Kérdések és válaszok a programról

Kérdések és válaszok a programról

Az alábbi információkat az ELTE Tanárképző Központ gyűjtötte össze a Tanítsunk Magyarországért Programban résztvevő hallgatók kérdései és tapasztalatai alapján. Az érdeklődő és a mentoráló hallgatók tematizálva találnak hasznos tudnivalókat a TM1 hallgatókat és a mentorokat érintő kérdésekkel, illetve a központi TM honlappal és az utazással kapcsolatosan. Amennyiben további kérdése merül fel, vagy hasznos észrevétele van a gyakori kérdésekkel kapcsolatban, írjon nekünk a tmo.hallgato@tkk.elte.hu ímélcímre.

A TM1 felkészítő kurzusok hallgatóinak figyelmébe

Kihez tartozik a Tanítsunk Magyarországért Program?
2018. december 5-én került sor az Innovációs és Technológiai Minisztérium (a továbbiakban: ITM) és az Emberi Erőforrások Minisztériuma (a továbbiakban: EMMI) által, a Klebelsberg Központtal (a továbbiakban: KK) és a Hallgatói Önkormányzatok Országos Konferenciájával (a továbbiakban: HÖOK) együttműködésben létrehozott Tanítsunk Magyarországért! program sajtóbejelentésére. 2023 márciusától a Tanítsunk Magyarországért Program az Nemzeti Tehetségközpont szervezeti keretei között folytatódik országszerte. A Tanítsunk Magyarországért Program főként kortárs mentori tevékenységen alapuló pályaorientációs és az iskolai lemorzsolódás csökkentésére irányuló program. A Tanítsunk Magyarországért Program kezdeményezés célja, hogy egyetemi hallgatókból képzett mentorokkal támogassa a kistelepülésen élő általános iskolásokat, hogy sikerrel végezzék el általános iskolai tanulmányaikat, tudatosan készüljenek a középfokú oktatásba való átlépésre, valamint az átlépést követően megszakítás nélkül folytassák tanulmányaikat a középfokú végzettség megszerzéséig. A program ezzel összhangban várhatóan a középfokú oktatásban is folytatódik, egészen a sikeres végzésig.
A program megvalósítója: Nemzeti Tehetségközpont (továbbiakban: NTK) 
Az Egyetem az NTK-val együttműködésben megszervezte hallgatói számára a !Tanítsunk Magyarországért! 1. TM1 felkészítő kurzusokat, amely a mentorprogram alapja. A 2022. tavaszi félévtől meghirdeti a !Tanítsunk Magyarországért! 2. TM2 kurzusokat a mentorálást végző hallgatók támogatására.

Mi a program célja?
A program küldetése Nógrád és Pest megyei, hátrányos helyzetű kistelepüléseken élő, 6, 7. és 8. osztályos tanulók támogatása abban, hogy minél sikeresebbek legyenek a pályaválasztásban és a továbbtanulásban, hogy képesek legyenek a lehető legtöbbet kihozni magukból.

Kik jelentkezhetnek mentornak?
Olyan alapszakos vagy mesterszakos, nappali vagy levelező tagozatos, bármely szakos, magyarul anyanyelvi szinten beszélő hallgatók jelentkezhetnek a magyar nyelvű felkészítő kurzusokra, akiknek még legalább 4 félévük van az ELTE-n a tanulmányaik befejezéséig (a doktori képzést nem beleszámítva). Az ELTE bármely karáról, bármely szakról (kivéve a doktori képzést) várjuk a hallgatókat.

Milyen tulajdonságai vannak a jó mentornak?

 • empatikus
 • figyelmes
 • türelmes
 • humoros
 • jól kommunikál
 • képes alkalmazkodni a különböző helyzetekhez
 • társaival együttműködő
 • kitartó

Miről tanulnak a mentorok a TM1 felkészítő kurzusokban?

 • alapismeretek: hátrányos helyzet, a kisebbségek helyzete és kultúrája, a serdülőkor sajátosságai, énkép, a mentor feladatai
 • a gyakorlati eszköztár bővítése: mentorálási jó gyakorlatok és technikák
 • ismerkedés a partneriskolákkal és a mentorokkal
 • egyéni konzultáció a kurzusoktatóval a személyes motivációról

Mi a mentorálás feltétele?
A mentorálásban azok a hallgatók vehetnek részt, akik eredményesen elvégzik a TM1 kódú, Tanítsunk Magyarországért! 1. című, 2 kredites felkészítő kurzust. A pénteken vagy szombaton 5 alkalommal tömbösítve, magyar nyelven tartott kurzusokra a Neptunban lehet jelentkezni. Minden félévben hirdet a Tanárképző Központ új TM1 kurzusokat. Továbbá a mentorálás feltétele a szerződéskötés is, valamint a mentorálással párhuzamosan teljesíteni kell a TM2 kódú, !Tanítsunk Magyarországért! 2. című, kötelező mentorálástámogató kurzust. A TM1 kurzus teljesítése erős előfeltétele a TM2 kurzusnak.

