Ugrás a tartalomra
 

Tanítási gyakorlatok az OTAK-ban – gyakran ismételt kérdések

Általános kérdések az OTAK gyakorlataival kapcsolatban

Milyen tanítási gyakorlatokat kell elvégeznem a képzés során?

Kétféle tanítási gyakorlatot kell teljesíteni, amelyek egymásra épülnek. Először mindkét szaktárgyából részt kell venni egy-egy szaktárgyi tanítási gyakorlaton (ezt szokták rövid gyakorlatnak is nevezni), ezek után következik az összefüggő egyéni gyakorlat egy tanéven keresztül (ezt szokták hosszú gyakorlatnak is hívni).

Milyen előfeltételei vannak a gyakorlatoknak?

A szaktárgyi tanítási gyakorlatnak minden szak esetében egyedi előfeltételei vannak, ezeket a tanegységlistában lehet ellenőrizni. Az összefüggő egyéni gyakorlatnak minden olyan tárgy előfeltétele, amely nem az ezt kísérő szeminárium és nem a szakdolgozathoz, portfólióhoz kapcsolódik.

Én választom ki az iskolát és a tanárt, akihez tanítási gyakorlatra akarok menni?

Mind a szaktárgyi, mind az összefüggő egyéni gyakorlat esetében a Tanárképző Központ feladata, hogy az adott szak(ok) módszertani oktatójával egyeztetve vezető- és mentortanárt biztosítson a hallgatóknak. Egyedi esetben lehetséges, hogy valaki egy adott intézménybe és tanárhoz kerüljön kérés alapján.

Hol találok információt a gyakorlatokról? Hol találom a nyomtatványokat?

A Tanárképző Központ honlapján a Gyakorlatok menüpontban foglalkozunk a témával, ezen belül is külön a szaktárgyi tanítási gyakorlattal és az összefüggő egyéni gyakorlattal. Ezeken az oldalakon találhatók meg az adott félévre vonatkozó határidők, valamint a központi nyomtatványok is.

Pontosan milyen dokumentumokat kell leadni az egyes gyakorlatokhoz és ezekhez a formai követelményeket hol találom meg?

A szaktárgyi gyakorlatról a TKK számára a következő dokumentumokat szükséges leadni: tanítási ütemterv, jegyzőkönyv, minősítés, igazolólap. Ezeket a formanyomtatványokat a Tanárképző Központ honlapján a Gyakorlatok menüpontban találja meg.
Az összefüggő egyéni gyakorlatról a TKK számára a következő dokumentumokat szükséges leadni: bejelentő lap bemutatóóráról, foglalkozásról, jegyzőkönyv, igazolólap, értékelés. Ezeket a formanyomtatványokat a Tanárképző Központ honlapján a Gyakorlatok menüpontban találja meg.

Kihez tudok fordulni, ha kérdésem van a tanítási gyakorlatokkal kapcsolatban?

A Tanárképző Központ munkatársaihoz forduljon (gyakorlat@tkk.elte.hu), egyéni esetben a szakon felelős módszertani oktatóhoz, tanulmányi/adminisztratív kérdésekben pedig a kari tanulmányi előadójához.

Mikor van az ügyintézési idő a Tanárképző Központban? Mikor tudok bemenni Önökhöz?

A Tanárképző Központtal e-mailben tudja elintézni az ügyeit. A gyakorlat@tkk.elte.hu e-mail-címen keresse munkatársainkat, akik igyekeznek minél hamarabb válaszolni a kérdésekre. Amennyiben mindenképpen személyesen szeretne beszélni munkatársunkkal, a honlapon található mellékeken érheti el őt.

Hogyan történik a gyakorlatok értékelése?

A szaktárgyi tanítási gyakorlatnál a vezetőtanár, az egyéni összefüggő gyakorlatnál a mentortanár a gyakorlat végén értékel (osztályzattal és szövegesen), a hallgatónak a teljes folyamat során mutatott teljesítményeit figyelembe véve, a képzési és kimeneti követelményeken alapuló szempontrendszer alapján.
A gyakorlat értékelésében szerepe van a bemutatóórának is, amelyet a jelenlévők (pl. egyetemi oktató, iskolai kollégák, vezetőtanár, hallgatótársak) közösen elemeznek.

Milyen hosszú a gyakorlat?

