Jelentkezés a diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés

2024.03.18.
Jelentkezés a diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés

2024. március 11-tól 2024. április 8-ig érhető el a Neptunban a 2024. őszi félévben induló diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés jelentkezéséhez a kérvény. A képzés két képzési helyszínen (Budapesten és Szombathelyen), nappali és levelező munkarendben valósul meg. A diszciplináris mesterképzéssel párhuzamosan végezhető tanári mesterképzés részletes tájékoztatóját és a diszciplináris mesterszakok listáját, ahonnan a párhuzamos tanári mesterképzésre lehet jelentkezni a Tanárképző Központ honlapján találja: https://tkk.elte.hu/parhuzamosan_vegezheto_tanarkepzes_22. Kérjük, hogy figyelmesen tanulmányozzák a honlapon az 1. mellékletet, mivel vannak olyan tanári mesterképzések, amelyeknél a jogszabályi kötelezettség a diszciplináris mesterszak mellett meghatároz korábbi alapszakot vagy egyéb elvárást is.

A Tanárképző Központ 2024. március 19-én 16 órától tájékoztatót szervez a képzés iránt érdeklődő hallgatóknak a Teamsben, ehhez az alábbi linken tud kapcsolódni:

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_YTlhYTVhZGMtZTkzMC00YzJkLTllYzYtZmM4ZWM0NmQ1Nzkw%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%22aabfe46d-00e9-425e-a669-4a6a89d1c71b%22%7d