Ugrás a tartalomra
 

Portfólió

Portfólió készítése az osztatlan tanárképzésben és a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben

A portfólió a tanuló munkáiból összeállított célirányos gyűjtemény, amely bemutatja készítőjének erőfeszítéseit, fejlődését és eredményeit a tanárrá válás folyamatában. A készítőnek alapvető szerepe van a tartalom összeállításában; ő alkotja meg a beválogatott munkák gyűjteményét, részletezi azok beválogatásának okait, és készíti az önreflexiókat. A portfólió készítője maga dokumentálja a tanulási folyamatát, a megadott szempontok mentén értékeli önmaga teljesítményét, a tanároktól vagy a hallgatótársaktól kapott reflexiók tükrében.

A képzés során minden hallgató készít portfóliót. Ez a hallgató tanári felkészülése kapcsán született munkáiból összeállított célirányos gyűjteménye, valamint a hallgató saját reflexiói, amely kiegészülhet a másoktól (oktatóktól, gyakorlatvezető tanártól, hallgatótársaktól stb.) kapott reflexiókkal is. A portfóliónak céljai és tartalma szerint számos fajtája lehet, a tanárképzésben részt vevő hallgatónak ezek közül, a szak zárásaként ún. értékelési portfóliót kell készítenie, amely lehetővé teszi az oktatók számára, hogy a hallgató tanulási eredményeit, fejlődését holisztikusan, az összes jellemző dokumentum segítségével értékeljék.

A portfóliónak minden képzés esetén be kell mutatnia a hallgató pedagógusi kompetenciáinak jelenlegi szintjét és az ezekben való esetleges fejlődését. A már a pedagógusi pályán dolgozó hallgató esetén a kompetenciák bemutatása a munkájuk bemutatásával is történhet – különösen akkor, ha a képzés sem pedagógiai-pszichológiai képzési elemeket, sem összefüggő egyéni gyakorlatot nem tartalmaz, és nem befolyásolja a portfólió értékelését az, hogy a képzés hány kompetenciaterületen eredményezett fejlődést. A portfóliónak ezért része lehet a hallgató pedagógusi gyakorlata során keletkezett dokumentum is.

A portfólió követelményei az osztatlan 10, 11 és 12 féléves tanári képzésben, valamint a 2, 4 és 5 féléves tanári mesterképzésben a 2019/2020-as tanév őszi félévében.
A 2019. november 14-én a 2019 őszén tanári záróvizsgára jelentkező hallgatók számára tartott tájékoztató ppt-je.

A portfólió átvételi elismervénye docx és pdf formátumban.
A fenti dokumentumban nyilatkozik a hallgató arról is, hogy az ELTE PPK Tanulmányi Hivatalában leadott, kinyomtatott portfólió tartalmában megegyezik az elektronikus formában leadott változattal. Az Nftv. szerinti tanárképzésben készített portfóliót a Pedagógiai és Pszichológiai Kar Tanulmányi Hivatalában (Bp. VII., Kazinczy u. 23–27. I. em. 115.) személyesen kell leadni egy kinyomtatott és hitelesen összefűzött (pl. spirálozva, lefűzős dossziéban stb.) példányban, valamint elektronikus formában (bármilyen adathordozón) az előzetesen kitöltött elismervénnyel együtt, ügyfélfogadási időben.