Kik tartják a felkészítő és a mentoráláskísérő kurzusokat?
Kiváló egyetemi oktatók tartják a foglalkozásokat az ELTE több karáról.

A program szakmai vezetője: Dr. Csapodi Csaba, a Tanárképző Központ főigazgatója

Programvezető: Dr. Kiss Edina

Közreműködő oktatók: Angyal Zsuzsanna (TTK), Baditzné Pálvölgyi Kata (BTK), Bereczkiné Záluszki Anna (TÓK), Farkasné Gönczi Rita (BGGYK), György Eszter (BTK), Juhász Ágnes (PPK), Dr. Kiss Edina (TTK), Klemmné Gonda Zsuzsa (BTK), Koósné Sinkó Judit (TÓK), Kovács Máté (BTK), Lázár Ildikó (BTK), Lehmann Miklós (TÓK), Pohl, Uwe (BTK), Szabó Éva (BTK), Szesztay Margit (BTK), Tókos Katalin (PPK), Vass Dorottea (BGGYK). Az aktuálisan kurzust tartó oktatókat a Neptunban 

Milyen feladataik lesznek a mentor hallgatóknak?
A felkészítő kurzust követően egy élménynap megszervezésében is közreműködnek, ahol találkozhatnak a programban részt vevő iskolák 6, 7. és 8. osztályos tanulóival. A mentorálás félévében egy-egy hallgató hetente néhány órában találkozik a 4-5 fő mentorált tanulóval, különféle iskolai és iskolán kívüli, közös programokat szervez nekik.

Milyen segítséget kapnak a hallgatók?
A felkészítő kurzusok oktatói a mentorálás félévében is támogatják a hallgatókat, rendszeresen konzultálnak velük a TM2 kurzusok keretében. Iskolai koordinátorok is segítik a munkájukat.

Milyen további támogatást kapnak a hallgatók?
A hallgatók a mentorálás időszakában havi 35 000 Ft ösztöndíjat kapnak, valamint a tanulók költségeire havi 10 000-20 000 Ft költőpénzt és ingyenes utazási lehetőséget. Ebből a vonatra szóló utazási kedvezményt az egész országban használhatják saját céljaikra is a hallgatók, a Volán-busz járatait pedig Pest és Nógrád megyében. A mentorálásban sikeres, több féléve mentoráló hallgatók a későbbiekben prémiumösztöndíjra is számíthatnak.

Meddig tart a mentorálás?
A mentorálás legrövidebb ideje egy félév, félévente új szerződést kötünk a mentorokkal. De az a cél, hogy a hallgatók lehetőség szerint minél tovább mentorálják ugyanazokat a tanulókat. A hosszú távú tervek szerint a középiskolában is folytatódik a program.

Hogyan történik a mentorok beosztása az iskolákba?
A hallgatók a Tanítsunk Magyarországért Program partneriskoláiban mentorálhatnak. 2021. tavaszi félévtől 20 partneriskolája van az ELTE-nek a programban, a listájukat a Tanárképző Központ Tanítsunk Magyarországért Programról oldalán lehet megtekinteni. A hallgatók a TM1 kurzus sikeres befejezése után pályázhatnak mentorálásra, a pályázatban megjelölhetnek három olyan partneriskolát, ahová szeretnének kerülni, valamint azokat a mentortársakat, akikkel együtt szeretnének mentorálni. A programot koordináló Tanárképző Központ a lehetőségeken belül igyekszik figyelembe venni a hallgatók kéréseit a beosztásban, és minden esetben egyeztet róla a mentorokkal.
A mentorok beosztását befolyásolja, hogy hány mentorálandó gyermek van a partneriskolák 6, 7. és 8. osztályaiban. Egy-egy mentor általában 4-5 tanulót mentorál, és az adott partneriskola osztályának minden tanulója részt vesz a programban.

Hogyan történik a gyerekek beosztása a csoportokba?
A gyerekek csoportokba osztását az iskolai koordinátorok végzik a tábort követően a mentorokat személyesen is megismerve. Az iskolai koordinátorok a gyerekek egymás közötti kapcsolatait is figyelembe veszik.

Hogyan alakul a program jövője?
A Tanítsunk Magyarországért Program célja, hogy 2030-ra minden ma általános iskolás gyerek rendelkezzen legalább szakmával vagy tanuljon tovább.