A szaktárgyi tanítási gyakorlat hossza szaktól függő, de általában körülbelül másfél hónap alatt teljesíthető. Az összefüggő egyéni gyakorlat ideje egy teljes iskolai tanév.

 

Szaktárgyi tanítási gyakorlat

Miből áll a gyakorlat és ezekből mennyit kell teljesíteni?

A szaktárgyi tanítási gyakorlat szaktárgyaként 2 kredit (60 hallgatói munkaóra). A 60 hallgatói munkaóra (2 kredit) felosztása a következő: maximum 45 kontaktóra, amely magába foglalja legalább 15 tanóra (vagy foglalkozás) megtartását, legalább 8 óra szaktárgyi hospitálást, valamint óramegbeszéléseket. A fennmaradó órakeretet a tanárjelölt egyéni felkészülésre használja. A hallgatók 15 órányi tanóra kötelezettségének tekinthető tanórai vagy azon kívül végzett szaktárgyi tanítási – tanulási folyamat irányítása (szakkör, projekt, vagy tématervi elem stb.), továbbá óra- és foglalkozásrészek is, valamint a párban, vagy kiscsoportban tartott tanóra/foglalkozás is.

Pontosan hány órát kell hospitálnom a szaktárgyi tanítási gyakorlatom alatt?

A gyakorlat során legalább 8 óra szaktárgyi hospitáláson kell résztvenni.

Hogyan kell jelentkezni a szaktárgyi tanítási gyakorlatra?

Az adott tanév szaktárgyi tanítási gyakorlatára az előző tanév tavaszán tud jelentkezni a Neptunon keresztül. A Neptunban megjelenő kérvények között, amint teljesíti a követelményeket, megjelenik a szaktárgyi tanítási gyakorlatra jelentkezés űrlap, amelyen be tudja állítani, hogy melyik félévben melyik szaktárgyából kívánja teljesíteni a gyakorlatot. A kérvény leadásán kívül a gyakorlat sikeres teljesítéséhez szükséges a szaktárgy tantervében található kurzus (Szaktárgyi tanítási gyakorlat) felvétele is, hiszen a gyakorlat jegyét így tudják majd rögzíteni az oktatók.

Mikor kapok értesítést arról, hogy hova megyek tanítási gyakorlatra?

Az őszi félévre jelentkezők július végéig kapnak visszajelzést arról, hogy megvannak-e az előfeltételeik a gyakorlat megkezdéséhez, ezek után pedig szeptember közepéig kapják meg a gyakorlat helyszínére vonatkozó információkat. A tavaszi félévben kezdők számára február elején tudunk visszajelzést küldeni az előfeltételekről, és február közepén kapják meg a beosztást.

Már elvégeztem a szaktárgyi tanítási gyakorlatomat, mégis látom a kérvényt. Ez hiba?

Nem, ez nem hiba, a rendszer automatikusan megjeleníti minden olyan hallgatónál a kérvényt, aki jogosult annak kitöltésére.

Mit tudok tenni, ha későn jutott eszembe jelentkezni szaktárgyi tanítási gyakorlatra?

Írjon egy hivatalos levelet a gyakorlat@tkk.elte.hu címre, melyben jelzi ezt a problémát számunkra, valamint adja meg Neptun-kódját és azt is, hogy melyik szakjából melyik félévben kíván gyakorlatra menni. Az utólagos jelentkezés díjáról e-mailben tájékoztatjuk.

Mit kell tennem, ha jelentkeztem, de nem megyek tanítási gyakorlatra?

Írjon egy hivatalos levelet a gyakorlat@tkk.elte.hu címre az aktuális vizsgaidőszak lezárásáig, melyben jelzi számunkra, hogy nem kíván részt venni a tanítási gyakorlaton. Vegye figyelembe, hogy minden tanévben csak áprilisban nyílik alkalma jelentkezni a gyakorlatokra.

Muszáj a két szaktárgyam gyakorlatát egymást követő félévekben elvégezni?

Nem. Azok, akik valamilyen okból a következő tanévben csak egy gyakorlatot végeznek, csak ezt az egyet kell, hogy bejelöljék és egy évvel később tudnak a másik szakjuk szaktárgyi gyakorlatára jelentkezni.

11 féléves hallgató vagyok, jövő tavasszal tudom elkezdeni a szaktárgyi tanítási gyakorlatomat, nekem is előtte tavasszal kell jelentkeznem?

