A Tanítsunk Magyarországért Programról

A Tanítsunk Magyarországért Programról

A Tanítsunk Magyarországért Programról

2020-tól az ELTE is részt vesz a Tanítsunk Magyarországért Programban, ami egy kortárs mentorprogramban. Ennek keretében a hallgatók hátrányos helyzetű régiókban élő kisiskolásokat mentorálnak a közreműködő Nógrád és Pest megyei partneriskolákban. A program célja, hogy a közös munka és a közösen szerzett élmények tágítsák a kisdiákok horizontját, és segítsék őket abban, hogy képesek legyenek kihozni magukból a legjobbat – legyen az szakmaszerzés, érettségi, továbbtanulás, sport, művészetek és végül az elhelyezkedés a munkaerőpiacon.

Tájékozatató a programról (2023. ősz)

Csatlakozz az ELTE mentorhallgatóihoz!

Legyél Te is mentor a Tanítsunk Magyarországért Programban!

Jelentkezz a Neptunban a TM1 kódú !Tanítsunk Magyarországért! 1. című felkészítő kurzusra!

Mit kínál a program?

 • Hátrányos helyzetű településeken általános iskolai tanulókat támogathatsz.
 • Rendszeres ösztöndíjat, a több féléve mentorálóknak prémiumösztöndíjat, szenior mentori ösztöndíjat.
 • Ingyenes utazást.
 • A tanárszakosoknak a mentorálás beszámítását az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatba.
 • Az egymásról való gondoskodás és a közösséghez tartozás élményét.

Kik jelentkezhetnek?

Mindenki, aki nappali vagy levelező tagozaton tanul az ELTE bármely budapesti karán (kivéve a doktori képzést), magyarul anyanyelvi szinten beszél, és még legalább 3 féléve van az ELTE-n tanulmányai befejezéséig (a doktori képzést nem beleszámítva).

Mikor vannak a felkészítő kurzusok?

Pénteken vagy szombaton 5 alkalommal tömbösítve részben jelenléti, részben online formában.

Vegyél részt a program online tájékoztatóján!

2023. szeptember 11. hétfő, 16 óra (Teams)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_MDEzMjUwOTMtN2VjYi00OGJlLTgyZmUtN2I4YTEwYzlhNzg3%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22472e6892-bbfe-4647-bbcf-e82637d7aea1%22%7d

2023. szeptember 13. szerda, reggel 8 óra (Teams)

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_OTVmMmU1MTItZDBhNC00MjY3LTk5OWYtMzM4Mzk0Y2Y1YWE2%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22472e6892-bbfe-4647-bbcf-e82637d7aea1%22%7d

Ha lemaradsz a tájékoztatóról, kérdezz tőlünk a Teamsben! (Antalné Szabó Ágnes, Csirikné Jantyik Mónika, Kalmár Barbara)

Információk a programról: https://tkk.elte.hu/tmo
Ímélcím: tmo.hallgato@tkk.elte.hu

Ha szeretnél másoknak segíteni, saját magad is fejlődni, itt a helyed a Tanítsunk Magyarországért Programban!

Csatlakozzon a Tanítsunk Magyarországért Programhoz!

Ha szeretne hátrányos helyzetű településeken gyerekeknek segíteni, hogy képesek legyenek a legtöbbet kihozni magukból, várjuk a Tanítsunk Magyarországért Programban.

Az ELTE bármely budapesti karáról, bármely szakról (kivéve a doktori képzést) várjuk a hallgatókat a felkészítő kurzuson. Azok a nappali vagy levelező tagozatos, magyarul anyanyelvi szinten beszélő fiatalok jelentkezhetnek a TM1 kódú, !Tanítsunk Magyarországért! 1. című felkészítő kurzusra, akiknek még legalább 3 félévük van az ELTE-n a tanulmányaik befejezéséig (a doktori képzést nem beleszámítva). A mentorok havi 35 000 Ft ösztöndíjat, a gyerekek költségeire havi 10 000 – 20 000 Ft-ot, prémiumösztöndíjat, szenior mentori ösztöndíjat, meghatározott módon ingyenes utazási lehetőséget kapnak. További információk.

A mentorálás beszámítása az osztatlan tanárképzésben az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatba

A Tanítsunk Magyarországért Programban végzett tevékenység beszámításának a feltételei:

 • A gyakorlati tevékenységbe való beszámításra legkorábban a mentorálást követő félévben van lehetőség.
 • Akkor is lehetőség van a gyakorlati tevékenységbe való beszámításra, ha a mentorálás nem a gyakorlatot megelőző, hanem korábbi félévben történt.
 • Legfeljebb két félévben van lehetőség a beszámításra.
 • A mentorhallgató a mentorálási tevékenyégét a beszámításnak alapul szolgáló félévben a program szabályai szerint végezte, teljesítette a félévre előírt mentorálási óraszámot, a mentorálási tevékenységét hiánytalanul dokumentálta a program honlapján, a mentori beszámolókat mind az iskolai koordinátor, mind a TM-kurzus oktatója elfogadta, és a mentoráláskísérő TM-kurzust a hallgató sikeresen elvégezte.
 • Az előírt feltételek teljesüléséről a Tanárképző Központ állít ki igazolást a mentorhallgató számára.
 • Ha a mentorhallgató élni kíván a beszámítás lehetőségével, akkor ezt az összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton kitöltött igazolólapon jelöli, továbbá az igazolólappal együtt feltölti a TKK által kiállított igazolást is.
 • A mentorhallgatónak félévente 30 órányi tevékenységet beszámítunk az összefüggő egyéni iskolai gyakorlaton a kötelező nem szaktárgyi tevékenység moduljába.
 • Az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot végző hallgatóknak félévente minimum 300, maximum 400 órai elvégzett tevékenységet kell igazolniuk az igazolólapon. Ebből minimum 68, maximum 124 órában kell nem szaktárgyi tevékenységet végezniük (l. igazolólap Teljesített órák munkalapon kék színű betűvel megjelölt rész). A megadott feltételeket teljesítő mentorhallgatóknak min. 38, maximum 94 óra nem szaktárgyi tevékenységet szükséges végezniük úgy, hogy az igazolólapon összesen 7 sorban megadott, minden tevékenytípusból kell teljesíteniük valamennyit, összesen legalább 38 kontaktórában az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatnak helyet adó iskolában.

