Bővülő Erasmus-lehetőségek az ELTE-n

2023.01.12.
Bővülő Erasmus-lehetőségek az ELTE-n
Február elején jelennek meg a 2023/24-es Erasmus hallgatói mobilitási pályázatok, a támogatással várhatóan több mint 1200 ELTE-s hallgató utazhat külföldi partneregyetemekre tanulás vagy szakmai gyakorlat céljából.

Az ELTE hallgatói minden februárban több mint 500 Európán belüli és számos Európán kívüli partnerintézmény között válogatva jelentkezhetnek féléves részképzésekre. A kiutazások minden évben a következő tanév őszi vagy tavaszi félévében valósíthatók meg, az ösztöndíjtámogatás mellett tandíjat sem kell fizetni a külföldi egyetemeken.

Fontos újdonság, hogy a hallgatók már szakterülettől függetlenül is pályázhatnak olyan egyetemekre, amelyekkel az ELTE-nek minden tématerületre szóló Erasmus keretmegállapodása van. Ilyen megállapodás született a CHARM-EU egyetemi szövetség intézményeivel is, amelynek tagjai a Barcelonai Egyetem, a Trinity College Dublin, az Utrechti Egyetem, a Montpellier-i Egyetem, a finn Åbo Akademi, a Würzburgi Egyetem és a Hochschule Ruhr West.

SZAKMAI GYAKORLATOK ÉS TANULMÁNYUTAK AZ ERASMUS PROGRAMBAN

A hallgatók egész évben pályázhatnak a tanulmányok alatt vagy akár diplomaszerzést követően megvalósítandó, 2-12 hónap időtartamú külföldi szakmai gyakorlatra is.

A 2021-27 Erasmus ciklusban továbbá új, rövid távú hallgatói mobilitási lehetőségek is megjelentek. A Blended Intenzív Programok keretében a hallgatók – a virtuális együttműködés mellett – jellemzően egyhetes, csoportos tanulmányutakon vehetnek részt. A doktori képzésben résztvevő hallgatók pedig 5-30 napos kiutazásra pályázhatnak kutatási vagy tanulmányi céllal, bármely, az Erasmus programországban található egyetemre, illetve szakmai vagy nonprofit szervezetbe.

KIEGÉSZÍTŐ TÁMOGATÁS ÉS KÜLFÖLDI TÁRGYAK ELISMERÉSE

Mivel az alapösztöndíj – főleg a nyugat-európai országok esetén – jellemzően nem fedez minden felmerülő kiadást, a hallgatók számos kiegészítő támogatásra is pályázhatnak. Az elérhető összes pénzügyi támogatás így elérheti akár a havi 400 000 forintot is.

A féléves tanulmányi vagy hosszútávú szakmai gyakorlati mobilitások esetén gyakran fennáll annak a veszélye, hogy a hallgató csúszik az itthoni tanulmányaival. A probléma megoldásaként az ELTE már 74 szak mintatantervében vezetett be úgynevezett mobilitási ablakot, vagyis olyan, a kiutazásra ajánlott félévet, amelybe csúszás nélkül beilleszthetők a kint teljesített tárgyak. Hetvenkilenc szak esetében pedig ekvivalencia-adatbázis készült, amely alapján a hallgató előre megnézheti, hogy egyes külföldi tárgyakat itthon milyen kötelező tárgynak tud garantáltan elismertetni. A kiutazás félévét és a pályázott partnerintézményt pedig ennek megfelelően tudja kiválasztani. Ezek a könnyítések több mint 13 000 hallgatót érintenek.

A 2023-as pályázati felhívás február elején jelenik meg. Az érdeklődő hallgatók addig is részletesen tájékozódhatnak a lehetőségekről és feltételekről az egyetem Erasmus-oldalán, illetve februártól számos személyes konzultációt és tájékoztató rendezvényt is tartunk az ELTE külföldi tanulmányokra készülő hallgatói számára.