Ugrás a tartalomra
 

Záróvizsga

Tájékoztató az utólagos jelentkezésről

A 2020. júniusi záróvizsgára történő jelentkezés lezárult. A járványügyi helyzetre való tekintettel a záróvizsgára korábban nem jelentkezett hallgatók számára utólagos jelentkezési lehetőséget biztosítunk. A jelentkezéshez egyéni hallgatói kérvényt (Wordpdf) kell benyújtani a TKK részére, amelyet a kérvényben megadott ímélcímre kell elküldeni legkésőbb április 3. 12.00 óráig. (Amennyiben nem tudja a kérvényt kinyomtatni, akkor aláírás nélkül is elküldheti. Kérjük, ezt jelezze a kérvényben.)

Záróvizsga az osztatlan tanárképzésben

A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. § a-d) pontjában foglaltak szerint az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kredit értéke – a szakterületi tanulmányok keretében – 8 kredit. Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.

3. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti osztatlan, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve a szakdolgozat elkészítését és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is.

Az osztatlan tanárképzésben a záróvizsga a következő részekből áll:

  • a szakdolgozat bemutatása és védése,
  • a portfólió bemutatása és védése,
  • a két tanári szakhoz kapcsolódó szakpedagógiákból szóbeli felelet tételsor alapján.

A záróvizsga követelményei az osztatlan tanárképzésben.
Tájékoztató a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó, az osztatlan és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben tanuló hallgatók számára.
A 2019. április 1-én az osztatlan és a rövid ciklusú tanári szakok zárásáról tartott tájékoztató ppt-je.
A 2019. november 14-én a 2019 őszén tanári záróvizsgára jelentkező hallgatók számára tartott tájékoztató ppt-je.
Könyvtári igazolás (2020. 04. 27.)
A tanári online záróvizsga szakos vizsgarészének a menete a MS Teams használatával a 2020. tavaszi félévben (2020. 05. 27.)
Egyéni hallgatói kérvény (word, pdf).

Aktuális határidők:

2020. február 28.
A záróvizsgához a szakmódszertani tételsorok közzététele a kari honlapokon, megjelenítésük a Tanárképző Központ honlapján.
2020. február 15. – 2020. március 16.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény leadása a Neptunban.
2020. március 16.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény elfogadása a Neptunban a TKK részéről.
2020. május 25.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a szakos záróvizsgarész(ek) időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2020. május–június (az utolsó érdemjegy rögzítését követő munkanapig, kivételesen legkésőbb a záróvizsga előtt 3 nappal)
A hallgatók jelzik a tanulmányi hivatalokban az utolsó jegyük rögzítését (a BTK-n ügyfélfogadási időben személyesen, a TTK-n, IK-n, TÓK-on e-mailben).
2020. június (legkésőbb a záróvizsga első része előtt 72 órával)
A záróvizsgára jelentkezés visszavonása a Neptunban/TKK-ban.
2020. június (a záróvizsga előtt legalább 2 munkanappal)
A záróvizsgára jelentkezett hallgatóknál az abszolutórium kiállításához szükséges teljesítés ellenőrzése, az abszolutórium kiállítása, a záróvizsgára bocsáthatóság feltételeinek ellenőrzése.
2020. június 16. – 2020. június 26.
Záróvizsgák
2020. július 3-ig folyamatosan
A vizsgarészek, a záróvizsga eredményének, valamint az oklevél minősítésének kiszámolása és rögzítése a Neptunban.
2020. július
A diplomaosztó ünnepség tervezett időpontja a Karokon.

A záróvizsga szakmódszertani tételei az osztatlan tanárképzésben:

Záróvizsga a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben
A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének értelmében: „6.3. Az 1. §b)-d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a 4.5. pont tekintetében a portfólió neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése a tanári képesítés szempontjából meghatározó tapasztalatok rendszerezett összegzése a záróvizsga szakdolgozati eleme.”
A tanári mesterképzésben a záróvizsga a következő részekből áll:
  • a portfólió bemutatása és védése,
  • a tanári szakhoz kapcsolódó szakpedagógiából szóbeli felelet tételsor alapján.

A záróvizsga követelményei a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben.
Tájékoztató a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó, az osztatlan és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben tanuló hallgatók számára.

A záróvizsga szakmódszertani tételei a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben:

A további információk feltöltése folyamatban van.