: a hangszeren előadott mű zeneszerzőjének életútja és munkássága (röviden, a legfontosabb művek, valamint az előadott darab műfajában írt alkotások kiemelésével).
A karvezetés vizsgarész maximális pontszámmal kerül elfogadásra (mivel az adott felvételi nap összes jelentkezőjének egyidejű megjelenésére jelen körülmények között nincs lehetőség).
A jelentkezők a beküldendő felvételt és a beszámolót a music@btk.elte.hu e-mail címre küldjék el augusztus 16-ig, ugyanitt tehetik fel előzetes, a tájékoztatással vagy a lebonyolítás részleteivel kapcsolatos kérdéseiket.

Filozófiatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg. A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Fizikatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe 2020. augusztus 9-ig feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról.

Földrajztanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe 2020. augusztus 9-ig feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról.

Francia nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája francia nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Holland nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg. A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Informatikatanár [2, 4 félév]

A szak felvételi vizsgája a hozott tanulmányi eredmény átszámításán alapul: jeles minősítés: 90 pont; jó minősítés: 85 pont; közepes minősítés: 80 pont; elégséges minősítés: 70 pont.

Japán nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Kémiatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Könyvtárostanár [2 félév, 4 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe 2020. augusztus 9-ig feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról.

Magyar mint idegen nyelv tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg, amelyre a Tanárképző Központ elektronikus levélben küld meghívót az e-felvételi rendszerben megadott ímélcímre.
A vizsga tartalma: Motivációs beszélgetés a hallgató előző tanulmányairól, valamint az érdeklődési körébe tartozó témák (nyelvoktatás, nyelvészet, irodalom, történelem, néprajz, stb.) egyikének áttekintése. Az idegen nyelvi kompetenciák mérése.

Magyar mint idegen nyelv tanára [4 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg, amelyre a Tanárképző Központ elektronikus levélben küld meghívót az e-felvételi rendszerben megadott ímélcímre.
A vizsga tartalma: Motivációs beszélgetés a hallgató előző tanulmányairól, valamint az érdeklődési körébe tartozó témák (nyelvoktatás, nyelvészet, irodalom, történelem, néprajz, stb.) egyikének áttekintése. Az idegen nyelvi kompetenciák mérése.

Magyartanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Matematikatanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe 2020. augusztus 9-ig feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról.

Matematikatanár [4 félév]

A szak felvételi vizsgája online felvételi vizsga keretében valósul meg, ehhez szükséges szakmai önéletrajz és motivációs levél feltöltése 2020. augusztus 9-ig az e-felvételi rendszerbe. A felkészüléshez a vizsga tételsora szolgál alapul, amely a Tanárképző Központ honlapjáról ITT letölthető. A vizsga pontos technikai feltételeiről, menetéről a későbbiekben fogjuk ímélben tájékoztatni a jelentkezőket a felvételi rendszerben megadott ímélcímükön.

Művészettörténet-tanár [2 félév, 4 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Német és nemzetiségi német nyelv és kultúra tanára [4 félév]

A szak felvételi vizsgája német nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Német nyelv és kultúra tanára [2 félév, 4 félév]

A szak felvételi vizsgája német nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Olasz nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Rajz- és vizuáliskultúra-tanár [4 félév]

A jelöltektől egy különleges motivációs levelet várunk PDF-formátumban, amely vizuálisan egyéni kivitelezésű, saját alkotásokkal és ezek leírásával gazdagon illusztrált, tartalmazza a vizuális műveltség megszerzésének az eddigi állomásait, és azokat a szakmába vágó részleteket, amelyek kifejezhetik, hogy készítője miért jelentkezik éppen a rajz- és vizuáliskultúra-tanári szakra. A jelentkezők szabadon dönthetnek arról, hogy milyen mértékben kapcsolódnak az eredetileg megadott gyakorlati vizsga követelményeihez. A különleges motivációs levél elküldésének határideje: augusztus 10. Kérjük, hogy a munkákat a felveteli[kukac]tkk.elte.hu címre küldjék “rajz gyakorlati vizsga” tárggyal.

Szerb és nemzetiségi szerb nyelv és kultúra tanára [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szerb nyelven írt szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Természetismeret-környezettan tanár [2 félév]

A szak felvételi vizsgája szakmai önéletrajz és motivációs levél értékelésével valósul meg, a vizsga szóbeli része elmarad. A bizottságok az e-felvételi rendszerbe feltöltött szakmai önéletrajzok és motivációs levelek alapján döntenek az alkalmasságról. Az ELTE-n június 1-ig van lehetőség új vagy módosított szakmai önéletrajzot és motivációs levelet feltölteni az e-felvételi rendszerbe.
A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. (A különeljárási díj visszafizetésére nincsen lehetőség!) További információk a befizetésről.

Az ELTE Savaria Egyetemi Központ tanári mesterszakjainak leírása és felvételi követelménye ITT található.