Szakdolgozat

2022-től felvett hallgatók számára

Szakdolgozat

Aktuális határidők

Szakdolgozat feltöltése Neptunban: 2024. április 23. 13:59

A tanári szakdolgozat az osztatlan tanárképzés képzési és kimeneti követelményei által előírt tartalmú, a tanári végzettség érdekében folytatott tanulmányok lezárásakor írt dolgozat, melynek témaválasztására, terjedelmére és formai követelményeire vonatkozóan a Pedagógusképzési és pedagógus-továbbképzési Tanács fogalmaz meg általános előírásokat, speciális követelményeit és konkrét témaköreit pedig az adott tanárszakért felelős oktatási szervezeti egység határozza meg.

A tanári szakdolgozat részletes leírását és követelményeit az általános hallgatói tájékoztató tartalmazza. Kérjük, hogy e követelményeket figyelmesen olvassák el!

Felhívjuk figyelmét az ELTE Hallgatói Követelményrendszerének 77. § (4) bekezdésére is, mely meghatározza a szakdolgozati témaválasztás és a záróvizsga között eltelt időt:

„Ha a kari különös rész rövidebb határidőt nem határoz meg, akkor a témaválasztás és a záróvizsga-időszak kezdete között a) az alapképzés és a mesterképzés esetén legalább 6 hónapnak, b) az osztatlan képzés esetén legalább 12 hónapnak kell eltelnie.”

Tájékoztatók, letölthető dokumentumok:

A kitöltött és aláírt nyilatkozatot a dolgozat elejére kell befűzni. Ha a hallgatónak nincs lehetősége az eredetiségi nyilatkozat kinyomtatására és az aláírt példány beszkennelésére, elektronikusan is kitöltheti és aláírhatja azt.

A Tanárképző Központ a karokkal történt egyeztetés után tájékoztatja a hallgatókat, hogy az Egyéni szakdolgozati munka című tárgyat a 2015 előtt felvett hallgatóknak nem szabad felvenniük. A tárgy létrehozásáról szóló rendelet csak a 2015-től felvett hallgatókra vonatkozik. A 2015 előtt felvett hallgatók a szakdolgozatért járó 8 kreditet és a portfólióért járó 2 kreditet a záróvizsga után kapják meg. Egyéni esetekben kérjük, forduljanak a Tanulmányi Hivatalok munkatársaihoz.

A szombathelyi képzési helyre vonatkozó további információkat itt olvashatja.

A választott tanári szakot gondozó kar témaválasztási módszere szerint kell a szakdolgozati témát bejelenteniük, illetve választaniuk. A szakdolgozati témabejelentés pontos határideje és módja karonként eltérhet.

BTK
LINK

TTK

A HKR TTK Kari Különös 550. §-ának előírása alapján a szakdolgozati témajelentkezés a Neptunban történik. A TTK TH honlapján, a félévre vonatkozó határidők között találják az adott félévben aktuális témaválasztási időszakok felsorolását.
Felhívjuk figyelmüket, hogy a TTK-n a korábbi eljáráshoz képest a témaválasztás és a záróvizsga között előírt idő lerövidült.
LINK

IK
LINK

TÓK
Témaválasztással kapcsolatban egyeztetni szükséges Várhegyi Júlia hivatalvezetővel. (varhegyi.julia@tok.elte.hu)
LINK