A mentorálás beszámítása az osztatlan tanárképzésben a 2021-ig felvett tanárszakosok közösségi pedagógiai gyakorlatába 

A közösségi gyakorlat előírt 20 óráját a hallgatónak az adott iskola más-más programjaiba, tevékenységeibe bekapcsolódva kell teljesítenie, melynek igazolhatóan el kell különülnie az ösztöndíjas mentorálási tevékenységtől, és meg kell felelnie a közösségi gyakorlat előírt tevékenységeinek.

Aktuális programok

A Tanítsunk Magyarországért Program etikai elvei

Partneriskolák

 • Az ELTE partneriskolái a Tanítsunk Magyarországért Programban a 2021. tavaszi félévtől

Kapcsolat

A program központi szervezője: 


A program felelős szervezője az ELTE-n: Tanárképző Központ
Szakmai vezető: Antalné dr. Szabó Ágnes
Szakmai koordinátor: Csirikné Jantyik Mónika
Szakmai asszisztens: Harmatiné Korona Ildikó Hajnalka, Cselényi Luca


Ímélcím a hallgatók számára: tmo.hallgato@tkk.elte.hu
Ímélcím az oktatók, az iskolai koordinátorok és a szervezők számára: tmo@tkk.elte.hu
Ímélcím a központi TM-honlappal kapcsolatos kérdéseknek: kapcsolat@tanitsunk.hu

Az ELTE-szervezőket a Microsoft Teamsben is el lehet érni munkaidőben.
További információk a TM1 hallgatói és a TM234567 hallgatói nevű Teams-csoportokban.

Facebook-oldal a mentorok és az érdeklődő hallgatók számára.


Aktuális dokumentumok


Korábbi dokumentumok

 • Legyél Te is mentor a Tanítsunk Magyarországért! programban!
 • Csatlakozz az ELTE több száz mentorhallgatójához!
 • Felhívás a Tanítsunk Magyarországért! kortárs mentorprogramról (2022. augusztus 9.)
 • A TM1 felkészítő kurzusok listája a 2022. őszi félévben (2022. július 1.)
 • Információk a mentoroknak a 2023. tavaszi félévről (2023. január 6.)
 • Információk TM1-es hallgatóknak (2022. augusztus 9.)
 • A Tanítsunk Magyarországért! program online tájékoztatójának PPT-je a 2021/22-es tanév tavaszi félévében (2022. február 9.)
 • Felhívás a Tanítsunk Magyarországért! kortárs mentorprogramról (2022. január 26.)
 • A TM1 felkészítő kurzusok listája a 2021. őszi félévben (2021. szeptember 3.)
 • Információk a mentoroknak a 2021. őszi félévről (2021. augusztus 19.)
 • Meghívó a Tanítsunk Magyarországért! program tájékoztatójára: augusztus 26., 17 óra és szeptember 2., 17 óra (2021. augusztus 18.)
  Helyszín: Microsoft Teams (csatlakozás a beszélgetéshez)
 • A Tanítsunk Magyarországért! program tájékoztatóján elhangzott előadás PPT-je (2021. szeptember 3.)
 • Meghívó a Tanítsunk Magyarországért! program online tájékoztató fórumára. Időpont: 2021. február 2. (kedd) 17.00
 • Meghívó a Tanítsunk Magyarországért! programjának a projektindító ünnepségére. Időpont: 2020. január 23. (csütörtök) 9.30–10.30 óra
 • A 2020. szeptember 10-én tartott online tájékoztató előadás PPT-je (2020. szeptember 10.)
 • Hallgatói felhívás a Tanítsunk Magyarországért! programban való részvételre (2020. szeptember 2.)
 • Tájékoztató a mentorálást végző hallgatóknak: heti minimális mentorálás idő és utazási idő (2020. június 9.)
 • Az ELTE partneriskolái a Tanítsunk Magyarországért! programban  a 2020. őszi félévben (2020. szeptember 15.)
 • Tájékoztató a mentorprogram folyamatairól és az általános iskolai programkoordinátor feladatairól (2020. június 9.)
 • Az ELTE TKK tájékoztatója a Tanítsunk Magyarországért! programról. (2020. február 12.)
 • A Tanítsunk Magyarországért! program 2020. január 23-án tartott projektindító ünnepségén elhangzott tájékoztató PPT-je.
 • Központi tájékoztató a Tanítsunk Magyarországért! programról.