A TM2 mentorálástámogató kurzusok hallgatóinak figyelmébe

Miről szól a TM2 kurzus?
A mentorok megoszthatják tapasztalataikat, élményeiket, jó gyakorlataikat egymással. A kurzusvezetőjük segítségével megoldást, magyarázatot találhatnak a különböző mentorálási helyzetekre. A kurzusoktató további módszereket, technikákat tanít a sikeres mentorálás támogatására, valamint egyéni konzultációkat szervez a mentorok segítésére.  A gyakorlati jegy feltételei: folyamatos mentorálás a teljes félévben, rendszeres aktív részvétel a foglalkozásokon, a szakmai követelmények teljesítése, rendszeres és teljes adminisztráció.

Milyen szakmai támogatást kapnak még a mentorok?
A mentorok munkáját a teljes félévben segítik a mentoráláskísérő kurzusok oktatói, az iskolai koordinátorok, a vezetőmentorok, az ELTE, valamint az NTK szervezői. A kötelező csoportos foglalkozásokon és az egyéni konzultációkon kívül a mentorok az ELTE-n választható tematikus foglalkozásokon, egyéni és csoportos pszichológiai tanácsadáson is részt vehetnek. A mentorok önképző köre pedig alkalmanként további szakmai programokat szervez. A mentorok megosztják egymással a jó gyakorlatokat a Tanítsunk Magyarországért! Teamsben és az egy településen mentoráló hallgatók saját online csoportjában. Az ELTE mentorainak lehetőségük van más egyetemek mentorainak a munkájával is megismerkedni különféle szakmai programokon.

Mire költsék a hallgatók a 10 000-20 000 Ft költőpénzt?
Ezt az összeget a hallgatónak külön kell kezelnie, kizárólag a gyerekekre lehet költeni. Az elsődleges cél élményekkel gazdagítani a tanulókat, így számukra állatkerti, múzeumi, hasznos és építő jellegű rendezvényekre való belépőkre, illetve a közös foglalkozások alapanyagainak a megvásárlására célszerű költeni. A mentorok a kurzusoktatóval és az iskolai koordinátorral is egyeztetik a tervüket.

Átvihető a mentoráltakra szánt költőpénz a következő félévre?
A költőpénzt a hallgatóknak az aktuális félévben el kell költeniük. Arra kérjük a hallgatókat, hogy igyekezzenek arányosan elkölteni a mentoráltakra kapott havi támogatást. Speciális helyzetben a szorgalmi időszak lezárása után is elkölthető a megmaradt összeg (pl. karácsonyi összejövetel, ballagás), de ezt a hallgatónak minden esetben jeleznie kell TM2 oktatójuk felé részletes költségtervvel.

Mit nem tehet a hallgató mentorként?
A mentor nem végezhet olyan tevékenységet, amely a mentor és a mentorált támogató, segítő, bizalmon alapuló kapcsolatát veszélyeztetheti (pl. a tanulók feleltetése, dolgozat íratása). A mentor és a mentorált kapcsolatának, találkozásainak pozitív, élményszerű jellegét az egész mentorálási folyamat során meg kell őrizni. Emiatt a mentor az alábbi tevékenységeket nem végezheti:

 • iskolai tanórák szervezése, megtartása
 • megoldatlan helyettesítés esetén az érintett szakóra megtartása
 • feleltetés, dolgozat íratása, kompetenciamérés
 • osztályozás
 • iskolai, pedagógusi adminisztratív feladatok ellátása

Tanítási szünetben kell mentorálni?
Tanítási szünetben nem kötelező mentorálni a mentoroknak, mivel nincs iskola, viszont ahol megoldható, ott javasoljuk, hogy találkozzanak a mentoráltjaikkal, hiszen a folyamatos kapcsolattartás kiemelten fontos a program szempontjából – továbbá ezzel lehetőségük nyílik a hallgatóknak pótolni az elmaradt órákat. A szünet hetére, ha nem történt mentorálás, kérjük, hogy a hallgatók kihagyott hetet rögzítsenek.

Hány órát kell mentorálni?
Átlagosan heti 6 órát kell mentorálni az adott félévben.

Hogyan számít bele az utazási idő a mentorálásba?
Minden hallgató a honlapon a profiljánál beírhatja azt a valós időt a tartózkodási címe alapján, hogy az oda-vissza útja általában hány percet vesz igénybe – erről a kézikönyvben is olvashatnak. Majd a rendszer kiszámolja, hogy mennyi lesz a teljesítendő mentorálási óraszáma az adott mentornak.

 

utazási idő
(egy út)

utazási idő
(oda és vissza)
kedvezmény a heti 6 órás mentorálási tevékenységből heti minimális mentorálási idő
0-30 perc 0-60 perc 0 6 óra
31-60 perc 61-120 perc -30 perc 5,5 óra
61-90 perc 121-180 perc -1,5 óra 4,5 óra
91 perctől
(2,5 óránál nagyobb kedvezmény nem adható
hosszabb utazási idő esetén sem)
181 perctől -2,5 óra 3,5 óra


Hogy alakul pontosan a mentorálási időszak?
A mentorálási időszak az őszi félévben szeptembertől decemberig tart, a tavaszi félévben pedig februártól júniusig. A hallgatók ez alapján kapnak ösztöndíjat.

