Tudnivalók a rövid ciklusú tanárképzésről az érintett, 2023-ban felvett hallgatóknak

2023.09.13.
Tudnivalók a rövid ciklusú tanárképzésről az érintett, 2023-ban felvett hallgatóknak

 

Tisztelt Hallgató!

Tájékoztatjuk arról, hogy a tanárképzés képzési és kimeneti követelményeit szabályozó 8/2013. (I. 30.) EMMI-rendelet 2023. július 28-án megváltozott. A változás többek között új képzéstípusok meghirdetését és a hozzájuk kapcsolódó tantervek elkészítését és a korábbi tantervek átdolgozását eredményezte.  

A rendkívül rövid határidő és a jelentősen megnőtt hallgatói létszám ellenére az érintett tanári szakterületek, a pedagógiai-pszichológiai modulért felelős PPK és a gyakorlatokért felelős TKK elkészítette a szükséges tantervi hálókat. Ezeket a kari tanulmányi hivatalok folyamatosan rögzíteni fogják a Neptun tanulmányi rendszerben, valamint a Tanárképző Központ közzéteszi azokat a honlapján. A tárgyak meghirdetése folyamatosan zajlik majd. A Neptunban ezek után tud majd Ön is tárgyakat felvenni a rögzített mintatanterve szerint. 

A képzéstípushoz kapcsolódó szak mintatanterve mellett a kapcsolódó pedagógiai és pszichológiai tantervet is követnie kell, valamint a szakokhoz nem kötött, nem szakos tantervi egységeket is fel kell vennie. 

A tantervi hálók helye (a TKK kollégái folyamatosan frissítik az oldalt): https://tkk.elte.hu/rtak_2023

Órarend: 

Az Önök számára a tanév rendjétől eltérően 2023. szeptember 22-én 16.00 óráig van lehetőség tárgyakat felvenni a Neptunban a mintatanterv szerinti első ajánlott félévük szerint. Egyebekben a tanév rendjének időpontjai nem változnak:  

https://qter.elte.hu/Statikus.aspx/Idorend 

Kérjük, hogy a szakterülete és a PPK által jelzett megbeszélési alkalmakon és az órákon akkor is vegyen részt, ha azt az adott tárgyat még nem tudta felvenni a Neptunban, a kollégák folyamatosan gondoskodnak a szükséges létszámú órák meghirdetéséről. A tárgyak szakmai tartalmával kapcsolatban a szakterületek tudnak felvilágosítást adni. 

A különböző képzéstípusok órarendjét igyekeztünk a lehető legjobban összehangolni, de a tanári szakok és a képzéstípusok nagy száma miatt ez nem minden esetben volt lehetséges. Óraütközés, egyéni méltányossági kérések esetén, kérjük, hogy forduljanak az adott órát tartó tanárhoz vagy a meghirdető intézethez/tanszékhez. 

Kreditátvitel korábbi képzésről: 

Az Önök számára a tanév rendjétől eltérően 2023. szeptember 22-én 16.00 óráig van lehetőségük kérvényt benyújtani a korábbi képzésükben megszerzett kreditjeikről. A kérvényt a tárgyat gondozó Kar Tanulmányi Hivatalához kell benyújtania a Kar szabályai szerint, erről az érintett Kar tanulmányi hivatalának oldalán tájékozódhat. 

Kari tanulmányi hivatalok: 

Bölcsészettudományi Kar: https://btk.elte.hu/th 

Informatikai Kar: https://www.inf.elte.hu/th 

Pedagógiai és Pszichológiai Kar: https://www.ppk.elte.hu/tanulmanyi 

Természettudományi Kar: http://to.ttk.elte.hu/ 

Tanító- és Óvóképző Kar: https://www.tok.elte.hu/th 

Tudnivalók a képzéshez kapcsolódó gyakorlatokról (a TKK kollégái folyamatosan frissítik az oldalt): https://tkk.elte.hu/rtak_2023

A képzéséhez kapcsolódó gyakorlatokról a tantervéből tájékozódhat, és a Tanárképző Központ gyakorlatszervező munkatársától kérhet segítséget az rtak.gyak@tkk.elte.hu ímélcímen. A gyakorlatokra a Neptun rendszerben kell majd jelentkeznie. A kérvény elérhető lesz a Neptunban 2023. szeptember 28. és 2023. október 25. között. A kérvény megnyitásáról külön üzenetben is fogunk tájékoztatást küldeni. 

A képzés féléves menetéről és a gyakorlatokról online tájékoztatót szervez a Tanárképző Központ, amelyen számítunk a részvételére. 

A tájékoztató időpontja: 2023. szeptember 19. (kedd) 16.00 

A tájékoztató helye: MS Teams 

Kapcsolódási link: 

https://teams.microsoft.com/l/meetup-join/19%3ameeting_NzA0NjQ5ZTgtZDc1ZS00OTAxLTk4OGUtNThmOGQxMTRlNTJl%40thread.v2/0?context=%7b%22Tid%22%3a%22b366dbcd-4fc3-4451-82d2-e239564302c3%22%2c%22Oid%22%3a%2281f2f7fb-052e-4a0e-8836-8ce90311fdfe%22%7d 

Együttműködését és türelmét ezúton is köszönjük szépen.