Ugrás a tartalomra
 

Tájékoztató a tanári mesterképzés felvételi eljárásáról

Tisztelt Felvételizők!

A 2021. évi általános felvételi eljárás kiegészítő szerkesztésének élesítésekor az Oktatási Hivatal módosította a 2 féléves, nem tanári diszciplináris képzésre épülő tanári mesterképzések bemeneti követelményeit, így az ELTE Tanárképző Központnak ehhez kell alkalmazkodnia. A változást nem jelöli külön a Felvételi tájékoztató, az aktuális bemeneti követelményeket a felvi.hu-n az adott szakra kattintva a „A jelentkezés és a felvétel sajátos feltételei” részben tudják ellenőrizni.

A következő évi meghirdetéssel kapcsolatban még nincsenek információink.

Megértésüket köszönjük:
a Tanárképző Központ munkatársai

Tájékoztató a 2021. évi általános felvételi eljárásról a rövid ciklusú tanári mesterképzésre vonatkozóan (2, 4 és 5 féléves)

Az alábbi tájékoztató a 2021. szeptemberében induló képzések Felsőoktatási felvételi tájékoztatója alapján készült, az ELTE TKK tanári mesterképzére vonatkozó információk kiemelésének céljából, a Felsőoktatási felvételi tájékoztató részletes megismerését azonban nem helyettesíti [8/2013 (I.30) EMMI rendelet].
Az új tanári mesterképzés típusairól a Tájékoztatóból, valamint az ELTE által indítandó tanári mesterszakokról honlapunkon is tájékozódhat. Kérjük, hogy a Felsőoktatási felvételi tájékoztatóban az egyes mesterszakoknál feltüntetett Jelentkezés és felvétel sajátos feltételeiről szóló részre, valamint a lábjegyzetekre fokozottan figyeljenek, mivel itt informálódhatnak az azonos félévszámú, azonban eltérő struktúrájú és bemeneti követelményű képzésekről. Figyelmükbe ajánljuk a felvi.hu-n található Tanárképzés-választó alkalmazást, amely segíti a megfelelő tanárképzés kiválasztását.

A felvétel feltételei a rövid ciklusú tanári mesterképzés tekintetében:

 • megfelelő felsőfokú (főiskolai/egyetemi/mester szintű/tanító) oklevél,
 • nyelvtudást igazoló dokumentum (egyes nyelvszakok esetén),
 • részvétel az előírt kizáró jellegű vizsgán (pl. szóbeli vizsga, gyakorlati vizsga),
 • a felvételi összpontszámnak el kell érnie az 50 pontos, jogszabályban meghatározott minimumpontszámot [2011. évi CCIV. nemzeti felsőoktatási tv. § (4)].


A felsőoktatási felvételi eljárás részletei

Vizsgadíjak

A vizsgálat díja: 4000 Ft. A felvételizőket a Tanárképző Központ levélben értesíti a vizsgadíj befizetésével kapcsolatos átutalási információkról és a befizetés határidejéről. A vizsgadíj minden vizsga esetében intézményenként maximum 4000 Ft egyszeri díj lehet. Azon felvételizőknek, akiknek kettő vagy több vizsgán kell részt venniük az adott intézményben is csak egyszeri 4000 Ft-os díjat kell befizetniük. A vizsgadíj befizetésének elmulasztása a felvételi eljárásból való kizárást von maga után. A vizsgadíj befizetésének határidejéről és módjáról az e-felvételi rendszerben megadott e-mail címen értesítjük az érintett felvételizőket.

Csatolandó dokumentum: felsőfokú oklevél, felsőfokú tanulmányi eredmények, motivációs levél, szakmai önéletrajz

A pontszámításhoz szükséges és a szóbeli felvételi vizsgakövetelményben előírt, a felvételhez kötelező (rendelkezésre álló) dokumentumokat (motivációs levél, szakmai önéletrajz, oklevél, oklevél minősítésről szóló igazolás, többletpontokat igazoló dokumentumok) 2021. február 15-ig kell feltölteni a felvi.hu-ra. A felsőfokú tanulmányi eredményeket igazoló dokumentum csatolására abban az esetben van szükség, amennyiben az oklevélben nem szerepel minősítés.

