Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram 2022/2023 - Pályázati felhívás

Nemzetiségi Pedagógus Tanulmányi Ösztöndíjprogram 2022/2023 - Pályázati felhívás

A Magyarországi Németek Országos Önkormányzata a társ nemzetiségek országos önkormányzataival együttműködve 2022. szeptember 28-tól pályázatot hirdet, amelyre a nemzetiségi óvodapedagógus, tanító- és tanárképzés, valamint az adott nemzetiségi nyelv és kultúra tanára hallgatók jelentkezhetnek. Az ösztöndíj pénzügyi forrását a Miniszterelnökség biztosítja a Bethlen Gábor Alapkezelő Zrt. közreműködésével.

A nemzetiségi pedagógus-utánpótlás biztosításának elősegítése érdekében a NPTÖ célja, hogy a képzést biztosító felsőoktatási intézményekben hallgatói jogviszonyt (nappali, esti, levelező) létesített és szakmailag elhivatott nemzetiségi óvodapedagógus, tanító és tanár, ill. az adott nemzetiség nyelv és kultúra tanára hallgatókat ösztöndíjban részesítse.

Nemzetiségi ösztöndíj benyújtására a felhívásban felsorolt nemzetiségi pedagógusképzésben részt vevő felsőoktatási intézmények nappali, esti és levelező munkarendben, alapszakon vagy szakirányú továbbképzési szakon (kiegészítő) nemzetiségi óvodapedagógus, tanító vagy tanár szakon valamint az adott nemzetiség nyelv és kultúra tanára szakirányú továbbképzési szakon/műveltségterületi részismereti képzésben vagy osztatlan (10-12 szemeszter), vagy rövid ciklusú (2/4/5 szemeszteres) adott nemzetiségi nyelv és kultúra tanára tanulmányokat folytató magyar állampolgár hallgatók jogosultak.

Pályázati felület: https://nop.ldu.hu

A pályázati felhívás és további információk az alábbi honlapokon találhatók meg:
 - FLYER
 - Magyarországi Németek Országos Önkormányzata: https://www.ldu.hu
 - Magyarországi Német Pedagógiai és Módszertani Központ (UMZ): https://www.umz.hu