Mit ad a program a mentoroknak?
A program az ösztöndíjon és a TM-kártyán kívül prémiumösztöndíjat is biztosít a több féléve mentoráló hallgatóknak. A legjobb mentorok vezetőmentornak és mentornagykövetnek is jelentkezhetnek. De a legfontosabb, amiről a mentorok beszámolnak, hogy sok örömöt és élményt ad számukra a program, amelyben ők maguk is sokat tanulnak, fejlődnek.


A központi TM-honlapról a mentorok figyelmébe

Hogyan regisztráljon a hallgató a Tanítsunk Magyarországért Programba?
Csak a TM2 kurzusok hallgatói, azaz a mentorok regisztrálhatnak a központi TM-honlapon. A szerződés aláírása után a hallgatónak regisztrálnia kell a tanitsunk.hu oldalon. A regisztráció és a regisztrációs űrlap kitöltése után fontos, hogy a hallgató a honlapon felvegye magához a megfelelő egyetemet és a TM2-oktatót.

Milyen teendői vannak a hallgatónak a honlapon a regisztráció után?

Az aktuális teendőkről, a honlap használatával kapcsolatban a tanitsunk.hu oldalon tudnak a hallgatók tájékozódni. A Dokumentumok fül alatt elérhető Mentori kézikönyv tud ebben segítséget nyújtani. Amennyiben a mentor valamilyen problémába ütközne, a következő ímélcímen tud segítséget kérni az adminisztrációs felületteé kapcsolatban: kapcsolat@tanitsunk.hu.

Mi a teendő, ha a hallgató az adott héten nem tud mentorálni?
Ezt előre jelezni kell az oktatónak és az iskolai koordinátornak. A hetet kihagyott hétnek kell jelölni, később pedig pótolni szükséges a kihagyott mentorálási óraszámot.

Mi a teendő, ha a hallgató nem teljesítette az összes kötelező mentorálási órát a félév során?
A hallgatóknak lehetőségük van a tartalék időszakban (a vizsgaidőszakban) pótolni a kihagyott órákat.
Az oktató, az iskolai koordinátor és a szervezők felhívják a mentor figyelmét az ösztöndíjszerződésben vállalt feladatok teljesítésére. Ha nem lehetséges a pótlás, akkor nagyon ritka esetben ösztöndíj-visszafizetésre kerül sor.

Hogyan vesznek részt a közreműködők a program továbbfejlesztésében?
A hallgatóknak folyamatosan lehetőségük van véleményük, javaslataik megfogalmazására a kurzusokon, az egyéni konzultációkon, levélben a tmo.hallgato@tkk.elte.hu címen, az egyéni reflexiókban, valamint az ELTE szervezőinek és a központi szervezőnek, az NTK-nak az anonim kérdőíveiben. A mentorok érdekeit képviselik a vezetőmentorok is. A Tanárképző Központ munkatársai rendszeresen szerveznek online hallgatói fórumokat a mentorok számára.


Az utazásról a mentorok figyelmébe

Hogyan használja a mentor a TM-kártyát?
A TM-kártyát az érvényesség kezdete után diákigazolvánnyal lehet igénybe venni az adott félévben. A MÁV járatain a teljes ország területén 0 Ft-os jeggyel kiegészítve, a Volánbusz járatain pedig Pest és Nógrád megyében a kártyához tartozó igazolás birtokában lehet utazni. Az igazolást a tanitsunk.hu oldal dokumentumai közül kell letölteni. A kártya használatához nincs szükség sem utazólevélre, sem a mentoráltak jelenlétére.

Van-e lehetősége a mentornak a mentoráltakat Pest és Nógrád megyén kívüli kirándulásra vinni a TM-kártya igénybevételével?
A MÁV járatain van lehetőség az ország bármely pontjára kirándulni, a VOLÁN járatain pedig csak Pest és Nógrád megyében lehet igénybe venni a TM-kártyákat. A TM-kártya a budapesti BKK-járatokon nem érvényes.

Mi a teendő, ha egy mentorált elveszíti a TM-kártyát?
Ebben az esetben az iskolai koordinátornak jeleznie kell az IFKA felé a problémát, hogy ők új kártyát tudjanak kiállítani a tanulónak.

Mi a teendő, ha egy mentor elveszíti a TM-kártyát?
Ebben az esetben a mentornak jeleznie kell a TKK felé a problémát a tmo.hallgato@tkk.elte.hu ímélcímen. Az üzenettel együtt kérjük, írja meg OM azonosítóját is.