Jogszabályok, szabályzatok

Jogszabályok, szabályzatok

Jogszabályok, szabályzatok

Egyéni hallgatói kérvény leadásának menete a Tanárképző Központ számára

Az osztatlan tanárképzésben, a rövid ciklusú tanári mesterképzésben, valamint a Tanárképző Központ által meghirdetett kurzusokon részt vevő hallgatók egyéni kérvényt adhatnak be a Tanárképző Központban.

2021. március 17-től az egyéni hallgatói kérvény a Neptun/Ügyintézés/Kérvények/Kitölthető kérvények menüpont alatt továbbítható a Tanárképző Központhoz TKK – Általános kérvény néven.

Az egyéni hallgatói kérvény benyújtásával a Tanárképző Központ Tanulmányi Bizottsága a következő ügyekben hoz határozatot:

  • a szaktárgyi tanítási gyakorlat és az összefüggő egyéni iskolai gyakorlat szervezésével,
  • a TKK által meghirdetett kurzusokkal,
  • a záróvizsgával kapcsolatban.

A kérvényben meg kell adni a kérvény tárgyát (szaktárgyi tanítási gyakorlat, összefüggő egyéni iskolai gyakorlat, záróvizsgára való jelentkezés, egyéb), a kérvényezés félévét és – a szaktárgyi tanítási gyakorlat esetében – a kiválasztott szakpártagot is. Kérjük, hogy a kérvényben minden esetben rögzítsék a kérés pontos indoklását.

A Tanárképző Központhoz benyújtott kérvényeket a Tanárképző Központ Tanulmányi Bizottsága bírálja el, és hoz határozatokat.

A határozatokat az ülés után legkésőbb 10 munkanappal rögzítjük a Neptun tanulmányi rendszerében.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy a TKK általános kérvényének leadása nem mentesíti a hallgatót a gyakorlatokra vagy a záróvizsgára való jelentkezés alól a TKK erre szolgáló külön Neptun-kérvényén az arra kijelölt kitöltési időszakban. A gyakorlatokkal és a záróvizsgával kapcsolatos adminisztratív határidők elmulasztása miatt a HKR 133. § (1) bekezdése értelmében a hallgató 3 500 Ft térítési díj fizetésére kötelezhető.

Nem a Tanárképző Központ Tanulmányi Bizottsága hoz határozatot a következő ügyekben:

  • a szakos tárgyak előfeltételeinek gyengítése (kivéve az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatot);
  • kreditátvitel;
  • átsorolás.

Felhívjuk szíves figyelmüket arra, hogy ha a TKK gyakorlatokra vonatkozó kérvényei (osztatlan tanárképzés összefüggő egyéni gyakorlat jelentkezés 2021/22/1, osztatlan tanárképzés szaktárgyi tanítási gyakorlat jelentkezés 2021/22/1, rövid ciklusú tanárképzés összefüggő egyéni gyakorlat jelentkezés 2021/2022/1, rövid ciklusú tanárképzés szaktárgyi tanítási gyakorlat jelentkezés 2021/2022/1) aktívak, kitölthetők, akkor a gyakorlat(ok)ra való jelentkezést ezeken a kérvényeken kell jelezni a TKK felé, és nem pedig az egyéni hallgatói kérvényen.

Köszönjük szépen az együttműködésüket.

A megismételt gyakorlatszervezés díja

Felhívjuk a figyelmüket arra, hogy az a hallgató, aki a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítést követően a gyakorlati eljárásrendben megadott határidőig nem jelzi írásban a TKK-nak, hogy a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát nem kezdi meg, a megismételt gyakorlatszervezés díját, 12 000 Ft-ot köteles befizetni. A megismételt gyakorlatszervezés díját akkor is be kell fizetnie, ha neki felróható okból a gyakorlati helyszínről szóló előzetes értesítését követően szakítja meg a szaktárgyi vagy az összefüggő egyéni iskolai gyakorlatát, és nem teljesíti azt az adott félévben. Ha a hallgató igazolt egészségügyi ok miatt nem tudja megkezdeni a gyakorlatát vagy befejezni az elkezdett gyakorlatot, akkor a díjfizetési kötelezettség alól mentesül, és kérelmezheti a félbehagyott gyakorlat kurzusának a törlését. A térítési díj a Neptunban kerül kiírásra azután, hogy a hallgató írásban bejelentette, hogy megszakítja a gyakorlatát, a befizetési határideje minden esetben 30 nap. A rendelkezést először a 2021/2022. őszi félévben gyakorlatra jelentkező hallgatók esetében alkalmazzuk.

(HKR 133. § (3) b pont; A hallgatói térítési és szolgáltatási díjak hatályos táblázata

Jogszabályok

1. 423/2012. (XII. 29.) Korm. rendelet a felsőoktatási felvételi eljárásairól
2. 283/2012. (X. 4.) Korm. rendelet a tanárképzés rendszeréről, a szakosodás rendjéről és a tanárszakok jegyzékéről
3. 2011. évi CCIV. törvény a nemzeti felsőoktatásról
4. 8/2013. (I. 30.) EMMI rendelet a tanári felkészítés közös követelményeiről és az egyes tanárszakok képzési és kimeneti követelményeiről
5. 230/2012. (VIII. 28.) Kormrendelet a felsőoktatási szakképzésről és a felsőoktatási képzéshez kapcsolódó szakmai gyakorlat egyes kérdéseiről

Egyetemi szabályzatok

1. I. kötet: Szervezeti és Működési Rend
2. Az Egyetem szervezeti egységei
3. II. kötet: Hallgatói követelményrendszer
4. ELTE Tanárképző Központ létrehozásáról szóló CCXLIV/2013. (VII. 1.) Szen. sz. határozat
5. ELTE Tanárképző Központ – Szervezeti és Működési szabályzata
​6. ​Etikai Kódex az Eötvös Loránd Tudományegyetem polgárai számára

További egyetemi szabályzatok a következő linken érhetőek el: http://www.elte.hu/dokumentumok/szmsz