Pontszámítás módja

A jelentkező teljesítményét minden esetben 100 pontos rendszerben kell értékelni. Az ELTE TKK a meghirdetett tanári mesterszakokon az alábbi pontozási rendszert követi (az informatikatanár, az ének-zene tanár és a rajz- és vizuáliskultúra-tanár szakok kivételével):

1.) Törvény szerint elszámolható többletpontok: max. 10 pont
2.) Hozott tanulmányi eredmény: max. 15 pont

 • jeles minősítés: 15 pont
 • jó minősítés: 10 pont
 • közepes minősítés: 5 pont

3.) Szakterülethez kapcsolódó szóbeli felvételi vizsga: max. 75 pont, melynek megoszlása: maximálisan 25 pont adható a motivációs levél és a szakmai önéletrajz értékelésére és maximum 50 pont adható a szóbeli felvételi vizsgán nyújtott teljesítményért.

Informatikatanár mesterszakon a többletpontok mellett az oklevél minősítésére maximálisan 90 pont adható az az alábbiak szerint:

 • jeles minősítés: 90 pont
 • jó minősítés: 85 pont
 • közepes minősítés: 80 pont
 • elégséges minősítés: 70 pont

Ének-zene tanár és rajz- és vizuáliskultúra-tanár mesterszakokon a többletpontok mellett a gyakorlati vizsgán maximum 90 pontot lehet szerezni.

Többletpontok

A maximálisan adható 10 többletpont a következőképp oszlik meg:

– az előnyben részesítés alapján maximum 5 pont adható:

 1. hátrányos helyzetű jelentkezőnek: 2 pont
 2. fogyatékkal élő jelentkezőnek: 2 pont
 3. gyes/gyed/gyet/tgyás folyósításban részesülőnek: 1 pont

– nyelvtudás alapján maximum 5 pont adható:

 1. felsőfokú (C1) nyelvvizsgáért (második idegen nyelvből): 3 pont
 2. felsőfokú (C1) nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből): 5 pont
 3. középfokú (B2) nyelvvizsgáért (harmadik idegen nyelvből): 3 pont

A nyelvtudás alapján adható többletpontok esetében egy nyelvből csak egy nyelvvizsga vehető figyelembe.
A mesterképzésre jelentkezők rangsorolásáról a felsőoktatási intézmény dönt az általuk elért felvételi eredmények alapján, meghirdetett képzésenként.

A vizsgákkal kapcsolatos aktuális információk
Az egyes szakok által meghatározott további, különleges feltételekről tájékozódjon a felvi.hu-n a TKK képzéskínálatában, a választott szakot részletező oldalon vagy a TKK honlapján IDE kattintva. A felvételi vizsgával kapcsolatos további információkról a felvételi eljárás során megadott ímélcímre küldünk behívólevelet.

A ponthatár-megállapítás, a besorolási és a felvételi döntés

A jelentkező felvétele a megjelölt jelentkezési helyre az ott meghatározott ponthatártól és a felvételiző általa elért felvételi összpontszámtól függ. Az a jelentkező, aki a jelentkezési kérelmében megjelölt képzés esetében elérte a felvételi ponthatárt, besorolást, illetve felvételt nyert, aki nem éri el, az nem vehető fel az adott jelentkezési helyre.

„Figyelem! A jelentkezők számát, illetve teljesítményét megismerve a felsőoktatási intézmények dönthetnek úgy, hogy minőség védelme érdekében a jogszabályi előírásnál magasabban határozzák meg a hozzájuk jelentkező hallgatók számára a minimális ponthatárt! Ebben az esetben az is előfordulhat, hogy egy adott szakon, szakképzésben az intézmény nem használja ki a teljes kapacitását! Előfordulhat, hogy megfelelően felkészült jelentkezők hiányában vagy egyéb okok (például az oktatáshoz szükséges, a felvétel alapvető feltételeit teljesítő minimális létszámnál kevesebb jelentkező) miatt egyes jelentkezési helyeken a meghirdetés ellenére sem indul új évfolyam.” (www.felvi.hu)