Ugrás a tartalomra
 

Záróvizsga

Záróvizsga az osztatlan tanárképzésben

A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. § a-d) pontjában foglaltak szerint az osztatlan tanárképzésben a szakdolgozat kredit értéke – a szakterületi tanulmányok keretében – 8 kredit. Az 1. § a) pontja szerinti, két tanárszakon egyidejűleg folyó tanárképzésben egy szakdolgozatot kell benyújtani és a záróvizsga részeként megvédeni.

3. § (1) Az 1. § a) pontja szerinti osztatlan, kétszakos tanárképzésben a tanulmányokat a két tanárszakon egyszerre kell megkezdeni és befejezni. A záróvizsgára bocsátás feltétele mindkét tanárszakon a tanulmányok lezárása, beleértve a szakdolgozat elkészítését és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat teljesítését is.

Az osztatlan tanárképzésben a záróvizsga a következő részekből áll:

  • a szakdolgozat bemutatása és védése,
  • a portfólió bemutatása és védése,
  • a két tanári szakhoz kapcsolódó szakpedagógiákból szóbeli felelet tételsor alapján.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

Tájékoztatók, letölthető dokumentumok:


Aktuális határidők:

2020. október 15.
A 2021. évi januári záróvizsgához a szakmódszertani tételsorok közzététele a kari honlapokon, megjelenítésük a Tanárképző Központ honlapján.
2020. szeptember 22. – október 20.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény leadása a Neptunban.
2020. október 20.
Jelentkezés a záróvizsgára című kérvény elfogadása a Neptunban a TKK részéről.
2020. december 11.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a szakos záróvizsgarész(ek) időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2021. január 8.
A záróvizsgára beosztott hallgatók tájékoztatása a portfólióvédés időpontjáról és helyéről a TKK részéről.
2020. decemberjanuár (az utolsó érdemjegy rögzítését követő munkanapig, kivételesen legkésőbb a záróvizsga előtt 3 nappal)
A hallgatók jelzik a tanulmányi hivatalokban az utolsó jegyük rögzítését (a BTK-n ügyfélfogadási időben személyesen, a TTK-n, IK-n, TÓK-on e-mailben).
2021. január (legkésőbb a záróvizsga első része előtt 72 órával)
záróvizsgára jelentkezés visszavonása a Neptunban/TKK-ban.
2021. január (a záróvizsga előtt legalább 2 munkanappal)
A záróvizsgára jelentkezett hallgatóknál az abszolutórium kiállításához szükséges teljesítés ellenőrzése, az abszolutórium kiállítása, a záróvizsgára bocsáthatóság feltételeinek ellenőrzése.
2021. január 20–25.
Szakos záróvizsgák, szakdolgozat védése.
2021. január 26–28.
Portfólió védése.
2021. február 8-ig folyamatosan
A vizsgarészek, a záróvizsga eredményének, valamint az oklevél minősítésének kiszámolása és rögzítése a Neptunban. 

A záróvizsga szakmódszertani tételei az osztatlan tanárképzésben:

Záróvizsga a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben
A 8/2013. (I.30.) EMMI rendelet 1. mellékletének értelmében: „6.3. Az 1. §b)-d) pontja szerinti tanári mesterszakokon a 4.5. pont tekintetében a portfólió neveléstudományi szempontú, tudományos alaposságú bemutatása, elemzése, értékelése a tanári képesítés szempontjából meghatározó tapasztalatok rendszerezett összegzése a záróvizsga szakdolgozati eleme.”
A tanári mesterképzésben a záróvizsga a következő részekből áll:
  • a portfólió bemutatása és védése,
  • a tanári szakhoz kapcsolódó szakpedagógiából szóbeli felelet tételsor alapján.

A záróvizsga követelményei a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben.
Tájékoztató a 2018/2019-es tanév tavaszi félévében záróvizsgázó, az osztatlan és a rövid ciklusú tanári mesterképzésben tanuló hallgatók számára.

A záróvizsga szakmódszertani tételei a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben:

A további információk feltöltése folyamatban van.