TKK Szakmai Kollégiuma

TKK Szakmai Kollégiuma

A TKK Szakmai Kollégiuma összehangolja a tanárképzés és a több karral megvalósuló tanártovábbképzés szakmai, tartalmi és tudományos feladatait. A Szakmai Kollégium (a továbbiakban: SZK) támogatja a Pedagógusképzési és Pedagógus-továbbképzési Tanács működését. Az SZK részt vesz az ELTE Pedagógusképzési Egyeztető Testületének és a Köznevelési Bizottságnak a munkájában. A TKK SZK irányítása alatt a pedagógusképzést támogató szakmai munkacsoportok, kutatócsoportok működnek. A TKK SZK-t közvetlenül a főigazgató irányítja, a feladatok ellátását a főigazgató-helyettes koordinálja, a szakmai feladatokat a szakmai munkacsoportok, a pedagógusképzési kutatócsoportok tagjai, megbízott szakértők végzik. A TKK SZK adminisztratív és szervezési feladatait a TKK titkársági referense látja el. (ELTE SzMR 4.s. 4. § (2) pont)