Igen, mivel a következő tanév tanítási gyakorlataira mindig tavasszal van lehetőségük jelentkezni. Természetesen, aki csak a következő tavaszi félévben megy gyakorlatra, annál az őszi félév végén kerül sor az előfeltételek vizsgálatára. Aki két tanévben végzi a szaktárgyi tanítási gyakorlatát, annak két tanévben kell rá jelentkeznie.

 

Összefüggő egyéni gyakorlat

Hogyan és mikor kell jelentkezni az összefüggő egyéni gyakorlatra?

Az adott tanév összefüggő egyéni gyakorlatára az előző tanév tavaszán tud jelentkezni a Neptunon keresztül. A Neptunban megjelenő kérvények között, amint teljesíti a követelményeket, megjelenik az összefüggő egyéni gyakorlatra jelentkezés űrlap, amelyen be tudja állítani, hogy melyik félévben szeretné elkezdeni a gyakorlatot: a következő tanév őszi vagy tavaszi félévében. Amennyiben ebben a következő tanévben fejezi be a szaktárgyi tanítási gyakorlatát is, akkor ne felejtsen el arra is külön jelentkezni. Figyeljen azonban rá, hogy a két gyakorlat nem kerülhet egy félévbe! A kérvény leadásán kívül a gyakorlat sikeres teljesítéséhez szükséges a tantervekben található kísérő kurzusok felvétele is.

Mit tehetek, ha nem tudom leadni a kérvényt a Neptunban (pl. hibaüzenetet kapok, nem látom a kérvényt, pedig megfelelek a követelményeknek)?

Ebben az esetben készítsen egy képernyőképet a hibaüzenetről és juttassa el a gyakorlat@tkk.elte.hu címre a körülmények leírásával (volt-e korábban hasonló problémája, többször előfordult-e a hiba stb.). A TKK munkatársa felveszi a kapcsolatot az illetékesekkel és visszajelez Önnek, amint elhárult a hiba.

Ha már leadtam egy kérvényt, tudok azon változtatni a gyakorlat megkezdéséig?

Csak nagyon indokolt, egyedi esetben van erre lehetőség. A változtatás pontos okának leírásával és indoklásával együtt írjon egy hivatalos levelet számunkra a gyakorlat@tkk.elte.hu címre.

Van-e arra lehetőség, hogy én válasszam meg az iskolát, ahol az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatomat elvégzem?

Igen, van. Ehhez a következőkre van szükség: A választott intézménytől kérni kell egy befogadó nyilatkozatot, mely tartalmazza azt, hogy fogadják Önt az összefüggő egyéni gyakorlatra, továbbá azt, hogy az intézmény vezetője mely kollégáját bízza meg a mentortanári feladattal. Amennyiben a mentor szakpárja nem azonos a hallgatóéval, be kell vonni egy konzulens tanárt is a másik szak miatt, a nyilatkozatnak az ő nevét is tartalmaznia kell (alapvetően a mentortanár a gyakorlat felelőse). A befogadó nyilatkozat beszerezése után kérnie kell a hallgatónak a szakmódszertanos oktatója jóváhagyását. Amennyiben ő ehhez hozzájárul, el kell juttatni a TKK-ba az iskola nyilatkozatát és a szakmódszertanos oktató támogató nyilatkozatát, hogy a Központ munkatársai felvehessék hivatalosan a kapcsolatot az iskolával és a mentorral, konzulenssel.

Pontosan miből áll a gyakorlat és ezekből mennyit kell teljesíteni?

Az összefüggő egyéni gyakorlat tevékenységeit a következő táblázat foglalja össze:
összefüggő eloszlás

Jár fizetés az összefüggő tanítási gyakorlatra?

Az EMMI biztosított a 2018-as évre támogatást az OTAK-ban résztvevő hallgatók számára. Az előirányzat célja a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult tanárképzés (kizárólag tanárképzés) egy éves gyakorlatának hallgatói támogatása. Érintettek köre:
– 2017/18. tanév tavaszi félévében: akik a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult 10 féléves tanárképzésben vesznek részt; akik a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult 11 féléves tanárképzésben vesznek részt;
-2018/19. tanév őszi félévében: akik a 2013/2014. tanév őszi félévében elindult 11 vagy 12 féléves tanárképzésben vesznek részt;
-2018/19. tanév őszi félévében: akik a 2014/2015. tanév őszi félévében elindult 10 féléves tanárképzésben vesznek részt;